Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

    
      

                                          

                                                    

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

  

 

  

Aktuality

18.09.2017 - Pozvánka na prezentaci středních škol


18.09.2017 - Dravci

Všichni žáci naší školy vyrazili dne 13. 9. na hřiště školy Npor. Loma. Pan Zdeněk Fabián ze společnosti Seiferos, která se zabývá ochranou dravých ptáků, nám ukazoval různé dravce, např. orla bělohlavého, supa bělohlavého, raroha velkého, různé druhy sov a další. O dravcích nám řekl, jak se jmenují, kolik jim je let a spoustu zajímavostí. Po představení dravců nám ukázal, jak někteří létají a loví. Žáci, kteří věděli odpověď na otázku, byli vybráni jako „oběť“, což znamenalo, že dostali rukavici, mohli si vyzkoušet práci s dravými ptáky a přivolat si dravce na ruku.

Sebastien se k zážitku vyjádřil: „Mít dravce na ruce byl zajímavý pocit. Potom mi řekli, že si ho můžu pohladit a v tomhle okamžiku mě klovl. Nečekaně to bolelo.“

Většině žákům se líbilo, že si mohli pohladit výra nebo jiného dravce. Tato akce se vydařila, dozvěděli jsme se hodně informací. Děkujeme společnosti Seiferos za krásné představení.

Nikol Schindlerová 8. B a Viki Malachtová 8. A   fotografie


15.09.2017 - Vánoční Vídeň


11.09.2017 - Adaptační pobyt 6. ročníků

Ve dnech 6. – 8. září se v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku uskutečnil adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků. Cílem těchto pobytů bývá stmelit kolektiv žáků a prověřit, zdali jsou schopni fungovat jako tým, vzájemně si pomoci a společně překonávat překážky, kterých ve škole nebývá málo. Veškeré aktivity probíhaly formou hry, aby byly pro děti lákavé a zábavné. Účast žáků byla stoprocentní, což je vzhledem k povaze a smyslu programu ideální. Přestože pobyt proběhl hned z kraje školního roku, počasí bylo spíš chladnější. Děti však byly vzhledem k náročnému programu téměř pořád v pohybu, takže vůbec nevadilo, že se nám sluníčko spíš vyhýbalo. Program probíhal pod vedením zkušených lektorů Lenky a Martina. Většina úkolů, které se žáci snažili plnit, byla založena na společném řešení problémů, ochotě pomoci jeden druhému a schopnosti táhnout za jeden provaz. Případná rivalita a konkurence tak musely ustoupit do pozadí a dát přednost vlastnostem jako obětavost a vzájemná důvěra. Při závěrečném hodnocení se žáci dohodli na nejdůležitějších pravidlech, které se budou snažit v průběhu školního roku ve třídě dodržovat. Pokud se jim to podaří, kurz nebyl jen zpestřením začátku školního roku nebo netradičním prodloužením prázdnin, ale naplnil také svou podstatu. To se však projeví až časem. 

Ubytování a práce lektorů byly hrazeny z Veřejné finanční podpory na prevenci kriminality, kterou škole poskytlo město Příbor. Dopravu uhradil Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská. 

 Mgr. Tereza Doležílková   fotografie


11.09.2017 - Volby do Školské rady

Volební komise Školské rady ZŠ Jičínská 486, Příbor, okr. Nový Jičín svolává oprávněné osoby k volbám do Školské rady. Volební komise vyzývá zákonné zástupce nezletilých žáků k podání návrhů kandidátů na členství ve Školské radě. Bližší informace viz přiložený soubor.

Volby do školské rady 2017

Mgr. René Brinda, předseda volební komise


07.09.2017 - MAP - vzdělávání pro pedagogy i rodiče do konce roku 2017

Aktuální nabídka vzdělávání


06.092017 - Oznámení o udělení volna ředitelky školy

Ředitelka Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín oznamuje vyhlášení ředitelského volna žákům v pátek dne 29. 09. 2017 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vše ve znění pozdějších předpisů. Rada města Příbor svým usnesením č. 63/56/1 ze 63. schůze Rady města Příbora dne 05. 09. 2017 vzala na vědomí výše uvedené oznámení.

V těchto dnech bude zajištěn provoz školní družiny od 6.00 do 16.15 hodin. Zájem o umístění dětí do ŠD budou zjišťovat třídní učitelé prostřednictvím elektronické žákovské knížky do 20. 09. 2017. V případě nedostatečného zájmu se provoz školní družiny uzavře.


05.09.2017 - Zahajovací schůzka školního časopisu


04.09.2017 - První školní den v ZŠ Jičínská

Prvni_den

Slavnostně jsme zahájili nový školní rok 2017/2018. Naše řady v tomto roce posílí noví zaměstnanci: Mgr. Libuše Babaríková (asistentka pedagoga), Mgr. René Brinda (učitel Aj, D, Tv), Aneta Oberciánová (asistentka pedagoga), Mgr. Dana Snášelová (učitelka Čj, Nj), Bc. Michaela Veličková (asistentka pedagoga).

Prioritou pro tento školní rok je realizace projektů:

  1. Rozvoj čtenářské gramotnosti, kde naše škola patří k 11 školám ČR, které se zapojily do projektu „Pomáháme školám k úspěchu – čtenářská škola.“
  2. Šablony (na základě loňské zkušenosti jsme zvýšili úvazek sociálního pedagoga pro odbornou pomoc žákům a rodičům)
  3. Pokračování projektu Global Schools, který žákům přibližuje aktuální globální problémy a zároveň rozvíjí jejich občanské postoje a kompetence k učení, komunikaci, řešení problémů, atd.

Žákům i zaměstnancům školy popřála úspěšný školní rok i paní místostarostka Ing. Dana Forišková, PhD.

V 9 hodin byli slavnostně přivítání ve škole i žáci prvních tříd. Tomuto uvítání byly přítomny paní místostarostka Ing. Dana Forišková, PhD. a členka komise pro občanské záležitosti Mgr. Olga Galiová. Žáci dostali od zřizovatele i od školy malé dárečky.

více fotek na facebooku

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy


03.09.2017 - Žákovská samospráva

Ve školním roce 2017/2018 bude opět na naší škole fungovat žákovská samospráva. První schůzka proběhne v pondělí 11.9.2017 o velké přestávce v IC. Prosím každého třídního učitele, aby ve třídě zvolil společně s žáky dva zástupce ( 3. -9. ročník ).  Další schůzka proběhne 13.9.2017 ve 13.15 v IC pro zástupce z druhého stupně, kde společně zvolíme žáky do Městského dětského zastupitelstva. O dalších společných schůzkách budete informováni školním rozhlasem. 


28.08.2017 - Informace k časovému rozvržení výuky v 1. školním týdnu školního roku 2017/2018


27.08.2017 - Organizace školního roku 2017/2018


29.06.2017 – Slavnostní ukončení školního roku

Tradiční slavnostní ukončení školního roku proběhlo den před vysvědčením ve školní jídelně. Paní ředitelka se rozloučila s žáky, kteří z naší školy odcházejí na střední školy, učiliště a gymnázia, udělila pochvaly členům Školní kapely a školního časopisu Připínáček. Byla vyhodnocena soutěž ve sběru papíru, elektroodpadu, baterií, víček od PET lahví a také soutěž v třídění odpadu. Na závěr se deváťáci rozloučili se svými učiteli a mladšími spolužáky.

Ukončení školního roku    Rozloučení 9. A    Rozloučení 9. B


 

 

 Starší články naleznete v Archivu.