Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

    
      

                                          

                                                    

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

  

 

 Zápis do 1. ročníku

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání ředitelka školy rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín pro školní rok 2017/2018.

Seznam přijatých uchazečů s jejich registračními čísly je k nahlédnutí v této příloze: Příloha

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

fotografie


Oznámení o udělení ředitelského volna dne  2. května 2017

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno žákům školy dne 02.05.2017 z organizačních důvodů. Rada města vzala na vědomí toto oznámení pod číslem 53/09/1 na 53. schůzi Rady města Příbora konané dne 14.03.2017

Aktuality 

28.04.2017 – Kopřiva

V pondělí 24. 4. 2017 jsme šli celá třída IV. B do muzea na výstavu „Kopřiva“. V první místnosti jsme shlédli krátkou prezentaci a hned jsme přešli do dílny, kde jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je odloupávat kůru z kopřivy a rozčesat z ní vlákno. Dále jsme pracovali na kolovrátku a předli z vlákna nitě. Mezitím co byli někteří na kolovrátku, tak ostatní splétali provaz. Až jsme se prostřídali, tak jsme tkali na maličkém tkalcovském stavu. Později nám pan Michalička ukázal výrobu papíru – to vše z kopřiv. Nakonec jsme se přesunuli na výstavu, kde jsme pozorovali kopřivu pod mikroskopem a prohlíželi jsme si z ní různé výrobky – krajky, košile, klobouky atd. Moc se nám to všem líbilo.

Jakub Ražnok, IV. B  fotografie


 27.04.2017 – Den Země

Den Země oslavila naše škola tradiční výstavou výtvarných prací, která oživila venkovní prostory před budovou školy 24. a 25. dubna. Děti již několik dní předem vytvářely různé objekty z PET lahví a jejich vršků, ze starých krabic, fólií, obnošeného oblečení, polystyrenu a dalších věcí, které by jinak skončily v odpadkovém koši, či v lepším případě v kontejneru na tříděný odpad. V rukou dětí se proměnily v různá zvířata, květiny, hračky, ale také v gramofon, televizi či továrnu na sladkosti. Výstavu si prohlédli nejen žáci naší školy, ale i rodiče, kteří přišli na třídní schůzky, a zastavovali se i lidé procházející kolem školy. Děti nejenže vystavovaly své výtvory, ale také je hodnotily a vybraly mezi sebou vítěze. Těmi se staly třídy 3. A a 9. A. K příležitosti Dne Země čekají některé třídy ještě exkurze na farmu pana Michálka a k Bartošovickým rybníkům.

Michaela Eliášová   fotografie


26.04.2017 – Nové číslo školního časopisu Připínáček


20.04.2017 – Od vajíčka k mláděti

Dne 11. dubna se naši prvňáčci zúčastnili exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích. Výukový program s názvem „Od vajíčka k mláděti“ byl velice poutavě přednesen panem Kašinským, ředitelem Záchranné stanice. Děti poznávaly naše ptactvo, určovaly vajíčka od různých druhů ptáků a dozvěděly se mnoho informací – jak si ptáci staví hnízdo, jak a čím krmí svá mláďata…

V druhé části programu byla prohlídka voliér. Děti si mohly zblízka prohlédnout nejen dravce, kteří se ve stanici léčí ze svých úrazů, ale i srnečku, králíky a další „zvířecí marody“.

Přejeme Záchranné stanici mnoho úspěchů v léčení svých pacientů a velice děkujeme za krásnou exkurzi.

Mgr. Michaela  Mendeová


19.04.2017 – Projektový týden 7.ročníků „Objevujeme svět"

Již tradičně, na počátku dubna, proběhl týdenní projekt 7. ročníku na téma „Objevujeme svět“. Cílem projektu bylo vyhledání a zpracování informací o reáliích kontinentů na naší planetě. Práce skupin probíhala napříč všemi předměty. Přičemž v každém předmětu žáci pohlíželi na kontinent z hlediska daného oboru. 

Ve čtvrtek odpoledne žáci absolvovali v rámci projektu zajímavou besedu s cestovatelem panem Rejmanem.  Autentické vyprávění o jeho cestách, doplněné o řadu fotografií, bylo pro žáky velmi poutavé.

