Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

    
      

                                          

                                                    

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

  

 

 Aktuality

 

Mílí žáci, vážení rodiče, drazí kolegové.

Přejeme všem bezpečné a pohodové prázdniny plné krásných a nezapomenutelných zážitků!


Úřední hodiny

v době hlavních prázdnin

09. 07. 2018 až 13. 07. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

27. 08. 2018 až 31. 08. 2018 od 8:00 do 12:00 hodin


Informace k udělení ředitelského volna

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že ve dnech 26. – 29. června 2018 bude žákům naší školy uděleno ředitelské volno z organizačních a technických důvodů.
Předávání vysvědčení proběhne v pondělí 25. června 2018 od 7.45 – 9.25 v prostorách školy.
Provoz školní družiny na ulici Sv. Čecha 565 v Příboře bude v těchto dnech zachován.
Informace k vydávání obědů poskytne školní jídelna.


18.06.2018 - I naše škola je „světová"

Základní škola Příbor, Jičínská 486 se může pyšnit prestižním titulem Světová škola, který získala 12. června na slavnostním oceňování v Praze. Tento certifikát získalo doposud 84 českých škol a téměř 200 dalších škol z Evropy. Mezinárodní projekt Světová škola je v České republice rozvíjen od roku 2006 díky organizacím Člověk v tísni, o. p. s.,  ADRA, o. p. s., ARPOK, o. p. s. Prestižnímu ocenění byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Mgr. Michaela Eliášová

celý článek


18.06.2018 – Výsledky soutěže v třídění odpadu ve třídách:

I. stupeň: 1. místo - 4. B, 2. místo - 2. B, 3. místo - 1. B

II. stupeň 1. místo - 7. A, 2. místo - 6. A, 3. místo - 6. B


18.06.2018 Ocenění žákyň 9. ročníků

V pondělí 18.6.2018 proběhlo na Městském úřadě města Příbor,  předávání ocenění pro žáky místních základních škol a gymnázia. Z naší školy byla oceněna Tereza Špačková, Leontýna Barvíková a Terezie Sobková za reprezentaci školy v basketbalu a vybojování 2. místa v klasifikaci na republikovém finále v Kroměříži. Oceněným žákyním gratulujeme.
Mgr. Danela Grohmannová

18.06.2018 Projketový týden 9.ročníků "Svět kolem nás"

V týdnu od 14. do 18. května 2018 proběhl na naší škole projektový týden žáků 9. ročníku, který se stal tradičním ukončením základní školy pro naše deváťáky.

Cílem projektu je ověření úrovně osvojení klíčových kompetencí vycházejících žáků jako např. práce s textem, vyhledávání a zpracování informací nebo využívání moderních komunikačních prostředků při práci (internet, PowerPoint).

Na projektový týden se museli nejdříve připravit vyučující především druhého stupně, kteří navrhují vhodná témata. Žáci pak dostali jasně stanovená kritéria pro práci a začali si vybírat z nabídnutého seznamu témat. Každý žák pracoval samostatně a své téma pod vedením vyučujícího musel zpracovat v elektronické a písemné podobě, zároveň si pak musel připravit prezentaci své práce, kterou obhajoval před komisí. Kromě odborného obsahu práce byla také hodnocena úroveň vyjadřování, srozumitelnost a technická stránka prezentace.

Největší trému měli žáci při prezentaci před komisí, která nebyla složena z učitelů, ale z pozvaných hostů, kterým bychom chtěli velmi poděkovat za to, že přijali naše pozvání.

I přes značnou nervozitu žáci prezentace zvládli velmi dobře a poprvé v životě zažili, co znamená, nést zodpovědnost za svou práci.

Fotogalerie

Mgr.Daniela Grohmannová


15.06.2018 - Jak želvy trhaly kalhoty

Img_7815

31. května byl krásný slunný čtvrteční den a třídy 6. A a 6. B se vydaly na svůj školní výlet do Zoo Olomouc. Hned jak jsme přijeli, tak na začátku na nás čekali lemuři. Paní učitelky šly zaplatit vstupné a my jsme zatím seděli na dřevěných želvách, které trhaly kalhoty. J Jako první jsme vyrazili do pavilonu opic, který se nám velmi líbil. Poté následoval pavilon plazů a pavouků, kde bylo snad 50°C, ne všichni tam šli. Potom jsme dorazili k výběhu s kozami, tam jste mohli vlézt a pohladit a nakrmit si je, to se mnohým líbilo. U koz následoval dlouhý rozchod. Kdo měl zájem, mohl s paní učitelkou jít na rozhlednu. Šlo pouze šest lidí, ale moc se jim to líbilo. Při rozchodu jsme se s mojí skupinkou vydali do mini safari, kde byly surikaty a klokani a ptáci emu. Také do pavilonu akvaristiky a šelem, který nám připadal nejlepší. Nakonec jsme došli ještě k vlkům a medvědům a tímto náš výlet končil. Výlet jsme si všichni hrozně užili.

