Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

    
      

                                          

                                                    

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

  

 

 Aktuality

06.09.2018 - Adaptační pobyt žáků 6. tříd

Dsc_0109

Sotva skončily prázdniny, šesťáci nezasedli jako ostatní ve školních lavicích, ale opět sbalili batůžky a vyrazili na adaptační pobyt. První dny školy strávili v rekreačním středisku U Kateřiny ve Štramberku. Pod vedením zkušených lektorů utužovali vzájemné vztahy, učili se spolupracovat, prosazovat svůj názor, ale také naslouchat názorům druhých. Připravené aktivity byly často nejen fyzicky a časově náročné, ale hlavně zaměřené na rozvoj schopnosti řešení problémů a vzájemnou komunikaci. 

Nic nepřekoná pocit z úspěšně vyřešeného úkolu, na kterém pracovala celá třída a který se zpočátku zdál neřešitelný. Ten pocit „já to dokážu/my to dokážeme“ si s sebou každý žák pak přenáší do školy. Pobyt šesťáků ve Štramberku byl realizován za finanční podpory města Příbora.

Mgr. Marcela Šumberová, Mgr. Dana. Lišková, Mgr. Daniela Grohmannová

Více fotografií


03.09.2018 - Zahájení školního roku 2018/2019

40694475_2159403564133803_1944032739405594624_n

První školní den je vždy slavnostní, plný úsměvů a nových předsevzetí.

Letos nás všechny ve škole uvítala projevem paní ředitelka Mgr. Jarmila Bjačková. 
Prvňáčky vítala i se zástupci zřizovatele s paní místostarostkou Ing. Danou Foriškovou a paní Olgou Galiovou.

 Tak zdárný nový školní rok 2018/2019!

Další fotky


31.08.2018 - Informace k vydávání obědů v pondělí 3.9.2018

V pondělí 3. září 2018 se budou obědy ve školní jídelně vydávat  již od 10:00 do 14:00 hodin.


28.08.2017 - Informace k časovému rozvržení výuky v 1. školním týdnu školního roku 2018/2019 


29.08.2018 - Investiční akce – realizace  odborných učeben v základní škole

Vážení rodiče,

nový školní rok budeme začínat s omezeným režimem ve školní budově. Dne 20. srpna 2018 započaly ve škole stavební práce za účelem vytvoření nových odborných učeben. Předpokládané ukončení těchto prací je plánováno na konec října 2018. Z toho důvodu bude minimalizován pohyb žáků na chodbách v přízemí jen pro nejnutnější potřeby. Žáci budou poučeni o bezpečném pohybu a chování v blízkosti stavebních prací, po tuto dobu bude také  posílen dohled nad žáky v přízemí.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktujte vedení školy, popř. kteréhokoliv pedagogického pracovníka školy.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy


Úřední hodiny

v době hlavních prázdnin

09. 07. 2018 až 13. 07. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

27. 08. 2018 až 31. 08. 2018 od 8:00 do 12:00 hodin


Informace k udělení ředitelského volna

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že ve dnech 26. – 29. června 2018 bude žákům naší školy uděleno ředitelské volno z organizačních a technických důvodů.
Předávání vysvědčení proběhne v pondělí 25. června 2018 od 7.45 – 9.25 v prostorách školy.
Provoz školní družiny na ulici Sv. Čecha 565 v Příboře bude v těchto dnech zachován.
Informace k vydávání obědů poskytne školní jídelna.


18.06.2018 - I naše škola je „světová"

Základní škola Příbor, Jičínská 486 se může pyšnit prestižním titulem Světová škola, který získala 12. června na slavnostním oceňování v Praze. Tento certifikát získalo doposud 84 českých škol a téměř 200 dalších škol z Evropy. Mezinárodní projekt Světová škola je v České republice rozvíjen od roku 2006 díky organizacím Člověk v tísni, o. p. s.,  ADRA, o. p. s., ARPOK, o. p. s. Prestižnímu ocenění byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Mgr. Michaela Eliášová

celý článek


18.06.2018 – Výsledky soutěže v třídění odpadu ve třídách:

I. stupeň: 1. místo - 4. B, 2. místo - 2. B, 3. místo - 1. B

II. stupeň 1. místo - 7. A, 2. místo - 6. A, 3. místo - 6. B


18.06.2018 Ocenění žákyň 9. ročníků

V pondělí 18.6.2018 proběhlo na Městském úřadě města Příbor,  předávání ocenění pro žáky místních základních škol a gymnázia. Z naší školy byla oceněna Tereza Špačková, Leontýna Barvíková a Terezie Sobková za reprezentaci školy v basketbalu a vybojování 2. místa v klasifikaci na republikovém finále v Kroměříži. Oceněným žákyním gratulujeme.
Mgr. Danela Grohmannová

18.06.2018 Projketový týden 9.ročníků "Svět kolem nás"

V týdnu od 14. do 18. května 2018 proběhl na naší škole projektový týden žáků 9. ročníku, který se stal tradičním ukončením základní školy pro naše deváťáky.

