Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

    
      

                                          

                                                    

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

  

 

  

Aktuality 

Vstupenky na ples již v prodeji ve škole nebo na tel. čísle 604 258 518.


18.01.2018 - Prosba o pomoc s ubytováním studentů v rámci projektu EDISON

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou o ubytování zahraničních studentů v rámci oblíbeného projektu EDISON.

Více informací


18.01.2018 - Informace k organizaci zápisu dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2018-2019

Zápis pro školní rok 2018/2019 se bude konat v ČR dle zákona v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2018. Zápis se týká dětí
narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, včetně dětí, kterým byl udělen v loňském školním roce odklad školní docházky.
K zápisu mohou přijít i děti vyzrálé, narozené od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013.

Více informací


16.01.2018 - Buďme kamarádi 

V životě se stává, že všechny děti nemají stejné šance být zdravé. Ať vlivem okolností při narození, nebo po úraze či prodělané nemoci, se stávají nějak postiženými. Naše družina si prožila vzdělávací program, kde si děti samy na sobě vyzkoušely, jaké to je jezdit na vozíčku, nevidět, či dorozumívat se pomocí znakové řeči. Mohly si vyzkoušet malovat nohama, zjistily, co je to Braillovo písmo a taky, že napsat něco v takové formě je velice složité. Seznámily se také, jak správně nabídnout pomoc či jaké jsou pomůcky pro zrakově postižené lidi.

Vychovatelky školní družiny   fotografie


15.01.2018 - JEDEN MĚSÍC VE ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE aneb PROJEKT GLOBAL SCHOOLS 2018

Již třetím rokem se na naší škole snažíme do běžné výuky zapracovávat  ožehavá témata současného světa (globálně rozvojové vzdělávání) prostřednictvím projektů. Po tématech migrace a odpovědné spotřeby jsme se letos rozhodli zabývat IDENTITOU, RESPEKTEM A SPOLUPRACÍ. Tato témata spadají zejména pod oblast osobnostněsociální výchovy, občanské výchovy, literatury, dějepisu a prvouky. K tomuto tematickému zaměření nás vedla snaha o zlepšení vztahů mezi žáky v rámci školy, vytvoření přátelského a bezpečného prostředí pro efektivní učení a prevence problémových projevů chování (jako například šikana, různé formy závislostí, snížená fyzická kondice dětí a nuda).

Projekt bude zahájen v pondělí 15. ledna 2018 a potrvá do pátku 16. února 2018. Společné úsilí vyvrcholí závěrečným projektovým dnem, který se uskuteční 15. února formou prezentací a prožitkových dílen, které si připraví samy děti. V rámci různých předmětů budou žáci vybraných tříd (od 3. do 9. ročníku) přistupovat k tématu z odlišných úhlů pohledu a přitom se budou učit rozvíjet spolupráci, komunikativní dovednosti, schopnost vyjadřovat se a prezentovat; seznámí se se základními lidskými potřebami a právy, zásadami soužití. V průběhu výuky podnikneme také exkurzi do volnočasových zařízení a uspořádáme besedu s odborníky.

Mgr. Zbyněk Machetanz, Mgr. Michaela Eliášová


12.01.2018 - Lyžařský kurz na ZŠ Jičínská

Lyzak

Jednou z nejočekávanějších akcí naší školy bývá každoročně lyžařský výcvik. Již tradičně jsme druhý lednový týden vyrazili do zimního království ve Velkých Karlovicích, do Horského hotelu Kyčerka. V letošním roce nám počasí nepřálo a sněhové nadílky jsme se bohužel nedočkali. Přesto nám SKI areál umožnil celý týden lyžovat na technickém sněhu. Sluníčko se nám ukázalo jen v úterý, a tak jsme si ho náležitě užili. Páteční loučení s Kyčerkou přerušil příjezd autobusu. Snad nám příští rok bude počasí přát víc.

Děkuji instruktorům školního lyžování a snowboardingu, Zdeňku Liškovi, Radku Eliášovi, Tereze Doležílkové a paní zdravotnici Ivě Kladivové.