Sebastien Alex Borovička

foto facebook


 15.06.2018 - Měsíc školních zahrad

1-b-prv-vv-27-4-2018

V květnu se naše škola zapojila do mezinárodní kampaně „Měsíc školních zahrad “. Znamenalo to, že se učitelé snažili využít k výuce napříč všemi předměty venkovní prostředí, a to především prostory školní zahrady. Žáci neprováděli pouze pravidelnou údržbu zahrady, ale např. malovali a kreslili různá zátiší, pozorovali a porovnávali různé části rostlin, zamýšleli se nad důsledky klimatických změn nebo se věnovali četbě knih v rámci čtenářských dílen.

Mgr. Dana Cágová

foto facebook


13.06.2018 – Vodní hrátky v družině

Teplé, až letní počasí, slunce svítí, ideální období na trochu osvěžení. Pro děti na pobavení i osvěžení jsme uspořádaly vodní hrátky. Soutěže s vodou a samozřejmě se sprškou vody. Děti soutěžily v družstvech, síly byly vyrovnané, soutěžící si navzájem pomáhali a povzbuzovali se. Mezi vodní disciplíny patřilo například přenášení tácu s vodou, vodní štafeta, či posílání a házení mokrého míčku. Následný odpočinek a vyhřívání se na sluníčku bylo příjemné pro všechny děti.

Vychovatelky ŠD  fotografie


 13.06.2018 – „Brána recyklace“ – na výstavu se školní družinou

Co se děje dál s tříděným odpadem? To se mohly dozvědět děti ze školní družiny 11.6.2018 na výstavě „Brána recyklace“ v kulturním domě v Příboře. Děti si prohlédly všechny druhy tříděného odpadu, jejich následné vyčištění, zpracování a opětné využití. Výstava byla uspořádaná opravdu poutavou a interaktivní formou. Ve školní družině jsme si o navštívené výstavě povídali a na základě zjištěných informací si děti vyplnily pracovní list. Zájem u dětí vzbudil i model popelářského auta, které si mohly následně slepit a měnit cedulky podle toho, který tříděný odpad právě odváží.

Vychovatelky školní družiny  fotografie


08.06.2018 Den dětí

V letošním roce proběhl na naší škole Den dětí. Velmi nás potěšila velká účast žáků a rodičů, ale i  budoucích prvňáčků a absolventů. Pro děti byl nachystán bohatý program se skákacím hradem a soutěžemi. Za splnění všech soutěží obdrželo každé dítě balónek. Všem se také líbilo vystoupení malých mažoretek pod vedením Renáty Fialové a parkour, který si děti mohly také vyzkoušet. 
Myslím si, že se Den dětí vyvedl a všichni odcházeli spokojeni.
Mgr.Daniela Grhomannová

  


30.05.2018 - Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v pondělí 4. června 2018 v 15:30 hodin. 


24.05.2018 - Povinně zveřejňované informace ke GDPR


24.04.2018 – Školní výlet V. A a V. B

Dne 15. 5. 2018 jsme se vypravili na poslední školní výlet na prvním stupni. Nejprve jsme přijeli do Teplic nad Bečvou, což je lázeňské město a vydali jsme se do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Jeskyně byly objeveny v roce 1913 a my jsme si zde prohlédli např. síň, která objevitelům připomínala pocukrované koblihy. 

Když jsme opustili jeskyně, mohli jsme ochutnat kyselku. Po nákupu lázeňských oplatek jsme šli k Hranické propasti, která je nejhlubší propastí zatopenou sladkovodní vodou na světě a nejhlubší propastí v Česku. Zatím je prozkoumáno 473,5 m a její hloubka se odhaduje na 1100 m. 

Pak jsme se přesunuli na zámek Kunín, který byl za hraběnky Marie Walburgy přeměněn na školu, kterou navštěvoval i František Palacký a výuka zde začínala již v 5 hodin ráno! Během prohlídky zámeckých pokojů se sice rozpršelo, ale to už nám nevadilo, protože po rozloučení s panem kastelánem jsme již nasedli do autobusu a zamířili domů. Výlet jsme si užili a nejvíce se nám líbilo v jeskyních.

Jakub Ražnok V. B    fotografie


21.05.2018 - Ukončení sběru druhotných surovin

Sběr surovin v letošním školním roce ukončíme 30. 5. 2018. Děkujeme všem žákům a rodičům za aktivní přístup k ochraně přírodních zdrojů!

