Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

    
      

                                          

                                                    

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

  

 

  

Aktuality 

17.11.2017 – Setkání čtenářských škol projektu Pomáháme školám k úspěchu

V rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu pořádá každá zúčastněná škola v kraji společnou schůzku. Ta slouží k vzájemné inspiraci a  společnému vzdělávání partnerských škol.

V úterý 14. 11. 2017 se uskutečnilo na naší škole 2. setkání čtenářských škol. Přijeli se za námi podívat kolegové ze ZŠ TGM ve Studénce, ZŠ a MŠ Mendelova z Karviné, ZŠ a MŠ Háj ve Slezsku a ZŠ Koperníkova z Třince. Pozvání přijal i pan starosta Ing. Bohuslav Majer a manželé Nedomovi z TV Lokal Příbor.

Úvodní slovo měla paní ředitelka Mgr. Jarmila Bjačková, která při prezentaci seznámila přítomné s naší školou – se základními údaji, se školními projekty, s výukou a jejími cíli. Následovala prohlídka budovy školy, při které mohli návštěvníci nahlédnout i do vyučovacích hodin. Snad všem se líbila výmalba chodeb, výzdoba a velikost tříd, školní hřiště a školní knihovna.  Velký úspěch měla návštěva hudebny, kde si pan učitel Machetanz připravil ukázku z repertoáru Školní kapely. Největší zájem byl o počítačovou učebnu, kde pan učitel Liška předváděl nově zakoupenou  3D tiskárnu.

Poté si paní učitelka Tereza Doležílková připravila prezentaci projektového týdne 8. ročníku Kniha a já, jehož cílem byl rozvoj čtenářských dovedností a podpora pozitivního vztahu žáků ke knize. Svou práci přišli osobně představit i žáci osmých tříd. Projekt byl ze strany partnerských škol hodnocen velmi kladně.

Posledním bodem setkání bylo vzájemné sdílení dovezených textů, využití v hodinách včetně nástinu přípravy. Texty budou ve školách následně využity ve výuce a při další schůzce proběhne zpětná vazba.

Již nyní se těšíme na 3. setkání, které proběhne v únoru v Třinci. 

Mgr. Martina Brožová   fotky


17.11.2017 – Nové číslo Připínáčku


 17.11.2017 – Třídili jsme s Tondou Obalem

Již poněkolikáté se žáci naší školy účastnili výukového programu Tonda Obal na cestách. Jedná se o vzdělávací akci společnosti EKO-KOM, jejímž cílem je naučit žáky správně třídit odpad, získat informace o jeho recyklaci a podporovat vědomí o odpovědnosti za životní prostředí. Program proběhl v úterý 14. listopadu a byl určen pro žáky I. stupně. Děti rozeznávaly základní druhy odpadu, zopakovaly si, do jakých popelnic patří. Ujasnily si, co je sběrný dvůr, skládka a spalovna. Seznámily se s některými recyklovanými výrobky, zhlédly videoukázky ze zpracování odpadů. Své znalosti a dovednosti uplatnily v závěrečném kvízu.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie


15.11.2017 - Oznámení školní jídelny

13.11.2017 - Festival pedagogické inspirace

Je dobré vědět, že i v našem městě žijí a pracují lidé, kteří ve svém oboru přesáhli hranice města a kraje. Jednou takovou osobou je paní učitelka Hana Matulová, která na Festivalu pedagogické inspirace v Praze – Kunraticích předávala své zkušenosti pedagogům z celé ČR. Ve své pracovní dílně „Odborné čtenářství v přírodních vědách“ předváděla, jak se čtenářství dá zajímavě včlenit do odborné výuky přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ.

Děkuji paní učitelce, že naši školu i město tak dobře prezentuje a předává své zkušenosti dál. Třetí ročník festivalu navštívilo 784 účastníků a bylo připraveno 123 dílen. A co si na závěr přát? Snad aby festival inspiroval celý náš vzdělávací systém.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka ZŠ Jičínská


 12.11.2017 – Školní časopis v celostátním finále nezklamal

Redakce školního časopisu Připínáček si z celostátního finále soutěže Školní časopis roku 2017 odvezla celkové 7. místo v kategorii I. a II. stupeň ZŠ, dále skvělé 2. místo za obsah a 2. místo v hlasování školních redakcí.

