Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Prezenční výuka od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, v týdnu od 12. 4. 2021 (lichý týden) se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci těchto tříd: II. A, III. A, III. B, V. A, V. B.

Další třídy 1. stupně tzn. I. A, I. B, II. B, IV. A, IV. B se budou vzdělávat online. V sudém týdnu se prezenční a online výuka vymění.

Příchod žáků do školy v čase 7.20 hodin – 7.40 hodin ve zdravotnických rouškách. Po vstupu do školy, namátkové přeměření teploty, dezinfekce rukou a umožnění vstupu do šaten, přesun žáků do konkrétní třídy.

V každé třídě bude pracovat tým proškolených, otestovaných pedagogických pracovníků, kteří budou dětem pomáhat s testováním. Předpokládaný začátek testování je v 7:45. Samotné testování si každý žák provede sám. Věříme, že situaci s žáky zvládneme bez přítomnosti třetích osob. Chceme děti chránit od přítomnosti těchto neotestovaných osob ve škole. 

Výsledky testů budou evidovány, pokud bude výsledek negativní, žáci se budou učit dle oficiálních rozvrhů hodin, po výuce odcházet domů, do jídelny na oběd nebo si je vyzvedne paní vychovatelka a odvede do školní družiny. 

Pokud bude výsledek testu pozitivní, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem nebo s (písemným) souhlasem zákonného zástupce dítě samo opouští školu. Zákonní zástupci budou telefonicky ihned po testování informováni a poučeni o dalším postupu. 

Testovat budeme každé pondělí a čtvrtek v daném týdnu. Zákonní zástupci žáků 1. – 3. ročníku, kteří se chtějí účastnit testování svého dítěte, jdou v respirátorech přímo před dveře třídy svého dítěte a vyčkají na pokyny učitele. Z důvodu dodržení epidemiologických opatření, budou do budovy školy vpuštění až těsně před začátkem testování, prosíme o účast maximálně jednoho zákonného zástupce žáka.

Školní družina

V případě, že se žák v určený den dostaví do školní družiny před začátkem vyučování, bude test proveden při příchodu do družiny. Provoz bude probíhat v homogenních skupinách.

Rodiče z řad IZS

O individuální požadavky na služby školy si rodiče z řad IZS (zaměstnanci vybraných profesí, např. zdravotníci) požádají u třídního učitele svého dítěte.

Podrobné odkazy z MŠMT:

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Instruktážní video MŠMT k testování žáků

Nárok na ošetřovné mají zákonní zástupci ve dnech, kdy je pro jejich dítě nařízena distanční výuka, nevztahuje se tedy na dny, kdy je žákům umožněna výuka ve škole. Další informace týkající se ošetřovného najdete na:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Vedení školy