Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Co se dozvíš z fotek

V dnešní online době si musíme dávat velký pozor na fotky a příspěvky, které sdílíme nejen na sociálních sítích, ale i kdekoliv jinde na internetu. Nejen na rizika s tím spojená, nás přišla upozornit dne 29. 4. nprap. Bc. Marika Jeličová z oddělení prevence územního odboru Nový Jičín Policie České republiky, která vedla online besedy pro žáky osmých ročníků o tom, co vypovídají naše fotky, jak uvažuje predátor, jak tyto nebezpečné lidí poznat a odhalit jejich počínání. Cenné byly i návody pro žáky, které mají využít pro odhalení falešného profilu nebezpečné osoby.

Pro deváťáky měla paní policistka připravenou prezentaci o trestním právu, protože žáci, kteří dovršili patnáctý rok věku, se již nemohou vyhnout trestní odpovědnost. Upozornila také na časté případy nevhodného chování při oslavách, informovala o neposkytnutí první pomoci a o přenášení finančních dluhů, které mohou narůstat v průběhu dospívání až do dospělosti.

Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence