Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v Říjen 2020

DISTANČNÍ VÝUKA OD 2. 11. 2020

Od pondělí 2. listopadu 2020 bude nadále probíhat distanční výuka podle stávajících rozvrhů.  O případných změnách v těchto rozvrzích bude jednat pedagogická rada prostřednictvím videokonference, naplánované na pondělní odpoledne. O výsledcích bude žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitel/ka prostřednictvím Školy OnLine. Upozorňuji, že tyto on-line hodiny jsou pro žáky povinné.…

Obědy ve školní jídelně od 2. listopadu 2020

Na základě informací za školní jídelny si musí žáci, kteří nebudou v listopadu obědy odebírat , odhlásit jejich odběr! Odhlášení můžete provést osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 556 725 186.

Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021a č. 1022, o přijetí krizového opatření přechází žáci ZŠ od 14. 10. 2020 po dobu nouzového stavu na distanční formu vzdělávání. Má-li výuka fungovat ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou…

Aktualizováno 20.10.2020 – Postup při žádosti o ošetřovné

Ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020 Legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii není v současné době ukončen, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna Ministerstvo práce a sociálních věcí i Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách zveřejnili aktuální…

Aktuální informace k 13. 10. 2020

Vládní opatření uzavření škol bude trvat od 14. do 23. října 2020. V následujícím týdnu tj. 26.10. – 1. 11. budou následovat již vyhlášené pětidenní covidové prázdniny. Žáci by tak při příznivém vývoji mohli jít znovu do školy 2. listopadu. Žáci 2. stupně mají přichystané rozvrhy na webových stránkách v…

Uzavření tělocvičen a zájmových kroužků v ZŠ

Uzavření tělocvičen Od pátku 9. 10. 2020 až do odvolání se na základě krizových opatření vlády uzavírají prostory tělocvičen ZŠ, tzn. zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – je možné je používat pouze na tělocvik pro 1. stupeň základní školy. Uzavření zájmových kroužků v ZŠ Od…

Noví členové Školské rady k 1. 11. 2020

Za zřizovatele Mgr. Petr Debef Ing. Jiří Sumbal Marian Štůsek Za zákonné zástupce žáků Libor Jalůvka Martin Monsport, Dis. Ing. Bronislava Richterová Za pedagogické pracovníky školy Mgr. Dana Cágová Mgr. Vlasta Hýžová Mgr. Hana Matulová GRATULUJI A ZVU VÁS NA 1. SCHŮZKU 9. 11. 2020 v 15:30h. do ředitelny školy. Mgr. Jarmila…

Mimořádná opatření s účinností od 5. října 2020

Mimořádná opatření č. 26/2020 při epidemii s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 na území celého Moravskoslezského kraje 1. stupeň – v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. 2. stupeň – v rámci vzdělávání se…