Mgr. René Brinda


18.05.2018 - Svět kolem nás - Prezentace projektu žáků 9. ročníku

Foto Facebook


16.05.2018 - 27. číslo Připínáčku


  09.05.2018 – Pulčínské skály s preventivní tematikou

Žáci 7-9. ročníků postupně ve třech časově oddělených termínech navštívili nejjižnější část Chráněné krajinné oblasti Beskyd – Národní přírodní rezervaci Pulčín.

V průběhu dvoudenní školní akce žáci vyslechli odborný výklad o rostlinách, geologickém podloží i historii obce Pulčín. Navíc všichni žáci přiložili ruku k dílu, pomáhali čistit část louky a sadu od klestí, náletových dřevin a suchých jehličnanů. Odměnou za práci jim byl vlastnoručně opečený špekáček.

Večerní program byl zajištěn formou besed s psychologickým poradcem panem Dreslerem a sociálním pedagogem panem Navrátilem. Pan Navrátil, který je zároveň strážcem přírody v této lokalitě, je současně strážce přírody, poukazoval na nevhodné chování některých dospělých na horách. Říkal, že hory jsou krásné, ale zrádné, pokud podceníte materiálové vybavení, fyzickou kondici či počasí. Doporučil žákům vyvarovat se chyb, protože následky mohou být fatální. Informoval žáky o existenci mobilní aplikace Horská služba, která v případě potíží přivolá pomoc a současně může poslat SMS zprávu s přesnými souřadnicemi, kde se člověk nachází. Pan Dresler diskutoval s žáky 7. ročníků o rizicích užívání sociálních sítí, s žáky 8. ročníků o nebezpečí sebepoškozování, s žáky 9. ročníků o zodpovědném sexuálním chování. V průběhu besed padly dotazy, které by ve školním prostředí mohly zaniknout nebo se vůbec neobjevit.

celý text 

foto Facebook

Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence


 06.05.2018 – Ekologické programy v Bartošovicích

V měsíci květnu navštívili žáci 1. - 3. tříd Záchrannou stanici v Bartošovicích. Zúčastnili se jednoho z nabízených ekologických programů: Od vajíčka k mláděti, Ptáci na poli, na louce, v lese, nebo Šelmy malé i velké. Součástí programu byla také prohlídka „Domu přírody Poodří", ve kterém mohly děti v komentované prohlídce vidět expozice zobrazující rostliny a živočichy lužního lesa, rybníka a okolí vodního toku Odry. Seznámily se také s činností Záchranné stanice, s „pacienty", o které se zde starají a s důvody, proč se zvířata do stanice dostávají. Těmi bývá nejčastěji nezodpovědné lidské chování. Ve venkovní expozici si žáci prohlédli zvířata, která jsou ve stanici v trvalé péči, protože se již nemohou kvůli svému handicapu či ochočení vrátit do volné přírody.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie


 25.04.2018 - Projektový týden 7. ročníků -  Objevujeme svět 16. 4. – 20. 4. 2015 

Za sebou už mají svůj projektový týden také žáci tříd VII. A a VII. B. Zatímco loni objevovali starověké Řecko, letos se pustili do výpravy napříč kontinenty. 

Žáci pracovali celý týden ve skupinkách, přičemž každá skupina vyhledávala různé informace a zajímavosti o kontinentu, který si na začátku týdne vybrala. Bylo důležité, aby členové týmu mezi sebou dobře spolupracovali, vždy si řádně rozdělili práci, diskutovali mezi sebou, uměli si navzájem pomoci a naslouchat si.

V rámci hodin českého jazyka si žáci připravili dramatizaci cesty Marka Pola do Asie a v pátek ji prezentovali v tělocvičně před spolužáky z prvního stupně, rodiči, vedením školy a paní místostarostkou. Úsilí našich herců se setkalo s nadšeným ohlasem přítomných diváků. Myslím, že překonat trému z vystoupení, bylo pro mnohé to nejtěžší z celého týdne. 

Některé skupiny si na závěr týdne při hodnocení spolupráci se svými spolužáky velmi pochvalovaly, v jiných týmech spolupráce trochu vázla, protože někteří žáci přece jen pracují raději samostatně, ale určitě i pro ně byla práce ve skupině něčím přínosná. 

Mgr. Martina Brožová   Fotogalerie FB


23.04.2018 – Než začneš

V pondělí 23.4.2018 školu navštívila lektorka společnosti MP Education s.r.o. Tato společnost nabízí přednášky, které se zabývají zdravotními riziky dospívání a sexuálního života. Žáky osmých ročníků lektorka informovala o způsobech přenosu a příznacích nakažení virem HIV a propuknutí nemoci AIDS. V neutrálním prostředí školy se žáci dozvěděli o přirozených lidských potřebách, zodpovědném přístupu k pohlavnímu životu i o krevních centrech pro testování při podezření z nakažení tímto nebezpečným virem.