Časopis Připínáček postoupil do celostátního kola z 1. místa v krajské soutěži. Finále proběhlo v pátek 10. listopadu na Fakultě sociálních studií v Brně. Soutěž se konala v rámci Multimediálního dne 2017, který zde v tento den probíhal. Naši redaktoři se mohli stejně jako další účastníci této akce zapojit do různých workshopů, vyzkoušet si práci redaktora nebo fotografa v novinách, postavit se za kameru České televize nebo si ověřit své znalosti a dovednosti v oblasti médií a zasoutěžit si s Českým rozhlasem či Brněnským deníkem Rovnost. Našim redaktorům se naskytla možnost osobní konzultace s fotografem Brněnského deníku Rovnost. 

Velké poděkování za práci patří všem redaktorům časopisu Připínáček.

Michaela Eliášová   fotografie


 08.11.2017  Konference žákovských parlamentů základních škol Moravskoslezského kraji

 

Tento týden se naši zástupci žákovské samosprávy zúčastnili 1. konference žákovských parlamentů základních škol Moravskoslezského kraje. Akce probíhala v prostorách Krajského úřadu, kde si 28 škol předávalo své zkušenosti, nápady, postřehy a domlouvali se na další spolupráci. Každá škola představila jednu akci, kterou uspořádala. My jsme si vybrali jako ukázku maškarní bál, který každoročně pořádáme pro 1. stupeň. Z konference jsme si přivezli spoustu inspirace pro naši další práci. 

Mgr. Daniela Grohmannová


 

07.11.2017 - Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Ve čtvrtek 2. 11. přijela do Městské knihovny v Příboře spisovatelka Petra Braunová, která píše krásné knihy, a my jsme byli rádi, že jsme se s ní mohli osobně setkat. 

A víte, že předtím nebyla spisovatelkou? Začalo to takhle. Když měl syn paní Braunové šest let, nechtěl chodit do školy a nebavilo ho čtení. Ona mu začala psát na čtvrtky papíru každý den příběh, který byl o něm, jeho to začalo bavit a tak se naučil číst. Příběh po čase dala kamarádce, která měla stejné potíže se svou dcerou a ta jí po přečtení zavolala, ať příběh vydá, ona to zkusila a tím se odstartovala její kariéra. Na besedě nám představila dvě knihy – Dům doktora Fišera a Tramvaj plná strašidel. Dozvěděli jsme se, kde čerpá náměty pro své knihy a jak kniha vzniká. Knihy byly zajímavé a nám se moc líbily. 

Děkujeme našim knihovnicím za pozvání a krásný zážitek.

Karolína Volná, V. B  fotografie


 07.11.2017 – Exkurze v Job Air 

Kluci z osmiček a devítek byli 25. října na školní exkurzi ve společnosti Job Air v Mošnově. Viděli jsme, jak se spravují letadla. Dostali jsme i letáčky, kde byly nabídky středních škol, na které bychom měli jít, kdybychom chtěli v Job Air pracovat. Výlet byl hodně zajímavý a příště bych jel zas.

Josef Mišaník 8. B   fotografie


 07.11.2017 - Projekt 8. ročníků "Kniha a já"

Ve dnech 30. 10. - 3. 11. proběhl projektový týden 8. ročníku s názvem Kniha a já, jehož cílem bylo podpořit pozitivní vztah žáků ke knize a čtenářství obecně. Je známo, že mnoho dětí čte v dnešní době méně, než tomu bylo dřív. Některé nečtou skoro vůbec, což je škoda, protože četba je nejen smysluplným koníčkem, ale její úroveň mnohdy i podmínkou úspěchu při dalším studiu. Čtením taktéž získávají jazykový cit, rozvíjí svou fantazii a podvědomě se zdokonalují v pravopise. Podstatou tohoto projektu proto je přilákat starší žáky zpět k četbě beletrie. 

více

Fotografie


 03.11.2017 – Divadélko v družině

Na konci měsíce října nás potěšilo svou pohádkou ve školní družině divadélko Smíšek. Pohádka s názvem Tajuplná lesní bajka nás zavedla do lesa, kde řádila mlsná liška, která kradla svým zvířecím kamarádům jídlo. A nebyla by to pohádka, kde dobro zvítězí nad zlem, kdyby se liška pomocí kouzelné víly a houbového skřítka nestala hodnou a pomáhající bytostí. Konec představení patřil potlesku a sladké  odměně. 