Výstupem každého týmu byla brožura pojednávající o jednom světadílu a souhrnná prezentace v Power Pointu. Na svém výstupu pracovala skupinka celý týden a v pátek pak své bádání zakončila prezentací před spolužáky v ročníku.  V rámci projektu obě třídy nacvičili krátké divadelní představení o  cestě Marca Pola do Číny.  V tělocvičně  ho pak předvedli mladším spolužákům z 1. stupně.

Projektový týden byl velmi významný především pro budování a rozvoj  jednotlivých klíčových kompetencí žáků. Dovednostní cíle projektu směřovaly k naplňování Rámcového vzdělávacího programu v oblasti spolupráce v redakčních týmech. Žáci si vyzkoušeli různé role při zpracování mediálních sdělení.  

Mgr. Hana Matulová, učitelka ZŠ Příbor, Jičínská

Fotogelerie facebook 

Fotogalerie facebook 2 


09.04.2017 – Hračky našich předků

Součástí projektu Global schools na téma „zodpovědná spotřeba", který právě probíhá na naší škole, byla i návštěva příborského muzea. Pan PhDr. Václav Michalička vyhověl naší žádosti a 5. dubna připravil pro žáky prvních a druhých tříd zajímavé povídání o hrách a hračkách našich předků. I když se nedochovalo mnoho exponátů, protože kupované hračky byly velmi vzácné a vlastnily je jen nejbohatší rodiny, měli jsme se na co dívat. Viděli jsme, z čeho všeho si děti dokázaly hračky vyrobit a co jim k hraní sloužilo, od kamínků, slámy, polínka, kůry, po provázek, knoflík či fazole. Součástí besedy byla i praktická ukázka roztáčení káči, hraní drápků, tlučení špačků, přebírání provázku, použití praku či pohánění obruče dřevěnou hůlkou.

Děkujeme panu Michaličkovi a jeho kolegyním za velmi zajímavé povídání.

Michaela Eliášová   fotografie


09.04.2017 – Výroba dřevěných hraček

Na naší škole probíhá tento měsíc projekt Global schools na téma „zodpovědná spotřeba". Žáci prvních a druhých tříd se věnují hračkám, jejich výrobě, materiálům a surovinám, z kterých se vyrábějí, odpadům, které vznikají, a dopadům výroby na životní prostředí. Děti měly jedinečnou možnost vidět ruční výrobu hraček na vlastní oči. Umožnili jim to v pondělí  3. dubna dva příborští řezbáři, pan Metoděj Beran a pan Milan Žlebčík. Ukázali dětem, jak se dřevo zpracovává a jak v jejich rukách vznikají kouzelné hračky. Děti si mohly osahat různé druhy dřeva, prohlédnout dřevěné loutky, zvířátka, autíčka a další hračky. Velký ohlas sklidila pohyblivá a ozvučená dřevěná kapela, poháněná strojkem. Každé z dětí dostalo jako dárek dřevěné velikonoční vajíčko.

Za krásný zážitek děkujeme oběma pánům řezbářům.

Michaela Eliášová   fotografie


27.03.2017 – Projekt „Starověké civilizace"

Od 27. 2. do 3. 3. 2017 proběhl v 6. ročnících projektový týden s tématem ,,Starověké civilizace“. Letos poprvé zaměřený na starověké Řecko. V průběhu týdne jsme se ve všech předmětech učili jen o daném tématu- počítali s římskými číslicemi, objevovali starověké divy světa, kreslili jsme mýtické tvory, dozvěděli jsme se o principech demokracie a republiky, zjišťovali informace o každodenním životě Řeků, vyráběli chutné řecké sloupy, četli řecké pověsti. Ve skupinkách jsme plnili úkoly a pracovní listy. Na konci týdne jsme měli závěrečnou hru, při které měla každá skupina prokázat své znalosti. Po splnění všech úkolů na stanovištích (křížovky, kvízy, slepé mapy, puzzle…), se nejlepší skupinky dočkaly sladké odměny a dekorování věnci z vavřínových listů.

Julie Hývnarová a Julie Kolářová 6. B  fotografie


27.03.2017 – Recitační soutěž

I letos proběhla na naší škole školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se ho nejlepší recitátoři 6. a 7. tříd: Timoteus Kupec a Julie Hývnarová z 6. B, Bára Kubošová a Barbora Činčalová z 6. A,  Jakub Rozsypal ze 7. A, Irena Smolíková, Ludmila Jurečková a Veronika Dordová ze 7. B. Porota ( paní učitelky Bílská, Brožová, Doležílková) neměla lehkou úlohu. Nakonec do okrskového kola postoupli Timoteus Kupec a Ludmila Jurečková. Všichni recitátoři si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za účast.

Dne 8. 3. se konalo v DDM Luna okrskové kolo recitační soutěže. Naše škola měla dvě želízka v ohni ve III. kategorii. V silné konkurenci vybojoval Timoteus Kupec krásné třetí místo, za což mu blahopřejeme.

 Mgr. Martina Brožová


27.03.2017 – Šesťáci a Jaroslav Foglar

V únoru navštívily třídy 6. A a 6. B Městskou knihovnu v Příboře. Paní knihovnice si pro nás nachystala zajímavou přednášku o významném českém spisovateli Jaroslavu Foglarovi. Dozvěděli jsme se informace o jeho životě, díle a Skautech. Paní knihovnice nám vyprávěla i o svém osobním setkání s panem Foglarem a o jeho působení ve Skautu. Děkujeme jí a těšíme se na další návštěvu.

Julie Hývnarová a Julie Kolářová 6.B


 23.03.2017 – První jarní den – vynášení zimy ve školní družině

Dnes je první jarní den,

vyženeme zimu ven.

Přivoláme sluníčko,

zasviť aspoň maličko.

Ani letos jsme s dětmi nezapomněli vynést Morenu do řeky Lubiny. I přes silnější vítr se nám ji nakonec podařilo zapálit a poslat po řece. Doufejme, že Morena odplula hodně daleko, a další sněhové vločky se objeví až příští zimu, kdy na ně budeme opět netrpělivě čekat.

Vychovatelky ŠD   fotografie


23.03.2017 – Úspěch našich basketbalistek

Po úspěchu z minulého týdne basketbalistky ZŠ Jičínské opět bodují.

Dne 16. 3. 2017 v 6.40 ráno děvčata vyrazila směr Odry, kde se na ZŠ Pohořské konalo okresní kolo v basketbalu dívek IV. kategorie. Zde si změřily své síly s hráčkami ze čtyř škol.

Díky dravosti a rychlosti se děvčata společnými silami postavila na nejvyšší stupeň vítězů i s malým zraněním.  Za příkladnou reprezentaci naší školy děkuji basketbalistkám Vendule Reichertové, Terezii Sobkové, Tereze Špačkové, Leontině Barvíkové, Lucii Pařilové, Lucii Pavlištíkové a Barboře Činčalové a přejeme mnoho úspěchů a naházených košů v krajském kole, které se bude konat 31. 3. 2017 v Ostravě.

Mgr. Miriam Reichertová  fotografie


 23.03.2017 – Soutěž v anglické konverzaci

Dne 22. 2. 2017 proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola – Markéta Šumberová (7.B) v kategorii 6.-7. ročníků a Jan Filip (9.B) v kategorii 8.-9. ročníků. Soutěž se skládá z poslechu, popisu obrázku a konverzace na zadané téma. Markéta si nemohla přát lepší výsledek. Získala nejvyšší počet bodů a stala se vítězkou okresního kola. Výborně si vedl také Honza, který v nabité konkurenci své kategorie obsadil 9. místo. Soutěž má jediný nedostatek. Vítězové mladší kategorie nepostupují (narozdíl od svých starších kolegů) do krajského kola a tímto pro ně soutěž končí. Markéta tak získala alespoň cenné zkušenosti pro příští ročník. Honzovi přejeme mnoho úspěchů na střední škole.

 Mgr. Tereza Doležílková


 22.03.2017 - Návštěva předškoláků

Ve dnech 20.a 21. března jsme na naší škole uvítali děti z mateřských škol. 

Po malém pohoštění ve školní kuchyňce, předškoláci navštívili třídy.  Prvňáčci dětem ukázali, jak umí číst a počítat. Pak si i budoucí prvňáčci vyzkoušeli sedět v lavicích a plnit zadané úkoly – počítali, naučili se říkanku, zpívali, kreslili krtečka a ježečka.

Poté šly děti do učebny fyziky, kde jim paní učitelky z druhého stupně připravily zajímavé pokusy- magnetické divadélko se zvířátky, kelímkový telefon aj.

