Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

    
      

                                          

                                                    

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

  

 

 Aktuality

 Detsky_den


18.05.2018 - Svět kolem nás - Prezentace projektu žáků 9. ročníku

Foto Facebook


16.05.2018 - 27. číslo Připínáčku


  09.05.2018 – Pulčínské skály s preventivní tematikou

Žáci 7-9. ročníků postupně ve třech časově oddělených termínech navštívili nejjižnější část Chráněné krajinné oblasti Beskyd – Národní přírodní rezervaci Pulčín.

V průběhu dvoudenní školní akce žáci vyslechli odborný výklad o rostlinách, geologickém podloží i historii obce Pulčín. Navíc všichni žáci přiložili ruku k dílu, pomáhali čistit část louky a sadu od klestí, náletových dřevin a suchých jehličnanů. Odměnou za práci jim byl vlastnoručně opečený špekáček.

Večerní program byl zajištěn formou besed s psychologickým poradcem panem Dreslerem a sociálním pedagogem panem Navrátilem. Pan Navrátil, který je zároveň strážcem přírody v této lokalitě, je současně strážce přírody, poukazoval na nevhodné chování některých dospělých na horách. Říkal, že hory jsou krásné, ale zrádné, pokud podceníte materiálové vybavení, fyzickou kondici či počasí. Doporučil žákům vyvarovat se chyb, protože následky mohou být fatální. Informoval žáky o existenci mobilní aplikace Horská služba, která v případě potíží přivolá pomoc a současně může poslat SMS zprávu s přesnými souřadnicemi, kde se člověk nachází. Pan Dresler diskutoval s žáky 7. ročníků o rizicích užívání sociálních sítí, s žáky 8. ročníků o nebezpečí sebepoškozování, s žáky 9. ročníků o zodpovědném sexuálním chování. V průběhu besed padly dotazy, které by ve školním prostředí mohly zaniknout nebo se vůbec neobjevit.

celý text 

foto Facebook

Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence


 06.05.2018 – Ekologické programy v Bartošovicích

V měsíci květnu navštívili žáci 1. - 3. tříd Záchrannou stanici v Bartošovicích. Zúčastnili se jednoho z nabízených ekologických programů: Od vajíčka k mláděti, Ptáci na poli, na louce, v lese, nebo Šelmy malé i velké. Součástí programu byla také prohlídka „Domu přírody Poodří", ve kterém mohly děti v komentované prohlídce vidět expozice zobrazující rostliny a živočichy lužního lesa, rybníka a okolí vodního toku Odry. Seznámily se také s činností Záchranné stanice, s „pacienty", o které se zde starají a s důvody, proč se zvířata do stanice dostávají. Těmi bývá nejčastěji nezodpovědné lidské chování. Ve venkovní expozici si žáci prohlédli zvířata, která jsou ve stanici v trvalé péči, protože se již nemohou kvůli svému handicapu či ochočení vrátit do volné přírody.

Mgr. Michaela Eliášová  fotografie


 25.04.2018 - Projektový týden 7. ročníků -  Objevujeme svět 16. 4. – 20. 4. 2015 

Za sebou už mají svůj projektový týden také žáci tříd VII. A a VII. B. Zatímco loni objevovali starověké Řecko, letos se pustili do výpravy napříč kontinenty. 

Žáci pracovali celý týden ve skupinkách, přičemž každá skupina vyhledávala různé informace a zajímavosti o kontinentu, který si na začátku týdne vybrala. Bylo důležité, aby členové týmu mezi sebou dobře spolupracovali, vždy si řádně rozdělili práci, diskutovali mezi sebou, uměli si navzájem pomoci a naslouchat si.

V rámci hodin českého jazyka si žáci připravili dramatizaci cesty Marka Pola do Asie a v pátek ji prezentovali v tělocvičně před spolužáky z prvního stupně, rodiči, vedením školy a paní místostarostkou. Úsilí našich herců se setkalo s nadšeným ohlasem přítomných diváků. Myslím, že překonat trému z vystoupení, bylo pro mnohé to nejtěžší z celého týdne. 

Některé skupiny si na závěr týdne při hodnocení spolupráci se svými spolužáky velmi pochvalovaly, v jiných týmech spolupráce trochu vázla, protože někteří žáci přece jen pracují raději samostatně, ale určitě i pro ně byla práce ve skupině něčím přínosná. 

Mgr. Martina Brožová   Fotogalerie FB


23.04.2018 – Než začneš

V pondělí 23.4.2018 školu navštívila lektorka společnosti MP Education s.r.o. Tato společnost nabízí přednášky, které se zabývají zdravotními riziky dospívání a sexuálního života. Žáky osmých ročníků lektorka informovala o způsobech přenosu a příznacích nakažení virem HIV a propuknutí nemoci AIDS. V neutrálním prostředí školy se žáci dozvěděli o přirozených lidských potřebách, zodpovědném přístupu k pohlavnímu životu i o krevních centrech pro testování při podezření z nakažení tímto nebezpečným virem.