Mgr. Miriam Reichertová

foto Facebook


04.01.2018 Informace o lyžařském výcvikovém kurzu 2018 Velké Karlovice - Kyčerka

Odjezd: neděle 7.1.2018 v 15.50 od školní jídelny (ulice Komenského)

 Návrat: pátek 12.1.2018 asi v 13.40 ke školní jídelně (ulice Komenského)

Kompletní informace ZDE 


21.12.2017 - Parkour ve škole

Parkour

Vánoční dárek v podobě vystoupení profesionálních parkouristů IMPROVE YOURSELF zhlédli žáci 3. – 9. třídy. Ukázka „Jak zlepšit svou sílu, rychlost, vytrvalost a jak ovládnout svůj strach a naučit se koordinovat svoje tělo a mysl“ byla pro žáky natolik fascinující, že hltali jedno salto za druhým. Nadšenci si mohli vyzkoušet nějaké prvky a někteří se již domoluvali na možnosti tréninku.

Děkujeme parkouristům za názornou ukázku.

Mgr. Miriam Reichertová

Fotky na facebooku


 21.12.2017 – Vzdělávací exkurze do Vídně

Dne 12.12.2017 proběhla vzdělávací exkurze do Vídně, které se účastnili vybraní žáci sedmých, osmých a devátých ročníků naší základní školy. V brzkých ranních hodinách jsme nastoupili do autobusu cestovní kanceláře CK Valaška, kde nás již čekal pan průvodce, a vydali se na několikahodinovou cestu směr rakouská metropole. Během obligatorních zastávek jsme se občerstvili, protáhli a nabrali další síly na cestu. Kolem 9. ranní jsme se procházeli po místech, kde na nás dýchal duch Rakousko-Uherska. Míjeli jsme významná místa i památky, k nimž patřil například Belvedere, Karlskirche, Stephansdom, hrobka rakouských panovníků, Museen a mnohé další. V centru Vídně jsme se posilnili vídeňským punčem a kochali se vánoční atmosférou panující u jednotlivých stánků. Žáci si zakoupili suvenýry pro své nejbližší i pro sebe, ať mají na tuto exkurzi milou památku. Naše kroky dále směřovaly k radnici, kde jsme mohli ochutnat místní delikatesy ať již v podobě jablka v karamelu, zákusků velikosti xxl nebo trdelníku. Nabídka byla rozmanitá a směsice vůni a chutí nás doprovázela po celou dobu strávenou na těchto trzích. Po této příjemné zastávce, kdy jsme se dozvěděli mnohé z historie tohoto města a okusili tamní atmosféru, jsme se vydali autobusem do nákupního centra Primark. Zde byla možnost pořídit si další drobnosti v podobě módního oblečení nebo kvalitních čokolád. Kolem 17. hodiny jsme unavení, spokojení a obtěžkáni dárky opět nastoupili do autobusu, pohodlně se usadili a vydali se domů. Cestu nám krátily dvě rodinné komedie, které nám pan řidič pustil. Žáci si předávali své nové zážitky a zkušenosti a těšili se již ke svým rodinám, aby se mohli podělit i s nimi o zážitky z tohoto náročného, ale jistě příjemně stráveného dne.

 Mgr. Dana Snášelová    Fotografie


21.12.2017 - Projektová soutěž v anglickém jazyce

 Anglictina

Žáci naší školy se 19.12. 2017 zúčastnili Projektové soutěže v anglickém jazyce  6. a 7. ročníků, která se uskutečnila na ZŠ Komenského v Novém Jičíně. Naši školu reprezentovali 3 žáci ze 6.A – Sebastien Alex Borovička, Nela Vašínková a Tereza Malcharová. Žáci podle svých představ zpracovávali téma – People in the Jungle. Téma zpracovávali nejen výtvarně, ale také svou dvouhodinovou práci prezentovali před porotou a odpovídali na dodatečné otázky.  Vše, od zadávání práce až po vyhodnocení, probíhalo pouze v anglickém jazyce. Naši žáci se v konkurenci 10 škol a víceletého gymnázia neztratili a obsadili krásné 5. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme ke krásnému umístění.

Mgr. Hana Žárská


21.12.2017 - Výsledky národního testování žáků 9. tříd ZŠ Příbor, Jičínská

Každoročně společnost SCIO organizuje celonárodní testování žáků základních škol v oblastech obecně studijních předpokladů, matematiky, českého, anglického a německého jazyka. Na základě výsledků našich žáků škola obdržela analytickou zprávu s výstupy pro vzdělávání. Také žáci dostali individuální hodnocení svých dovedností a znalostí, a to s doporučením, jakou následující formu studia by si měli zvolit.