Vychovatelky školní družiny   fotografie


03.11.2017 – Podzimní tvoření ve školní družině

V naší družině se snažíme připravovat pro děti a jejich rodiče zábavná odpoledne, kde si společně děti a rodiče mají možnost něco vyzkoušet, zažít a pobavit se. I letos jsme připravily pro děti a rodiče již tradiční podzimní výtvarnou dílnu. Odpolední  dílna se proměnila ve výrobnu soviček z plsti. Děti pomáhaly rodičům obkreslovat šablonu, rodiče zase zavzpomínali na školní léta, kdy byla práce s jehlou součástí výuky. Šikovné ruce vyrobily úžasné sovy. Každá byla nádherná a jedinečná. Jako podzimní dekoraci jsme ještě zvolily svícen ozdobený lýkem a lístečky z papíru. A co bychom byli za dílnu, která by neměla pro děti překvapení. Sladkou odměnu si museli jít vybrat do tajemného sklepení.  Děkujeme rodičům, že si udělali čas a strávili spolu s dětmi nezapomenutelné odpoledne.

Vychovatelky školní družiny      fotografie


 02.11.2017 - Gratulujeme!

   


31.10.2017 Černé pondělí

 

V mnoha zemích se 31. 10. slaví Halloween. Je to anglosaský lidový svátek, kdy se děti oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu a koledují o sladkosti. My jsme si na naší škole letos pospíšili, oslavili Halloween o den dřív a nazvali ho „Černé pondělí". Trošku jsme si i zasoutěžili a zjišťovali, která třída má opravdu fajn partu, která se dokáže společně semknout a domluvit se. Úkolem totiž bylo přijít v černém oblečení, a to od ponožek až po svetry. Třída, která takových kousků měla nejvíce, vyhrála sladkou odměnu.Vítěznou třídou se stala 1.B, o to víc je to obdivuhodné, protože jsou děti spolu jen krátce, a i přesto se dokázaly domluvit. Děti z prvních tříd pokračovaly v oslavě Halloweenu i druhý den. Do školy dorazily v kostýmech a celý vyučovací den se nesl v duchu strašidelných příběhů, her a početních, hrůzu nahánějících příkladů.

Fotky Halloween 1.A, 1.B

                                                                                                                                                                                         Mgr. Daniela Grohmannová


 31.10.2017 - Příběh jednoho odpadku

V pondělí 23.10. 2017 měly děti z prvních tříd naučné povídání o třídění odpadu. Zábavnou formou jim paní Majová z o.s. Hájenka vysvětlila, k čemu je třídění odpadů dobré, jak probíhá a co se má třídit.

Na příběhu „jednoho odpadku“, v tomto případě plastového kelímku od jogurtu, jim popsala celý cyklus třídění od okamžiku, kdy hodíme kelímek do koše. Přes odpadkový koš jsme se dostali do společné popelnice, následně na skládku, ze které se kelímku povedlo utéct, až po třídící popelnici, se kterou jsme putovali do třídírny odpadu.

Pohádka o odpadku byla prokládána zábavnými kvízy a hrami, kde si děti vyzkoušely svou paměť a znalosti o třídění odpadu. Nakonec bylo vše shrnuto jednoduchým obrázkovým testem, ve kterém všechny děti bez problému uspěly. „Všichni už víme, kam s tříděným odpadem!“

Bc. Michaela Veličková    fotografie


 25.10.2017 - Informace pro rodiče k projektovému týdnu 8. ročníku „Kniha a já“

Ve dnech od 30. října do 3. listopadu 2017 se uskuteční projektový týden „Kniha a já“ pro žáky 8.ročníku, jehož hlavním cílem je podpořit pozitivní vztah žáků ke knize.

Žáci budou  ve dvojicích zpracovávat předem zvolený literární žánr, přičemž každý z nich bude číst svou vybranou knihu na daný žánr. Informace o žánru, knihách včetně formulace vlastního názoru na problematiku budou zpracovávat v písemné podobě a jako digitální prezentaci dle přesně stanovených kritérií (viz webové stránky školy).

V tomto týdnu mají žáci změněný rozvrh. Pondělí, středa, pátek 6 vyučovacích hodin. V úterý a čtvrtek 8 vyučovacích hodin.

Žáci mají za domácí úkol vyhledat informační zdroje ke zvolenému literárnímu žánru a vybrat knihu ke čtení. Pro usnadnění rozhodování navštíví v říjnu městskou knihovnu, informace budou získávat i v hodinách českého jazyka.

Po celý týden si žáci budou nosit psací, výtvarné potřeby (dle pokynů vyučujících) a žákovský zápisník.