Cílem projektu je ověření úrovně osvojení klíčových kompetencí vycházejících žáků jako např. práce s textem, vyhledávání a zpracování informací nebo využívání moderních komunikačních prostředků při práci (internet, PowerPoint).

Na projektový týden se museli nejdříve připravit vyučující především druhého stupně, kteří navrhují vhodná témata. Žáci pak dostali jasně stanovená kritéria pro práci a začali si vybírat z nabídnutého seznamu témat. Každý žák pracoval samostatně a své téma pod vedením vyučujícího musel zpracovat v elektronické a písemné podobě, zároveň si pak musel připravit prezentaci své práce, kterou obhajoval před komisí. Kromě odborného obsahu práce byla také hodnocena úroveň vyjadřování, srozumitelnost a technická stránka prezentace.

Největší trému měli žáci při prezentaci před komisí, která nebyla složena z učitelů, ale z pozvaných hostů, kterým bychom chtěli velmi poděkovat za to, že přijali naše pozvání.

I přes značnou nervozitu žáci prezentace zvládli velmi dobře a poprvé v životě zažili, co znamená, nést zodpovědnost za svou práci.

Fotogalerie

Mgr.Daniela Grohmannová


15.06.2018 - Jak želvy trhaly kalhoty

Img_7815

31. května byl krásný slunný čtvrteční den a třídy 6. A a 6. B se vydaly na svůj školní výlet do Zoo Olomouc. Hned jak jsme přijeli, tak na začátku na nás čekali lemuři. Paní učitelky šly zaplatit vstupné a my jsme zatím seděli na dřevěných želvách, které trhaly kalhoty. J Jako první jsme vyrazili do pavilonu opic, který se nám velmi líbil. Poté následoval pavilon plazů a pavouků, kde bylo snad 50°C, ne všichni tam šli. Potom jsme dorazili k výběhu s kozami, tam jste mohli vlézt a pohladit a nakrmit si je, to se mnohým líbilo. U koz následoval dlouhý rozchod. Kdo měl zájem, mohl s paní učitelkou jít na rozhlednu. Šlo pouze šest lidí, ale moc se jim to líbilo. Při rozchodu jsme se s mojí skupinkou vydali do mini safari, kde byly surikaty a klokani a ptáci emu. Také do pavilonu akvaristiky a šelem, který nám připadal nejlepší. Nakonec jsme došli ještě k vlkům a medvědům a tímto náš výlet končil. Výlet jsme si všichni hrozně užili.

Sebastien Alex Borovička

foto facebook


 15.06.2018 - Měsíc školních zahrad

1-b-prv-vv-27-4-2018

V květnu se naše škola zapojila do mezinárodní kampaně „Měsíc školních zahrad “. Znamenalo to, že se učitelé snažili využít k výuce napříč všemi předměty venkovní prostředí, a to především prostory školní zahrady. Žáci neprováděli pouze pravidelnou údržbu zahrady, ale např. malovali a kreslili různá zátiší, pozorovali a porovnávali různé části rostlin, zamýšleli se nad důsledky klimatických změn nebo se věnovali četbě knih v rámci čtenářských dílen.

Mgr. Dana Cágová

foto facebook


13.06.2018 – Vodní hrátky v družině

Teplé, až letní počasí, slunce svítí, ideální období na trochu osvěžení. Pro děti na pobavení i osvěžení jsme uspořádaly vodní hrátky. Soutěže s vodou a samozřejmě se sprškou vody. Děti soutěžily v družstvech, síly byly vyrovnané, soutěžící si navzájem pomáhali a povzbuzovali se. Mezi vodní disciplíny patřilo například přenášení tácu s vodou, vodní štafeta, či posílání a házení mokrého míčku. Následný odpočinek a vyhřívání se na sluníčku bylo příjemné pro všechny děti.

Vychovatelky ŠD  fotografie


 13.06.2018 – „Brána recyklace“ – na výstavu se školní družinou

Co se děje dál s tříděným odpadem? To se mohly dozvědět děti ze školní družiny 11.6.2018 na výstavě „Brána recyklace“ v kulturním domě v Příboře. Děti si prohlédly všechny druhy tříděného odpadu, jejich následné vyčištění, zpracování a opětné využití. Výstava byla uspořádaná opravdu poutavou a interaktivní formou. Ve školní družině jsme si o navštívené výstavě povídali a na základě zjištěných informací si děti vyplnily pracovní list. Zájem u dětí vzbudil i model popelářského auta, které si mohly následně slepit a měnit cedulky podle toho, který tříděný odpad právě odváží.

Vychovatelky školní družiny  fotografie


08.06.2018 Den dětí

V letošním roce proběhl na naší škole Den dětí. Velmi nás potěšila velká účast žáků a rodičů, ale i  budoucích prvňáčků a absolventů. Pro děti byl nachystán bohatý program se skákacím hradem a soutěžemi. Za splnění všech soutěží obdrželo každé dítě balónek. Všem se také líbilo vystoupení malých mažoretek pod vedením Renáty Fialové a parkour, který si děti mohly také vyzkoušet. 
Myslím si, že se Den dětí vyvedl a všichni odcházeli spokojeni.
Mgr. Daniela Grhomannová

 

 

 

 Starší články naleznete v Archivu.