Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí a předávání vysvědčení

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

několik informací k hodnocení za 1. pololetí 2020/2021 a vydávání vysvědčení:

  • Hodnocení za 1. pololetí 2020/2021

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude vycházet ze školních prací a výstupů získaných z prezenční výuky a z průběhu distančního vzdělávání.

Z distančního vzdělávání je do hodnocení zahrnuta účast a aktivita ve výuce, osvojení komunikace v online prostředí, řešení problémů spojených s distanční výukou, schopnost organizovat si čas, plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, tvořivost), využívání a propojování znalostí a dovedností.

Žáci budou na vysvědčení hodnocení známkou. Uzavřené hodnocení z jednotlivých předmětů můžete shlédnout ve Škole OnLine nejpozději 21. ledna 2021. Definitivní uzavření proběhne 25. ledna 2021.

  • Předávání vysvědčení

Žáci dostanou výpis z vysvědčení. Žáci, kteří navštěvují školu prezenčně, dostanou výpis 28. ledna 2021. Ostatní ho dostanou do tří dnů po návratu k prezenční výuce.

Vedení školy