Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Aktuální informace k návratu žáků 2. stupně k prezenční výuce od 10. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 10. května se vrací k prezenční výuce rotačním způsobem žáci druhého stupně .

V LICHÉ týdny (10.-14.5.) – budou chodit do školy žáci těchto tříd: 7.A, 7.B, 8.A, 8.B.
V ostatních třídách bude nadále probíhat distanční výuka dle upravených rozvrhů hodin.

V SUDÉ týdny (17.-21.5) – nastoupí žáci těchto tříd: 6.A, 6.B, 9.A, 9.B.
V ostatních třídách bude nadále probíhat distanční výuka dle upravených rozvrhů hodin.

Příchod žáků do školy v čase 7.20 hodin – 7.40 hodin ve zdravotnických rouškách nebo respirátorech. Po vstupu do školy – dezinfekce rukou a umožnění vstupu do šaten, přesun žáků do konkrétní třídy.

Každé pondělí a čtvrtek (u žáků 1. stupně pouze v pondělí) bude probíhat testování antigenními testy.
V každé třídě bude žákům s testováním pomáhat vyučující dle rozvrhu hodin na daný den. Samotné testování si každý žák provede sám.
Výsledky testů budou evidovány, pokud bude výsledek negativní, žáci se budou učit dle oficiálních rozvrhů hodin, po výuce odcházet domů, do jídelny na oběd nebo si je vyzvedne paní vychovatelka a odvede do školní družiny. 
Pokud bude výsledek testu pozitivní, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem nebo s (písemným) souhlasem zákonného zástupce dítě samo opouští školu. Zákonní zástupci budou telefonicky ihned po testování informováni a poučeni o dalším postupu. 

Vedení školy