Z porovnání výsledků testů z českého jazyka a matematiky s výsledky testů obecně studijních předpokladů vyplývá, že na naší škole je studijní potenciál využíván optimálně. Známkové ohodnocení z jednotlivých předmětů odpovídá znalostem a dovednostem žáků. Výsledky testů žáků IX. A v matematice jsou dokonce lepší než u poloviny škol, které se zúčastnily testování. Výrazné úspěchy mají žáci při řešení nestandardních úloh a aplikačních problémů. V českém jazyce dosahují žáci devátých tříd průměrných výsledků v oblasti mluvnice, slohu, literatury. V porovnání s ostatními školami jsou naši žáci procentuálně úspěšnější v oblastech porozumění textu a v orientaci v textu.

Mgr. Marcela Šumberová


 13.12.2017 - Čtenářské dárky

Žáci ZŠ Jičínská rozdávali v Příboře ke konci roku čtenářské dárky.

11. 12. žáci navštívili domov důchodců v Příboře a v rámci čtenářského klubu předčítali povídku s tématem Vánoc. Starší obyvatelé tohoto domova ocenili, že žáci přišli číst dobrovolně a rádi. Také v domově rozdali ručně vyrobená přání za všechny žáky a zaměstnance školy a přidali náš školní časopis Připínáček, který mohou senioři číst v dalším čtenářském klubu.

12. a 13. 12. navštívili naši žáci menší děti z MŠ. Rovněž i tady žáci četli svým mladším kamarádům ke spaní.

Tak snad jsme v době adventu udělali některým spoluobčanům radost a podpořili jsme tuto dobu rozjímání a dobročinnosti.

Mgr. Jarmila Bjačková

Foto Facebook


12.12.2017 - Rozsvěcení vánočního stromečku

Dsc_0528

Rozsvěcení vánočního stromečku se stalo již na naší škole tradicí. Každý rok se v adventním čase sejdou žáci 1. a 2. tříd a společně zazpívají dvě písně s vánoční tematikou nebo koledy. Tento velký sbor svým zpěvem rozsvítí stromeček, který nám až do posledního dne školy připomíná tento krásný čas.

Mgr. Vlasta Hýžová

Foto Facebook


12.12.2017 - Výjezd hasičů

Informace pro zákonné zástupce žáků:

Vlivem silného větru došlo k poškození plechové střešní krytiny v naší škole. Ve večerních hodinách zde zasahovaly dvě jednotky hasičů. V současné době je střecha zabezpečená.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy


11.12.2017 - Vystoupení na vánočním jarmarku

Již tradičně se naše škola zúčastnila vystupování na vánočním jarmarku, který se konal v sobotu 9. prosince na příborském náměstí.

S dětmi ze 4. B jsme nacvičili pásmo vánočních písní a koled, kterými jsme popřáli všem posluchačům krásné Vánoce.

Děti byly za svůj výkon odměněny malým občerstvením.

Mgr. Eva Zweersová   fotografie


07.12.2017 – Výroba adventních věnců a Mikuláš ve školní družině 

Těšení na Vánoce je samozřejmě každoročně spojeno i s plamínky svíček na adventním věnci, který má vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. Týden před adventem jsme se jejich výrobě věnovali i u nás ve školní družině. Kdo měl zájem, mohl si vytvořit věnec papírový (a nebylo jich málo) i ten pravý z chvojí. Rozmanitost barev a použitých ozdob byla jako každý rok nepřeberná a snaha dětí nazdobit ten nejkrásnější věnec obdivuhodná.

V následujícím týdnu nás čekala návštěva, na kterou se všechny děti moc těšily. Přišel k nám za řinčení řetězů a nebyl to nikdo jiný než Mikuláš s rozvernými čerty a krásným andělem. Děti po přednesu básničky či zazpívané písničky obdržely balíček se sladkostmi, který si po zásluze zasloužily.

Vychovatelky školní družiny  fotografie z Mikuláše   fotografie z tvoření


07.12.2017 – Mikuláš ve škole

V úterý 5.12. jsme na naší škole ZŠ Příbor přívítali vzácné hosty. Navštívili nás Mikuláš, andělé a nezbední čerti v podání zástupců Žákovské samosprávy a dětí ze čtvrté třídy pod vedením pana učitele Zbyňka Machetanze. Děti si připravily pro své spolužáky Vánoční vystoupení plné básniček a písniček, které v průběhu dopoledne předvedly všem svým spolužákům z prvního stupně. Všechny třídy měly pro Mikuláše připravenou písničku, kterou zazpívaly a jako odměnu získal každý balíček sladkých dobrot, za které děkujeme Spolku rodičů ZŠ Příbor.