Věříme, že se dětem ve škole líbilo a přejeme jim mnoho úspěchů.

Mgr. Michaela Mendeová  fotografie


22.03.2017 - Beseda se strážníky Městské policie Příbor

Dne 9. a 21. března proběhly v 1. a 3. ročnících naší školy besedy se zástupci Městské policie. Hlavním tématem byla bezpečnost. Děti si zopakovaly, jak by se měly chovat nejenom jako chodci, ale především jako cyklisti. Velká část besedy byla věnována mimořádným situací, se kterými by se děti mohly setkat a co by v tu chvíli měly udělat. / např. nalezení nebezpečné věci – injekční stříkačka, úraz, aj./

Velice děkujeme p. Durčekové a p.  Malouškovi za přínosnou besedu, za dárečky a především za cenné informace.

Mgr. Michaela Mendeová  fotografie


16.03.2017 - Nové téma projektu Global schools: KONČÍM S KONZUMEM, UTRÁCÍM S ROZUMEM”

        

Naše škola je již druhým rokem součástí projektu Global schools, jehož posláním je přiblížit dětem některá velká a ožehavá témata současného světa, jako jsou například klimatické změny, migrace, problematika životního prostředí nebo lidských práv. 

Letos jsme se rozhodli zaměřit úžeji na oblast SPOTŘEBY: Co každodenně používáme a nakupujeme? Jak tím ovlivňujeme ostatní lidi a přírodu? Jak získáváme suroviny potřebné k výrobě? Jak vypadá řetěz vedoucí od výrobce ke spotřebiteli? Dokážeme zpracovat vyprodukovaný odpad? Rozumíme informacím na etiketách? Jaká je cena lidské práce a na základě kterých kritérií se rozhodujeme, zda koupíme to či ono? 

To jsou některé z otázek, na které budou žáci v průběhu března a dubna hledat odpovědi prostřednictvím různých aktivit a lekcí. Do plánu jsou také zařazeny besedy s přizvanými odborníky, výjezdní exkurze do podniků a provozoven nebo praktická pomoc formou “služeb” ve školní jídelně. 

Nejmladší žáci (1. a 2. třída) se seznámí s výrobou hraček; ti starší (3. a 5. třída) budou zkoumat problematiku produkce a konzumace potravin a nejstarší žáci (6. a 7. třída) zacílí na oblast oblékání. V souvislosti s tematickou orientací se budou lišit také výsledné výstupy pro daný věk: nejmladší žáci budou vytvářet vlastní hračku nebo herní stavebnici, starší připraví pro své spolužáky “ideální svačinku”, a komentovanou módní přehlídku svých oděvních modelů představí žáci druhého stupně. Závěrečné vyvrcholení projektu se uskuteční formou projektového dne ve středu 19. dubna.  

 Mgr. Zbyněk Machetanz


16.03.2017 - Jaro, jaro, přijď už k nám

První hřejivé paprsky lákají k procházkám a v zahradách se začínají objevovat bílé hlavičky sněženek. Čekání na jaro si děti ve školní družině krátí vyšíváním nejrůznějších kytiček, aut či zvířátek. Vyšívání není jen doménou dívek, ale přilákalo i spoustu chlapců, kteří se vůbec nenechali dívkami zahanbit. Překvapilo nás, jak si naši nejmenší uměli poradit s jehlou. Nástěnky se tak začaly plnit krásně vyšitými obrázky. Některé děti obrázky darovaly maminkám k MDŽ, jiné vyráběly přáníčka, tulipány atd. První čáp, který letos přiletěl do Příbora, byl ten náš družinový. Usadil se na komíně přímo v okně ŠD. Všechny dílka jsme nafotili a vy si je můžete prohlédnout v naší galerii. 

Vychovatelky ŠD  fotografie


 13.03.2017 - Sociální pedagog v naší škole

Socialnipedagognanasiskole


 13.03.2017 - Maškarní bál

V březnu proběhl na naší škole maškarní bál pro 1. až 3. třídy. Bylo připraveno šest stanovišť, na kterých děti plnily úkoly, a soutěže jako skládání puzzle, hod míčkem na pyramidu plechovek nebo skládání kostek podle obrázku na čas a další. Po splnění všech úkolů se děti přesunuly do vedlejší tělocvičny, kde byl pro ně přichystán rej masek, tancování a různé společenské hry. Na závěr vybrali členové žákovské samosprávy 5 nejzajímavějších masek, které získaly sladkou odměnu a diplom. Tento úkol byl velmi těžký, protože všechny děti se na maškarní bál řádně připravily a masky byly moc hezké. A proto menší sladkou odměnu získaly všechny děti. Maškarní bál se vyvedl podle představ organizátorů i malých účastníků. Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na maškarním bále podíleli.

