Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Šesťáci a faraon Tutanchamon

Dne 24. května pořádala naše škola pro žáky 6. ročníků dějepisnou exkurzi do Brna na výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, konanou ku příležitosti stoletého výročí jejího objevení.

V rámci velkolepé expozice měli žáci možnost seznámit se nejen s přesnými kopiemi nalezených artefaktů, ale také dozvědět se mnoho zajímavých detailů týkajících se tohoto mimořádného archeologického objevu. Každý návštěvník měl k dispozici vlastního audioprůvodce, díky němuž si mohl zvolit výklad, týkající se tématu, jenž ho zaujal. Součástí výstavy byl rovněž krátký film, který žáky informoval o životě egyptologa Howarda Cartera, jemuž se podařilo zapomenutého faraona Tutanchamona v symbolické rovině znovu probudit k životu.

Žáci prožili báječný den plný zážitků a prohloubili své znalosti o starověkém Egyptě.

Fotky na školním Facebooku

Mgr. Lucie Brodíková