Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v Listopad 2020

Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?

Vybrané informace z tiskové zprávy MŠMT ze dne 30. 11. 2020Platí pouze pro školní rok 2020/21 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAStandardní průběh přijímacího řízení, jsou zachovány termíny pro podání přihlášek, konání jednotné přijímací zkoušky, zachování dvou termínů konání jednotné přijímací zkoušky 14. a 15. dubna 2021. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ…

Přípravné kurzy na Masarykově gymnáziu v Příboře

V období leden – duben 2021 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2020/2021. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na tomto gymnáziu…

Poděkování rodičům

Vážení rodiče, velmi Vám děkuji za spolupráci při distanční výuce, vážím si Vaší spolupráce. Věřím, že otevření škol bude pro Vás i Vaše děti přínosem. Všem Vám přeji klidnější závěr roku 2020. Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

Důležité informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020

V pondělí 30. listopadu 2020 nastupují zpět do školy na povinnou prezenční výuku žáci 3. – 5. tříd a 9. tříd. Žáci 6., 7. a 8. ročníku budou mít tzv. rotační výuku – střídání prezenční a distanční výuky po týdnech. Organizace střídání prezenční a distanční výuky 30. 11. – 04. 12.…

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školních lavic

Ve středu 18. 11. 2020 nastupují zpět do školy žáci 1. a 2. tříd. Všichni žáci budou mít povinně roušky po celou dobu výuky a pobytu ve škole i školní družině (prosíme alespoň dva kusy roušek na den). Třídní učitelky i vychovatelky zajistí časté větrání tříd a místností školní družiny.  Výuka…

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

— Je povolena osobní přítomnost:– žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,– žáků 1. a 2. ročníků základních škol,– žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol – za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),– žáků škol zřízených…