Žáci budou hodnoceni v předmětech (4 známky): český jazyk a literatura (zpracování písemné práce), literárně-jazykový seminář (čtení dětem, aktivita v dílnách čtení), člověk a svět práce (vlastní prezentace), výtvarná výchova (kniha jako výtvarné dílo).

V případě zájmu rodičů bude možné výsledné práce žáků zhlédnout v pátek 3. listopadu 2017 od 12:30 do 13:00 hodin v kmenových třídách nebo při příležitosti informačních schůzek 20. listopadu 2017.

Více informací


16.10.2017 - Přerušení dodávky vody

Z důvodu opravy vodovodního řádu dojde v úterý 17. 10. 2017 k přerušení dodávky vody do budovy naší školy (dle sdělení SmVaK ze dne 16. 10. 2017 pravděpodobnost přerušení dodávky je 95%). Změny v rozvrhu v návaznosti na odstávku vody

Dopolední výuka:

1. varianta – voda poteče: výuka proběhne dle rozvrhu třídy

2. varianta – voda nepoteče: třídní učitelé zajistí náhradní program mimo budovu školy.

Žáci přijdou do školy připraveni na obě varianty, tzn. sportovně oblečeni, ale v aktovce budou mít potřeby do výuky dle rozvrhu.

Odpolední výuka proběhne dle rozvrhu. Školní jídelna bude vařit, žáci si budou moci odebrat obědy.


03.10.2017 - VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

1/ Volby do Školské rady při ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín se uskutečnily dne 2. 10. 2017 v době od 14:00 do 18:00 v budově školy.

2/ Uskutečnily se volby členů Školské rady (A) za zákonné zástupce nezletilých žáků a za (B)
za pedagogické pracovníky školy.

3/ Volby proběhly v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
a s volebním řádem školské rady, schváleným Radou města Příbora usnesením č. 58/15/1
ze dne 7. 6. 2017.

(A)    Zástupci nezletilých žáků do školské rady:

Monsport Martin, DiS.                                 

Mgr. Debef Petr                                                             

Ing. Mazáčová Martina                

(B)    Zástupci pedagogických pracovníků do školské rady:

Mgr. Cágová Dana                                                       

Mgr. Matulová Hana                                             

Mgr. Hyžová Vlasta        

Děkujeme všem zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům za účast ve volbách.


27.09.2017 - Kandidáti do Školské rady ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Ve vyhlášeném termínu zaregistrovala volební komise tyto kandidáty do Školské rady ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín:

• Mgr. Petr Debef (5.A)

• Ing. Hana Jemelková (2.A)

• Ing. Martina Mazáčová (3.A)

• Martin Monsport, Dipl. ek. (8.B)

Volební komise konstatuje, že výše uvedení jsou kandidáty za zákonné zástupce žáků pro volby do Školské rady ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.

Příbor, 27. 9. 2017

Za volební komisi: Mgr. René Brinda, předseda


26.09.2017 - Pozvánka na GEMMU 2017


 18.09.2017 - Pozvánka na prezentaci středních škol


18.09.2017 - Dravci

Všichni žáci naší školy vyrazili dne 13. 9. na hřiště školy Npor. Loma. Pan Zdeněk Fabián ze společnosti Seiferos, která se zabývá ochranou dravých ptáků, nám ukazoval různé dravce, např. orla bělohlavého, supa bělohlavého, raroha velkého, různé druhy sov a další. O dravcích nám řekl, jak se jmenují, kolik jim je let a spoustu zajímavostí. Po představení dravců nám ukázal, jak někteří létají a loví. Žáci, kteří věděli odpověď na otázku, byli vybráni jako „oběť“, což znamenalo, že dostali rukavici, mohli si vyzkoušet práci s dravými ptáky a přivolat si dravce na ruku.

Sebastien se k zážitku vyjádřil: „Mít dravce na ruce byl zajímavý pocit. Potom mi řekli, že si ho můžu pohladit a v tomhle okamžiku mě klovl. Nečekaně to bolelo.“

Většině žákům se líbilo, že si mohli pohladit výra nebo jiného dravce. Tato akce se vydařila, dozvěděli jsme se hodně informací. Děkujeme společnosti Seiferos za krásné představení.

Nikol Schindlerová 8. B a Viki Malachtová 8. A   fotografie


15.09.2017 - Vánoční Vídeň


 

 Starší články naleznete v Archivu.