Mgr. Daniela Grohmannová

FOTOGALERIE FACEBOOK


 21.11.2017 - 3D tiskárna na naší škole

Již několik let se se svými žáky v hodinách informatiky zabýváme 3D modelováním s využitím freeware a open source softwaru (Google SketchUp, FreeCAD, Blender, ThinkerCAD). Studenti zde využívají své znalosti z jiných předmětů, např. matematiky a fyziky, přirozeně rozvíjejí prostorovou představivost a snaží se porozumět tomu, jak „věci“ vznikají. A především je to baví!

K dokonalosti chybělo jen to, aby si na svůj výtvor mohli sáhnout. Tím začala snaha o pořízení 3D tiskárny pro naši školu. Po více než třech letech se nám povedlo tuto snahu proměnit ve skutečnost. Po podrobném průzkumu trhu jsme se rozhodli pro výrobek českých nadšenců okolo Josefa Průši – stavebnici 3D tiskárny Original Prusa i3 MK2S, která se může pyšnit titulem nejlepší 3D tiskárny roku 2017 podle renomovaného časopisu Make:.

Po sestavení tiskárny jsme se již mohli pustit do dlouho očekávaného tisku 3D objektů. Jako první přišly na řadu modely hranolů s různými podstavami, jež nejsou běžnou součástí výukových sad. Výrobky si „objednali“ vyučující matematiky.

Žáci 9. ročníku, kteří v letošním školním roce navštěvují volitelný předmět informatika, pracují v současné době na projektu, jehož hlavním cílem je ve skupinkách – firmách – navrhnout a vymodelovat výrobek pro tisk na 3D tiskárně, vypočítat výrobní náklady, určit prodejní cenu a svému výrobku udělat patřičnou reklamu.

Věřím, že tato investice se vrátí ve formě žáků schopných řešit praktické problémy a úkoly reálného světa.

Ing. Zdeněk Liška


21.11.2017 I na naší škole máme žáky, kteří mají velmi „Šikovné ruce“

    

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhl na Střední škole technické a zemědělské v Novém Jičíně 10. ročník soutěže „Šikovné ruce“. Sešlo se 48 žáků z 12 základních škol okresu. Naši školu zastupovala dvě družstva z IX. B ve složení:

 1. Rosťa Filip a David Oczadly

 2. David Monsport a Fabián Rodriguez

Naši žáci se v silné konkurenci neztratili a všichni reprezentovali školu velmi dobře. Rosťa a David Monsport opracovávali kov a vyráběli kladívko. Fabián a David Oczadly pracovali se dřevem a vyráběli krmítko. 

Pak nastala chvíle čekání, kdy mistři střední školy hodnotili výrobky, udělovali body za jednotlivé části výroby – rozměry, broušení, přibíjení hřebíků, řezání, povrchová úprava, celkový vzhled atd.

Celé očekávané vyhodnocování začalo větou: „ Rostislav Filip a David Oczadly ze Základní školy Příbor, Jičínská“. Tato dvojice totiž obsadila celkové 3. místo v soutěži. Dostali diplom, pohár a pro školní dílnu elektrickou brusku. Naše kluky předběhli jen kluci ze Starého Jičína, kteří obsadili druhé i první místo. Potom byli ohodnoceni i jednotlivci. David Oczadly obsadil celkové 4. místo v kategorii práce se dřevem a Rosťa Filip celkové 2. místo v kategorii práce s kovem. Za toto své umístění si mohli vybrat z hodnotných cen. Cenné dárky si ale díky štědrým sponzorům akce odnesli na památku všichni účastníci.

Fotogalerie facebook

Mgr. Eva Rečková


17.11.2017 – Setkání čtenářských škol projektu Pomáháme školám k úspěchu

V rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu pořádá každá zúčastněná škola v kraji společnou schůzku. Ta slouží k vzájemné inspiraci a  společnému vzdělávání partnerských škol.

