Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Den: 1. 10. 2020

Aktuální informace ředitelky školy

Společné třídní schůzky  5. 10. 2020 pro zákonné zástupce se  uskuteční  distančním způsobem, kdy Vám základní informace budou sděleny třídními vyučujícími prostřednictvím aplikace Škola OnLine.  Po dohodě s učiteli mohou být samozřejmě závažné záležitosti řešeny osobní formou.  Volby do rady školy proběhnou 5. 10. 2020 od 7.30 do 18.30 v  prostoru mezi hlavními…

Důležité informace k volbám do Školské rady

Vážení rodiče,  ve vyhlášeném termínu zaregistrovala volební komise tyto kandidáty do Školské rady ZŠ  Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín (v abecedním pořadí):  pan Libor Jalůvka     pan Martin Monsport  paní Bronislava Richterová  Volební komise konstatuje, že výše uvedení jsou kandidáty za zákonné zástupce žáků pro volby do Školské rady ZŠ Příbor,…