Výtvarná soutěž k výročí narození Emila Zátopka

Město Kopřivnice vyhlásilo ku příležitosti 100 letého výročí narození Emila Zátopka výtvarnou soutěž. Zúčastnili se jí i někteří žáci 8.B, jejichž práce pak byly vystaveny na MÚ v Kopřivnici. Při slavnostní vernisáži v září si pak děti mohly užít nejen raut, ale dostaly i něco na památku. Více fotek na školním Facebooku Mgr. Dana Lišková

Návštěva workshopu na střední škole

Dne 8. 9. se zájemci z řad osmáků a deváťáků zúčastnili workshopu na Střední škole uměleckých řemesel v Ostravě-Zábřehu. V úvodu byli žáci seznámeni se základními informacemi o studiu na této škole. Následovaly tři workshopy, během kterých si žáci vyzkoušeli kresbu jablka na tabletu, fotografování ve školním ateliéru a úpravu fotografií na počítači. Z reakcí žáků bylo patrné, že se…

Adaptační kurz

Ve dnech 8. a 9. září 2022 pořádala škola pro naše nové šesťáky adaptační kurz, jehož cílem je poznávat své spolužáky mimo běžné školní prostředí, společně čelit nezvyklým situacím a novým výzvám, seznámit se s nově příchozími žáky a také s novými třídními učitelkami. Žáci VI.A a VI.B vyrazili ve čtvrtek ráno vlakem směr Studénka. Akce se totiž konala v…

ZŠ Jičínská se rozrůstá

1. září 2022 nastoupilo do naší základní školy 433 žáků. Přivítali jsme 46 žáků prvních tříd a 12 dětí v přípravné třídě. Ve škole se vzdělává 22 žáků z Ukrajiny. Pedagogický sbor jsme posílili o dvě české pedagožky (s aprobacemi AJ, NJ, TV ,Př a Ch), o speciálního pedagoga a máme v úmyslu zaměstnat také ukrajinskou asistentku pedagoga. Rovněž jsme zaměstnali správce informačních technologií….

Kroužek „ŠKOLNÍ PĚVECKÝ SBOR“

Zveme všechny děti, které rády zpívají, do Školního pěveckého sboru ZVONKY pro děti z 1. stupně. V repertoáru máme dětské písně, které nás baví. Kromě zpívání se děti seznámí se hrou na bubínky, tamburíny, perkuse.  Pěvecký sbor bude úzce spolupracovat se Školní kapelou a společně vystupovat na akcích školy. Zkoušky budou probíhat vždy v úterý, šestou vyučovací hodinu od 12.20 do 13.10. Dětem je poté zajištěn doprovod…

Vodní hrátky

Krásný až tropický závěr školního roku jsme u nás ve školní družině využili v pátek 24. 6. 2022 k vodním hrátkám. Děti si měly za úkol přinést pouze plavky s ručníkem a mohlo se začít. Jedna disciplína střídala druhou a sluníčko hřálo tolik, až jsme museli sem tam hadicí vyvolat umělý déšť. Skóre obou týmů bylo vyrovnané a odměna všech…