Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Mladý chemik 2021

Chemie se učí na základní škole pouze v posledních dvou ročnících. I tak se najdou žáci, kteří si k ní rychle najdou cestu, baví je a  věnují se jí i nad rámec učiva.

V letošním roce se dva žáci z IX. B zapojili do celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Školní kolo proběhlo ještě v době tzv. rotační výuky ve škole, v prosinci museli splnit zadané úkoly písemného testu. Školního kola se zúčastnilo téměř 9400 žáků z 398 základních škol České republiky. Krajské kolo se uskutečnilo 26. 1., v tomto roce distanční formou. Pro soutěžící byl připraven vědomostní test v on-line podobě. Oba naši žáci jej zvládli výborně. Ze 117 soutěžících v Moravskoslezském kraji se Hanka Bartoňová umístila na společném 13. – 14. místě a Robert Demel na společném 8. – 9. místě. Oba tak postupují do dalšího tzv. regionálního kola. To už by se mělo konat na SPŠCH v Ostravě – dle epidemiologické situace. Do regionálních kol postupuje vždy 30 soutěžících v každém kraji. Tato kola proběhnou na 11 středních odborných školách. Vyvrcholením pak bude červnové celostátní finále v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Našim deváťákům gratulujeme k postupu a přejeme další úspěch nejen při soutěži, ale i při dalším studiu chemie.

Mgr. Eva Rečková