Mgr. Daniela Grohmannová      fotografie


02.03.2017 - Poděkování ředitelky školy

Ředitelka školy děkuje manželům Reichertovým za opakované lyžování se Skisněhulkou pro žáky 1. stupně a Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jičínská za organizaci školního plesu. Obě akce byly velmi zdařilé. 

Lyžování se Skisněhulkou I, Lyžování se Skisněhulkou II

Školní ples


01.03.2017 - Školní ples

Fullsizeoutput_941

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor, Jičínská a zaměstnanci ZŠ Jičínská uspořádali i letos Školní ples. Ten se uskutečnil 24. 2. 2017 v nově zrekonstruovaných prostorách Kulturního domu v Příboře.

Ples zahájila Školní kapela, která si pod vedením p. uč. Zbyňka Machetanze připravila písně k tanci, a poté nám celý večer k tanci hrála hudební skupina Ypsilon. Taneční parket se zaplnil od první písně. V doprovodném programu všechny uchvátila orientální tanečnice Devra (Dana Lišková) a své taneční umění předvedl Michael Jackson (Pavel Janák).

Večeře pro nás připravil kolektiv školní jídelny p. Olgy Skřivánkové a občerstvení zajistil kolektiv cukrárny p. Šárky Buskové „Kafíčko v podloubí“. Spolek rodičů připravil bohatou slosovatelnou hru o ceny v celkové hodnotě cca 55 000 Kč. Zde patří velké poděkování rodičům našich žáků, kteří ochotně přispívali věcnými nebo finančními dary. Z finančních darů Spolek rodičů zakoupil kávovar, poukazy na večeře do restaurace „U Čápa“ a poukaz do pivních lázní pro dvě osoby a tyto ceny se staly součástí hlavních výher. Kromě těchto cen mohli šťastlivci vyhrát jízdní kolo, počítačový monitor, solné lampy a sto dalších krásných cen. Poděkování patří také našim sponzorům, firmě BIKE FUN international s.r.o., SYSTEMCONTROL s.r.o., BOHEMIACOAL s.r.o., ZLATNICTVÍ NAĎA A RADIM STRAKOVI a dalším. Seznam všech dárců - rodičů i sponzorů - naleznete na webových stránkách naší školy.

Podle reakcí účastníků se ples velice vydařil a budeme rádi, pokud si na Školní ples najdete cestu i příští rok. Zisk z plesu opět použijeme pro naše žáky a přispějeme jim na kulturní a sportovní akce či výlety.

Mgr. Hana Žárská, předsedkyně Spolku rodičů

Seznam dárců z řad rodičů

Slosovatelná hra o ceny - seznam cen a dárců


09.02.2017 - Nabídka vzdělávacích akcí pro rodiče ZDARMA

V rámci realizace projektu Místní akční plán OPR Kopřivnice (MAP) jsou pro rodiče nabízeny ZDARMA vzdělávací akce. 

Nabídka kurzů a další informace

Seznam vzdělávacích aktivit


01.02.2017 - Nové číslo Připínáčku


01.02.2017 - Leden ve školní družině

 

Nový kalendářní rok jsme zahájili přípravou na svátek Tří králů. Děti si vyrobily papírové královské koruny a ve školní družině bylo najednou plno Kašparů, Melicharů a Baltazarů, kteří si s chutí zazpívali nejznámější tříkrálovou koledu.

I přes mrazivé počasí trávily děti denně aspoň chvíli venku. Stavěly sněhuláky, koulovaly se, účastnily se různých závodivých her na sněhu.

Když nás špatné rozptylové podmínky zahnaly ze zahrady dovnitř, ani tady se děti nenudily. Bavily se výtvarnými činnostmi, hrály stolní hry, tvořily stavby z lega a jiných stavebnic. 

Měsíc leden nepoznamenala žádná větší nemocnost dětí, bylo nás pořád plno a bylo nám spolu dobře.