V úterý 14. 11. 2017 se uskutečnilo na naší škole 2. setkání čtenářských škol. Přijeli se za námi podívat kolegové ze ZŠ TGM ve Studénce, ZŠ a MŠ Mendelova z Karviné, ZŠ a MŠ Háj ve Slezsku a ZŠ Koperníkova z Třince. Pozvání přijal i pan starosta Ing. Bohuslav Majer a manželé Nedomovi z TV Lokal Příbor.

Úvodní slovo měla paní ředitelka Mgr. Jarmila Bjačková, která při prezentaci seznámila přítomné s naší školou – se základními údaji, se školními projekty, s výukou a jejími cíli. Následovala prohlídka budovy školy, při které mohli návštěvníci nahlédnout i do vyučovacích hodin. Snad všem se líbila výmalba chodeb, výzdoba a velikost tříd, školní hřiště a školní knihovna.  Velký úspěch měla návštěva hudebny, kde si pan učitel Machetanz připravil ukázku z repertoáru Školní kapely. Největší zájem byl o počítačovou učebnu, kde pan učitel Liška předváděl nově zakoupenou  3D tiskárnu.

Poté si paní učitelka Tereza Doležílková připravila prezentaci projektového týdne 8. ročníku Kniha a já, jehož cílem byl rozvoj čtenářských dovedností a podpora pozitivního vztahu žáků ke knize. Svou práci přišli osobně představit i žáci osmých tříd. Projekt byl ze strany partnerských škol hodnocen velmi kladně.

Posledním bodem setkání bylo vzájemné sdílení dovezených textů, využití v hodinách včetně nástinu přípravy. Texty budou ve školách následně využity ve výuce a při další schůzce proběhne zpětná vazba.

Již nyní se těšíme na 3. setkání, které proběhne v únoru v Třinci. 

Mgr. Martina Brožová   fotky


17.11.2017 – Nové číslo Připínáčku


 17.11.2017 – Třídili jsme s Tondou Obalem

Již poněkolikáté se žáci naší školy účastnili výukového programu Tonda Obal na cestách. Jedná se o vzdělávací akci společnosti EKO-KOM, jejímž cílem je naučit žáky správně třídit odpad, získat informace o jeho recyklaci a podporovat vědomí o odpovědnosti za životní prostředí. Program proběhl v úterý 14. listopadu a byl určen pro žáky I. stupně. Děti rozeznávaly základní druhy odpadu, zopakovaly si, do jakých popelnic patří. Ujasnily si, co je sběrný dvůr, skládka a spalovna. Seznámily se s některými recyklovanými výrobky, zhlédly videoukázky ze zpracování odpadů. Své znalosti a dovednosti uplatnily v závěrečném kvízu.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie


15.11.2017 - Oznámení školní jídelny

13.11.2017 - Festival pedagogické inspirace

Je dobré vědět, že i v našem městě žijí a pracují lidé, kteří ve svém oboru přesáhli hranice města a kraje. Jednou takovou osobou je paní učitelka Hana Matulová, která na Festivalu pedagogické inspirace v Praze – Kunraticích předávala své zkušenosti pedagogům z celé ČR. Ve své pracovní dílně „Odborné čtenářství v přírodních vědách“ předváděla, jak se čtenářství dá zajímavě včlenit do odborné výuky přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ.

Děkuji paní učitelce, že naši školu i město tak dobře prezentuje a předává své zkušenosti dál. Třetí ročník festivalu navštívilo 784 účastníků a bylo připraveno 123 dílen. A co si na závěr přát? Snad aby festival inspiroval celý náš vzdělávací systém.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka ZŠ Jičínská


 12.11.2017 – Školní časopis v celostátním finále nezklamal

Redakce školního časopisu Připínáček si z celostátního finále soutěže Školní časopis roku 2017 odvezla celkové 7. místo v kategorii I. a II. stupeň ZŠ, dále skvělé 2. místo za obsah a 2. místo v hlasování školních redakcí.

Časopis Připínáček postoupil do celostátního kola z 1. místa v krajské soutěži. Finále proběhlo v pátek 10. listopadu na Fakultě sociálních studií v Brně. Soutěž se konala v rámci Multimediálního dne 2017, který zde v tento den probíhal. Naši redaktoři se mohli stejně jako další účastníci této akce zapojit do různých workshopů, vyzkoušet si práci redaktora nebo fotografa v novinách, postavit se za kameru České televize nebo si ověřit své znalosti a dovednosti v oblasti médií a zasoutěžit si s Českým rozhlasem či Brněnským deníkem Rovnost. Našim redaktorům se naskytla možnost osobní konzultace s fotografem Brněnského deníku Rovnost. 