Pro žáky pátých ročníků, zvlášť pro kluky a holky, měla lektorka připravenou besedu o znacích dospívání a hygienických pravidlech, která je nutné dodržovat. 

Lektorka pochválila zájem žáků o problematiku prevence nemoci AIDS a dospívání. Zodpověděla všechny dotazy žáků, hlavně ty, na které by se rodičů nebo pedagogů báli zeptat.

 Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence


 22.04.2018 – Den Země

Den Země je mezinárodní svátek, který svět slaví už od roku 1971. Ten letošní byl konkrétně zaměřen na celosvětové znečištění celé planety plasty. 

Také pro naši školu je to významný den, protože vedeme žáky k odpovědnému chování k životnímu prostředí. Každoročně k této příležitosti pořádáme před školou výstavu výtvarných prací, které jsou zhotoveny z odpadních materiálů. Už od začátku dubna žáci ve třídách shromažďovali staré krabice, PET lahve, fólie, víčka, plata od vajíček, kelímky a spoustu dalších, aby plánovali, co z této hromady jindy odpadu, nyní však výtvarného materiálu, vytvořit. Během dvou týdnů vznikla spousta zajímavých prací. Ve čtvrtek a v pátek žáci postupně instalovali své výtvory před školu, abychom mohli na Den Země upozornit také veřejnost.  

V pátek 20. 4. se shodou okolností konal také zápis do 1. třídy. Přicházející předškoláci se společně s rodiči zastavovali u vystavených objektů, zkoumali, co představují a z čeho jsou vyrobeny. Někteří rodiče také svým dětem vysvětlovali, proč jsou tu výrobky vystaveny.

Výstava byla soutěžní. Na prvním stupni zvítězila třída 1. B a na druhém stupni třída 6. A.

Mgr. Michaela Eliášová      fotografie


20.04.2018 - Zápis do 1. třídy

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání ředitelka školy rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín pro školní rok 2018/2019.

Seznam přijatých uchazečů s jejich registračními čísly je k nahlédnutí v této příloze: 

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

Fotografie


12.04.2018 – Naše basketbalová jízda

Dne 7. 3. 2018 se žačky naší školy zúčastnily basketbalového turnaje na ZŠ npor. Loma v Příboře. V turnaji jsme se probojovaly až do finále, ve kterém jsme úspěšně zvítězily a zajistily si tím postup na kvalifikaci o účast v krajském kole, která se konala 21. 3. 2018. 

Na kvalifikační utkání do Bartošovic jsme neodjely v plném počtu, ale i tak jsme si obhájily 1. místo, což nás posunulo do krajského kola. 

To se uskutečnilo v Novém Jičíně 23. 3. I přes porážku s družstvem z Frýdku –Místku, jsme nakonec skončily díky vysokému bodovému skóre první. Tím jsme se probojovaly na kvalifikaci o mistrovství České republiky, které proběhlo v Kroměříži 10. 4. 

Na kvalifikaci v Kroměříži jsme obhájily 2. místo a bohužel jsme na mistrovství ČR nepostoupily.

Náš tým hrál ve složení: Terka Sobková, Terka Špačková, Lea Barvíková, Eva Pařenicová, Bára Činčalová, Lucie Pařilová, Lucie Pavlištíková a Eliška Figarová.

Poděkování patří všem hráčkám a paní učitelce Mgr. Miriam Reichertové.  

Lea Barvíková IX. A


 10.04.2018 Taneční soutěž města Příbor

Ve čtvrtek 22. března 2018 jsme se zúčastnily městem pořádané taneční soutěže, která proběhla v Kulturním domě v Příboře. Jsme žákyněmi devátých
ročníků. Tancujeme druhým a šestým rokem, spolu teprve první rok. 
Konkurovaly nám ještě tři další skupinky ze Základní školy Npor. Loma. Příprava neproběhla zrovna hladce, jelikož jsme neměly možnost dostatečně
trénovat, čas na vymyšlení dobré choreografie (tím nechceme říct, že ta naše byla špatná, ale mohla by být lepší) a sestříhání písniček tak, aby to na
sebe hezky navazovalo. Každá tahle část je poměrně dost důležitá. Bez písničky není choreografie a bez choreografie se přece nemůže soutěžit.
Za necelé dva týdny strávených na chodbě o přestávkách jsme stihly vymyslet tří minutovou sestavu, ve které se objevily různé taneční styly
jako je: breakdance, shuffledance, moderndance, hiphop dance a další. 
 Pilným tréninkem jsme si společnými silami vybojovaly druhé místo.

Kristýna Krompolcová, Hana Gratzlová žákyně 9. ročníku


 

 

 

 Starší články naleznete v Archivu.