Vychovatelky ŠD

fotografie


29.01.2017 Songfest 2017

Město Příbor se již podruhé zúčastnilo hudebního festivalu Songfest. V letošním roce jsme celý festival zahajovali. Rok 2017 je podle čínského kalendáře rokem Kohouta. Naši žáci svými výrobky přispěli k výzdobě kulturního domu, ve kterém tyto oslavy letos proběhly. 

Odkaz fotky FB

Mgr. Eva Rečková

10.01.2017 - Srdečné pozdravy z Lyžáku

Všichni lyžaři a snowboarďáci posílají pozdrav ze zasněžených a zmrzlých Velkých Karlovic!

Img_5305

 

Více fotek na Facebooku


 

06. 01. 2016 - Zdravíme všechny přátelé lyžování !

V termínu od 6. 2. – 10. 2. 2017 se uskuteční „ Lyžování se Skisněhulkou z.s.“ Jedná se týdenní výjezdovou  lyžařskou školu ve Skiareálu v Palkovicích. Tato škola je určena pro úplné začátečníky, středně pokročilé i pokročilé lyžaře. Děti se pod vedením instruktorů naučí základy lyžování nebo se zdokonalí v technice.

Na závěr jsou pro děti připraveny závody a soutěže se sladkou odměnou. 


 

03. 01. 2017 - Informace k zápisům do 1. tříd

ZŠ upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápis se bude konat v ČR dle zákona v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2017. V Příboře jsme se obě základní školy domluvily na termínu 21. 4. 2017.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy    


21.12.2016 - Šikovné ruce

V pátek 25. 11. 2016 jsme jeli na soutěž „Šikovné ruce“, která se uskutečnila na zemědělské škole v Novém Jičíně v Šenově. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – dřevo a kov. Měli jsme za úkol vyrábět výrobky z těchto materiálu. Hodnotila se přesnost a čistota provedení a celkový vzhled. Ze čtveřice účastníků – Martin Filip, Jan Filip, Kristián Kypr a Lukáš Beňo se Martin umístil na 7. místě v kategorii dřevo. V konkurenci 13 základních škol to byl pěkný výsledek.

Jan Filip, 9.B

Fotky na facebooku


16.12.2016 - Výlet do Vídně

Ve čtvrtek 15. 12. jsme se vyrazili podívat na vánoční Vídeň a na její památky. Výlet započal už v 5:45 ráno. Všichni jsme byli ještě unavení a rozespalí, ale zároveň natěšení na nákupní centrum, konkrétně na obchod Primark, a také na vánoční trhy. Autobus přijel včas a ani nikdo ze zúčastněných nezaspal. Jízda byla taktéž bez problémů. Do Vídně jsme dorazili okolo 10. hodiny a jako první jsme navštívili již zmiňovaný Primark. Nakoupili jsme plné tašky a pokračovali jsme v cestě. Další zastávka byla ve městě, historickém centru světového dědictví UNESCO, kde jsme obcházeli památky. Nenechali jsme si ujít Dóm sv. Štěpána, Parlament, Vídeňskou státní operu, Burgtheater, Rakouskou národní knihovnu a sochy slavných osobností, např. císařoven Sisi a Marie Terezie, generála Laudóna. Následně jsme vyrazili na vánoční trhy, kde jsme míjeli přeplněné stánky a spousty lidí. Nejčastěji kupované potraviny byly například ovoce na špejli obalené v čokoládě a vánoční punč. Poté, co jsme dostatečně nasáli vánoční atmosféru, jsme vyšli rozsvícenou Vídní směrem k autobusu. V autobuse jsme všichni odpočívali, neboť jsme po tomto náročném dni byli utahaní. Všichni jsou z tohoto výletu nadšení a moc si ho užili. 

Celým výletem nás provázely paní učitelky Jitka Piskořová, Dana Cágová a také paní ředitelka Jarmila Bjačková. Dále nesmíme zapomenout na skvělou paní průvodkyni a hodného pana řidiče. 

Domů jsme se vrátili šťastní, že jsme ve Vídni nikoho nezapomněli a se spoustou krásných zážitků. 

Natálie Kutáčová, Viktorie Maloušková, IX. A    fotografie


 15.12.2016 - Předvánoční nálada

Vánoce se blíží! Všichni s radostí očekáváme nejkrásnější svátky roku.