Velké poděkování za práci patří všem redaktorům časopisu Připínáček.

Michaela Eliášová   fotografie


 08.11.2017  Konference žákovských parlamentů základních škol Moravskoslezského kraji

 

Tento týden se naši zástupci žákovské samosprávy zúčastnili 1. konference žákovských parlamentů základních škol Moravskoslezského kraje. Akce probíhala v prostorách Krajského úřadu, kde si 28 škol předávalo své zkušenosti, nápady, postřehy a domlouvali se na další spolupráci. Každá škola představila jednu akci, kterou uspořádala. My jsme si vybrali jako ukázku maškarní bál, který každoročně pořádáme pro 1. stupeň. Z konference jsme si přivezli spoustu inspirace pro naši další práci. 

Mgr. Daniela Grohmannová


 

07.11.2017 - Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Ve čtvrtek 2. 11. přijela do Městské knihovny v Příboře spisovatelka Petra Braunová, která píše krásné knihy, a my jsme byli rádi, že jsme se s ní mohli osobně setkat. 

A víte, že předtím nebyla spisovatelkou? Začalo to takhle. Když měl syn paní Braunové šest let, nechtěl chodit do školy a nebavilo ho čtení. Ona mu začala psát na čtvrtky papíru každý den příběh, který byl o něm, jeho to začalo bavit a tak se naučil číst. Příběh po čase dala kamarádce, která měla stejné potíže se svou dcerou a ta jí po přečtení zavolala, ať příběh vydá, ona to zkusila a tím se odstartovala její kariéra. Na besedě nám představila dvě knihy – Dům doktora Fišera a Tramvaj plná strašidel. Dozvěděli jsme se, kde čerpá náměty pro své knihy a jak kniha vzniká. Knihy byly zajímavé a nám se moc líbily. 

Děkujeme našim knihovnicím za pozvání a krásný zážitek.

Karolína Volná, V. B  fotografie


 07.11.2017 – Exkurze v Job Air 

Kluci z osmiček a devítek byli 25. října na školní exkurzi ve společnosti Job Air v Mošnově. Viděli jsme, jak se spravují letadla. Dostali jsme i letáčky, kde byly nabídky středních škol, na které bychom měli jít, kdybychom chtěli v Job Air pracovat. Výlet byl hodně zajímavý a příště bych jel zas.

Josef Mišaník 8. B   fotografie


 07.11.2017 - Projekt 8. ročníků "Kniha a já"

Ve dnech 30. 10. - 3. 11. proběhl projektový týden 8. ročníku s názvem Kniha a já, jehož cílem bylo podpořit pozitivní vztah žáků ke knize a čtenářství obecně. Je známo, že mnoho dětí čte v dnešní době méně, než tomu bylo dřív. Některé nečtou skoro vůbec, což je škoda, protože četba je nejen smysluplným koníčkem, ale její úroveň mnohdy i podmínkou úspěchu při dalším studiu. Čtením taktéž získávají jazykový cit, rozvíjí svou fantazii a podvědomě se zdokonalují v pravopise. Podstatou tohoto projektu proto je přilákat starší žáky zpět k četbě beletrie. 

více

Fotografie


 03.11.2017 – Divadélko v družině

Na konci měsíce října nás potěšilo svou pohádkou ve školní družině divadélko Smíšek. Pohádka s názvem Tajuplná lesní bajka nás zavedla do lesa, kde řádila mlsná liška, která kradla svým zvířecím kamarádům jídlo. A nebyla by to pohádka, kde dobro zvítězí nad zlem, kdyby se liška pomocí kouzelné víly a houbového skřítka nestala hodnou a pomáhající bytostí. Konec představení patřil potlesku a sladké  odměně. 

Vychovatelky školní družiny   fotografie


03.11.2017 – Podzimní tvoření ve školní družině

V naší družině se snažíme připravovat pro děti a jejich rodiče zábavná odpoledne, kde si společně děti a rodiče mají možnost něco vyzkoušet, zažít a pobavit se. I letos jsme připravily pro děti a rodiče již tradiční podzimní výtvarnou dílnu. Odpolední  dílna se proměnila ve výrobnu soviček z plsti. Děti pomáhaly rodičům obkreslovat šablonu, rodiče zase zavzpomínali na školní léta, kdy byla práce s jehlou součástí výuky. Šikovné ruce vyrobily úžasné sovy. Každá byla nádherná a jedinečná. Jako podzimní dekoraci jsme ještě zvolily svícen ozdobený lýkem a lístečky z papíru. A co bychom byli za dílnu, která by neměla pro děti překvapení. Sladkou odměnu si museli jít vybrat do tajemného sklepení.  Děkujeme rodičům, že si udělali čas a strávili spolu s dětmi nezapomenutelné odpoledne.

Vychovatelky školní družiny      fotografie


 02.11.2017 - Gratulujeme!

   


31.10.2017 Černé pondělí

 

V mnoha zemích se 31. 10. slaví Halloween. Je to anglosaský lidový svátek, kdy se děti oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu a koledují o sladkosti. My jsme si na naší škole letos pospíšili, oslavili Halloween o den dřív a nazvali ho „Černé pondělí". Trošku jsme si i zasoutěžili a zjišťovali, která třída má opravdu fajn partu, která se dokáže společně semknout a domluvit se. Úkolem totiž bylo přijít v černém oblečení, a to od ponožek až po svetry. Třída, která takových kousků měla nejvíce, vyhrála sladkou odměnu.Vítěznou třídou se stala 1.B, o to víc je to obdivuhodné, protože jsou děti spolu jen krátce, a i přesto se dokázaly domluvit. Děti z prvních tříd pokračovaly v oslavě Halloweenu i druhý den. Do školy dorazily v kostýmech a celý vyučovací den se nesl v duchu strašidelných příběhů, her a početních, hrůzu nahánějících příkladů.

Fotky Halloween 1.A, 1.B

                                                                                                                                                                                         Mgr. Daniela Grohmannová


 31.10.2017 - Příběh jednoho odpadku

V pondělí 23.10. 2017 měly děti z prvních tříd naučné povídání o třídění odpadu. Zábavnou formou jim paní Majová z o.s. Hájenka vysvětlila, k čemu je třídění odpadů dobré, jak probíhá a co se má třídit.

Na příběhu „jednoho odpadku“, v tomto případě plastového kelímku od jogurtu, jim popsala celý cyklus třídění od okamžiku, kdy hodíme kelímek do koše. Přes odpadkový koš jsme se dostali do společné popelnice, následně na skládku, ze které se kelímku povedlo utéct, až po třídící popelnici, se kterou jsme putovali do třídírny odpadu.

Pohádka o odpadku byla prokládána zábavnými kvízy a hrami, kde si děti vyzkoušely svou paměť a znalosti o třídění odpadu. Nakonec bylo vše shrnuto jednoduchým obrázkovým testem, ve kterém všechny děti bez problému uspěly. „Všichni už víme, kam s tříděným odpadem!“

Bc. Michaela Veličková    fotografie


 25.10.2017 - Informace pro rodiče k projektovému týdnu 8. ročníku „Kniha a já“

Ve dnech od 30. října do 3. listopadu 2017 se uskuteční projektový týden „Kniha a já“ pro žáky 8.ročníku, jehož hlavním cílem je podpořit pozitivní vztah žáků ke knize.

Žáci budou  ve dvojicích zpracovávat předem zvolený literární žánr, přičemž každý z nich bude číst svou vybranou knihu na daný žánr. Informace o žánru, knihách včetně formulace vlastního názoru na problematiku budou zpracovávat v písemné podobě a jako digitální prezentaci dle přesně stanovených kritérií (viz webové stránky školy).

V tomto týdnu mají žáci změněný rozvrh. Pondělí, středa, pátek 6 vyučovacích hodin. V úterý a čtvrtek 8 vyučovacích hodin.

Žáci mají za domácí úkol vyhledat informační zdroje ke zvolenému literárnímu žánru a vybrat knihu ke čtení. Pro usnadnění rozhodování navštíví v říjnu městskou knihovnu, informace budou získávat i v hodinách českého jazyka.

Po celý týden si žáci budou nosit psací, výtvarné potřeby (dle pokynů vyučujících) a žákovský zápisník.

Žáci budou hodnoceni v předmětech (4 známky): český jazyk a literatura (zpracování písemné práce), literárně-jazykový seminář (čtení dětem, aktivita v dílnách čtení), člověk a svět práce (vlastní prezentace), výtvarná výchova (kniha jako výtvarné dílo).

V případě zájmu rodičů bude možné výsledné práce žáků zhlédnout v pátek 3. listopadu 2017 od 12:30 do 13:00 hodin v kmenových třídách nebo při příležitosti informačních schůzek 20. listopadu 2017.

Více informací


16.10.2017 - Přerušení dodávky vody

Z důvodu opravy vodovodního řádu dojde v úterý 17. 10. 2017 k přerušení dodávky vody do budovy naší školy (dle sdělení SmVaK ze dne 16. 10. 2017 pravděpodobnost přerušení dodávky je 95%). Změny v rozvrhu v návaznosti na odstávku vody

Dopolední výuka:

1. varianta – voda poteče: výuka proběhne dle rozvrhu třídy

2. varianta – voda nepoteče: třídní učitelé zajistí náhradní program mimo budovu školy.

Žáci přijdou do školy připraveni na obě varianty, tzn. sportovně oblečeni, ale v aktovce budou mít potřeby do výuky dle rozvrhu.

Odpolední výuka proběhne dle rozvrhu. Školní jídelna bude vařit, žáci si budou moci odebrat obědy.


03.10.2017 - VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

1/ Volby do Školské rady při ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín se uskutečnily dne 2. 10. 2017 v době od 14:00 do 18:00 v budově školy.

2/ Uskutečnily se volby členů Školské rady (A) za zákonné zástupce nezletilých žáků a za (B)
za pedagogické pracovníky školy.

3/ Volby proběhly v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
a s volebním řádem školské rady, schváleným Radou města Příbora usnesením č. 58/15/1
ze dne 7. 6. 2017.

(A)    Zástupci nezletilých žáků do školské rady:

Monsport Martin, DiS.                                 

Mgr. Debef Petr                                                             

Ing. Mazáčová Martina                

(B)    Zástupci pedagogických pracovníků do školské rady:

Mgr. Cágová Dana                                                       

Mgr. Matulová Hana                                             

Mgr. Hyžová Vlasta        

Děkujeme všem zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům za účast ve volbách.


27.09.2017 - Kandidáti do Školské rady ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Ve vyhlášeném termínu zaregistrovala volební komise tyto kandidáty do Školské rady ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín:

• Mgr. Petr Debef (5.A)

• Ing. Hana Jemelková (2.A)

• Ing. Martina Mazáčová (3.A)

• Martin Monsport, Dipl. ek. (8.B)

Volební komise konstatuje, že výše uvedení jsou kandidáty za zákonné zástupce žáků pro volby do Školské rady ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.

Příbor, 27. 9. 2017

Za volební komisi: Mgr. René Brinda, předseda


26.09.2017 - Pozvánka na GEMMU 2017


 18.09.2017 - Pozvánka na prezentaci středních škol


18.09.2017 - Dravci

Všichni žáci naší školy vyrazili dne 13. 9. na hřiště školy Npor. Loma. Pan Zdeněk Fabián ze společnosti Seiferos, která se zabývá ochranou dravých ptáků, nám ukazoval různé dravce, např. orla bělohlavého, supa bělohlavého, raroha velkého, různé druhy sov a další. O dravcích nám řekl, jak se jmenují, kolik jim je let a spoustu zajímavostí. Po představení dravců nám ukázal, jak někteří létají a loví. Žáci, kteří věděli odpověď na otázku, byli vybráni jako „oběť“, což znamenalo, že dostali rukavici, mohli si vyzkoušet práci s dravými ptáky a přivolat si dravce na ruku.

Sebastien se k zážitku vyjádřil: „Mít dravce na ruce byl zajímavý pocit. Potom mi řekli, že si ho můžu pohladit a v tomhle okamžiku mě klovl. Nečekaně to bolelo.“

Většině žákům se líbilo, že si mohli pohladit výra nebo jiného dravce. Tato akce se vydařila, dozvěděli jsme se hodně informací. Děkujeme společnosti Seiferos za krásné představení.

Nikol Schindlerová 8. B a Viki Malachtová 8. A   fotografie


15.09.2017 - Vánoční Vídeň


 

 Starší články naleznete v Archivu.