Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školních lavic

Ve středu 18. 11. 2020 nastupují zpět do školy žáci 1. a 2. tříd. Všichni žáci budou mít povinně roušky po celou dobu výuky a pobytu ve škole i školní družině (prosíme alespoň dva kusy roušek na den). Třídní učitelky i vychovatelky zajistí časté větrání tříd a místností školní družiny. 

Výuka začíná v 7:45. Žáci si při vstupu do školy budou dezinfikovat ruce. Bude se také měřit teplota žáků. V případě zvýšené teploty nebudou žáci do školy vpuštěni. Rovněž prosíme rodiče, aby žáky s příznaky respiračních onemocnění do školy neposílali.

Výuka bude probíhat dle původního rozvrhu, který platil před nástupem do distanční výuky.

Nebudou zatím vyučovány předměty hudební výchova a tělesná výchova (plavání). Hodiny budou nahrazeny jinou potřebnou činností nebo pobytem na čerstvém vzduchu dle rozhodnutí třídní učitelky. Prosíme, aby byli žáci vhodně, teple oblečeni dle počasí  i na případný pobyt venku, děkujeme.

Školní družina bude v provozu (ranní od 6.00 a odpolední do 16.15 hodin). Každá třída bude mít své samostatné oddělení. 

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy