Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace k volbám do školské rady

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) jmenovala dne 28. 8. 2020 ředitelka
školy volební komisi pro volby do Školské rady ZŠ Jičínská 486, Příbor, okr. Nový Jičín.
Volební komise svolává všechny oprávněné osoby (rodiče nezletilých žáků a pedagogické pracovníky
školy) k volbám do Školské rady.