I naše škola žije těmito svátky a uspořádala v tomto týdnu několik akcí navozujících vánoční atmosféru.

Již tradičně se v pondělí uskutečnilo rozsvícení vánočního stromečku.  Žáci 1. a 2. tříd se sešli u krásně nazdobeného stromečku, který škole daroval pan Lumír Krejčí. Zde si vyslechli povídání paní zástupkyně o adventu a Vánocích. Poté se jako mávnutím kouzelného proutku setmělo a rozsvítil se stromeček za jásotu přihlížejících dětí. Vše bylo zakončeno společným zpěvem vánočních koled.

Úterý bylo ve znamení Dne otevřených dveří a Vánočního jarmarku. Ve dvě hodiny se otevřely dveře naší školy všem návštěvníkům. V  1. patře mohli zhlédnout a koupit si překrásné ruční výrobky našich šikovných dětí, např. andělíčky, svícny, nazdobené perníčky, sněhuláčky, rámečky na fotografie, sušené ovoce, čertíky.  Jen se po nich zaprášilo. V přízemí nabízel Spolek rodičů ZŠ Příbor nejrůznější laskominy k zakousnutí a občerstvení na zahřátí. Na jarmarku rovněž vystoupila Školní kapela, která tu pravou vánoční atmosféru podtrhla svým repertoárem známých vánočních písní, např. Vánoční od Václava Neckáře. Kapela sklidila od všech přítomných zasloužený potlesk. Po škole se rovněž pohybovali čerti, kteří nabádali dětí k poslušnosti, ať neskončí v pekle. Celý den se velmi vydařil, za což patří velký dík všem vyučujícím, dětem a Spolku rodičů. Veškerý výtěžek z prodeje půjde na potřeby Spolku rodičů ZŠ Příbor.

Ve středu uspořádala Školní kapela pod vedením p. uč. Machetanze vánoční koncert určený 1. stupni. Žáci si mohli spolu s ní zanotovat známé vánoční koledy a písně. Děti byly nadšené a odcházely zpět do tříd s úsměvem na tváři a pozitivně naladěny.

To je ta pravá vánoční atmosféra.

Mgr. Martina Brožová 

fotografie rozsvícení stromku     fotografie jarmark    fotografie koncert


12.12.2016 - Mikuláš ve školní družině

Dne 5.12.2016 se děti na odpoledne ve školní družině velmi těšily. Věděly, že je navštíví Mikuláš a již minulý týden pro něj nacvičovaly písničky. 

A Mikuláš opravdu přišel i se svým doprovodem, krásným andělem a několika hrozivě vypadajícími čerty. Mikuláš s andělem rozdávali dětem dárky a čerti pohrozili několika zlobivcům metlou. Děti zazpívaly koledy, některé přidaly i básničku a Mikuláš i se svým doprovodem se rozloučil. Nadšené děti se za Mikulášem ještě dívaly oknem a velmi se divily, že Mikuláš i s čerty odjíždí autem. Inu, pokrok se nedá zastavit.

Foto a text: vychovatelky školní družiny   fotografie


10.12.2016 - Vánoce na dědině

Náš nádherný výlet začal docela dlouhým čekáním na autobus, který ale nakonec přijel a my jsme se mohli vydat do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rozdělili jsme se do tří skupin, a protože naše skupina šla na prohlídku jako poslední, mohli jsme si nejprve nakoupit suvenýry, či jídlo a pití v automatu. Potom si pro nás přišel pan průvodce a vydali jsme se na prohlídku. Navštěvovali jsme různé chaloupky, ve kterých na nás vždy čekalo něco z vánočních valašských tradic: předení na kolovrátku s pověstí o Tanečnici, pečení perníčků, lití olova, výroba svíček a mnoho dalšího. Navštívili jsme kovárnu a školu (tam se nám to líbilo asi nejvíc), potkali jsme Mikuláše s čerty (ale bez anděla) a dostali od nich křížaly za koledu, syčely na nás Lucky bílé jako sníh a hladily nás peroutkami. Ochutnali jsme taky vánočku, perník a čaj z devatera bylin.

Výlet se nám moc líbil, protože jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavostí. Bylo skvělé, že nám vyšlo slunečné počasí se sněhem. Bylo to super!