Pro žáky pátých ročníků, zvlášť pro kluky a holky, měla lektorka připravenou besedu o znacích dospívání a hygienických pravidlech, která je nutné dodržovat. 

Lektorka pochválila zájem žáků o problematiku prevence nemoci AIDS a dospívání. Zodpověděla všechny dotazy žáků, hlavně ty, na které by se rodičů nebo pedagogů báli zeptat.

 Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence


 22.04.2018 – Den Země

Den Země je mezinárodní svátek, který svět slaví už od roku 1971. Ten letošní byl konkrétně zaměřen na celosvětové znečištění celé planety plasty. 

Také pro naši školu je to významný den, protože vedeme žáky k odpovědnému chování k životnímu prostředí. Každoročně k této příležitosti pořádáme před školou výstavu výtvarných prací, které jsou zhotoveny z odpadních materiálů. Už od začátku dubna žáci ve třídách shromažďovali staré krabice, PET lahve, fólie, víčka, plata od vajíček, kelímky a spoustu dalších, aby plánovali, co z této hromady jindy odpadu, nyní však výtvarného materiálu, vytvořit. Během dvou týdnů vznikla spousta zajímavých prací. Ve čtvrtek a v pátek žáci postupně instalovali své výtvory před školu, abychom mohli na Den Země upozornit také veřejnost.  

V pátek 20. 4. se shodou okolností konal také zápis do 1. třídy. Přicházející předškoláci se společně s rodiči zastavovali u vystavených objektů, zkoumali, co představují a z čeho jsou vyrobeny. Někteří rodiče také svým dětem vysvětlovali, proč jsou tu výrobky vystaveny.

Výstava byla soutěžní. Na prvním stupni zvítězila třída 1. B a na druhém stupni třída 6. A.

Mgr. Michaela Eliášová      fotografie


20.04.2018 - Zápis do 1. třídy

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání ředitelka školy rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín pro školní rok 2018/2019.

Seznam přijatých uchazečů s jejich registračními čísly je k nahlédnutí v této příloze: 

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

Fotografie


12.04.2018 – Naše basketbalová jízda

Dne 7. 3. 2018 se žačky naší školy zúčastnily basketbalového turnaje na ZŠ npor. Loma v Příboře. V turnaji jsme se probojovaly až do finále, ve kterém jsme úspěšně zvítězily a zajistily si tím postup na kvalifikaci o účast v krajském kole, která se konala 21. 3. 2018. 

Na kvalifikační utkání do Bartošovic jsme neodjely v plném počtu, ale i tak jsme si obhájily 1. místo, což nás posunulo do krajského kola. 

To se uskutečnilo v Novém Jičíně 23. 3. I přes porážku s družstvem z Frýdku –Místku, jsme nakonec skončily díky vysokému bodovému skóre první. Tím jsme se probojovaly na kvalifikaci o mistrovství České republiky, které proběhlo v Kroměříži 10. 4. 

Na kvalifikaci v Kroměříži jsme obhájily 2. místo a bohužel jsme na mistrovství ČR nepostoupily.

Náš tým hrál ve složení: Terka Sobková, Terka Špačková, Lea Barvíková, Eva Pařenicová, Bára Činčalová, Lucie Pařilová, Lucie Pavlištíková a Eliška Figarová.

Poděkování patří všem hráčkám a paní učitelce Mgr. Miriam Reichertové.  

Lea Barvíková IX. A


 10.04.2018 Taneční soutěž města Příbor

Ve čtvrtek 22. března 2018 jsme se zúčastnily městem pořádané taneční soutěže, která proběhla v Kulturním domě v Příboře. Jsme žákyněmi devátých
ročníků. Tancujeme druhým a šestým rokem, spolu teprve první rok. 
Konkurovaly nám ještě tři další skupinky ze Základní školy Npor. Loma. Příprava neproběhla zrovna hladce, jelikož jsme neměly možnost dostatečně
trénovat, čas na vymyšlení dobré choreografie (tím nechceme říct, že ta naše byla špatná, ale mohla by být lepší) a sestříhání písniček tak, aby to na
sebe hezky navazovalo. Každá tahle část je poměrně dost důležitá. Bez písničky není choreografie a bez choreografie se přece nemůže soutěžit.
Za necelé dva týdny strávených na chodbě o přestávkách jsme stihly vymyslet tří minutovou sestavu, ve které se objevily různé taneční styly
jako je: breakdance, shuffledance, moderndance, hiphop dance a další. 
 Pilným tréninkem jsme si společnými silami vybojovaly druhé místo.

Kristýna Krompolcová, Hana Gratzlová žákyně 9. ročníku


 

 

 

 Starší články naleznete v Archivu.