Vybráno z prací žáků 5.A: Míša Štědrá, Nela Vašínková, Tereza Malcharová, Sebik Borovička

fotografie 4. B/ 5. B    fotografie 4. A/ 5. B   fotografie 5. A/ 5. B


08.12.2016 - Mikuláš

Jako každý rok nás 5.12. navštívil Mikuláš, anděl a rozdovádění čerti. Moc jsme se na ně všichni těšili. Nejvíc byly nadšené děti z prvního stupně, které měly připravené hezké písničky a básničky. Zlobivé děti si čerti označili svým znamením a pohrozili peklem, pokud se nepolepší. Na závěr všechny děti dostaly malou sladkost, za kterou děkujeme Spolku rodičů ZŠ Příbor. 
Tato akce se velice vydařila a těšíme se na příští rok, kdy opět budeme očekávat příchod Mikuláše.

Mgr. Daniela Grohmannová   fotografie


 01.12.2016 - Připínáček má nejlepší titulku

V celostátním finále soutěže Školní časopis roku 2016 získal Připínáček 1. místo za titulku a celkové 7. místo v kategorii I. a II. stupeň.

Do finále, které se konalo 1. prosince na Střední polytechnické škole v Brně, postoupil náš školní časopis z 1. místa v krajském kole. Letošníního 10. ročníku soutěže se účastnilo 486 časopisů základních a středních škol z celé republiky. Kategorie I. a II. stupně ZŠ, ve které soutěžil i Připínáček, byla nejobsazenější. O to cennější je pro nás úspěch v tak velké konkurenci, který je zásluhou skvělé týmové práce celé redakce.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie


30.11.2016 - Příprava na advent

Snad všechny děti se těší na Vánoce a výjimkou nejsou ani naše děti ze ŠD při ZŠ Příbor, Jičínská.

K přípravě na Vánoce neodmyslitelně patří advent a jeho nejznámější symbol – adventní věnec. Děti ze ŠD vyráběly věnce již celý minulý týden. Každý si donesl potřebné výtvarné pomůcky a za pomoci a pod vedením paní vychovatelek vznikly krásné výtvory z převážně přírodních materiálů.

Doufáme, že podobné činnosti zkrátí dětem čas, který ještě zbývá do Vánoc.

Foto a text: vychovatelky ŠD  fotografie


28.11.2016 - Divadlo v družině

Snahou vychovatelek při plánování činností ve školní družině je, abychom dětem připravily i zajímavý kulturní zážitek. Tím je divadelní představení, které se konalo v družině. S ,,Vesmírnou pohádkou“, spolu s herci děti cestovaly různými planetami a zažívaly různá  dobrodružství. Na kosmické raketě jsme docestovali do konce pohádky a těšíme se na jaro, kdy nás čeká další představení.

Text i foto: vychovatelky školní družiny   fotografie


 11.11.2016 - Nové číslo Připínáčku


 04.11.2016 - The Sweet Sixties

Dne 4. 11. 2016  žáci 7. až 9. ročníků naší školy navštívili divadelní představení „The Sweet Sixties“ ve Frýdku-Místku na Nové scéně Vlast. Představení si připravili studenti Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a bylo celé odehráno v anglickém jazyce.

Přestože byla účast dobrovolná, čtyřicet žáků naší školy se rozhodlo prověřit své znalosti a dovednosti anglického jazyka a akce se zúčastnili.

Žákům se představení líbilo a navzdory počátečním obavám byli mile překvapeni, že téměř všemu rozuměli.

Těšíme se na příští ročník.

Mgr. Katarína Biskupová, Mgr. Tereza Doležílková


03.11.2016 - Podzimní výtvarná dílna ve školní družině

 

Den se krátí, listopad za dveřmi, výborný čas na tvoření dětí s rodiči. Letos, jsme se opět sešli na podzimní dílně, kde společně děti a rodiče věnovali svůj čas kreativitě. Vyráběli jsme si závěs na kliku v podobě kočky, nebo kdo měl zájem, mohl si vytvořit netopýra. Společně jsme šili dýni. Látková dýně, se všem moc povedla. Musíme ocenit i šikovnost tatínků, kteří se tohoto úkolu zhostili na výbornou. A protože byl čas strašidel, byla pro děti připravena malá stezka odvahy. Na konci si za odměnu odvážlivci vyzvedli sladký balíček.

Text i foto : vychovatelky školní družiny

 fotografie


 


 

 

 

 Starší články naleznete v Archivu.