Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

 
 

  

         

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

 Informace

2018 - 2019

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Termíny třídnických hodin ve šk. roce 2018 - 2019

Informace k časovému rozvržení výuky v 1. školním týdnu školního roku 2018/2019 


2017 - 2018

30.05.2018 - Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v pondělí 4. června 2018 v 15:30 hodin. 


Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2018-2019

MAP - vzdělávání pro pedagogy i rodiče do konce roku 2017

 


Termíny třídnických hodin ve školním roce 2017/2018

Informace k časovému rozvržení výuky v 1. školním týdnu školního roku 2017/2018

Termíny třídních a informačních shůzek


2016 - 2017

Informace k zápisu do I. tříd


V rámci realizace projektu Místní akční plán OPR Kopřivnice (MAP) jsou pro rodiče nabízeny ZDARMA vzdělávací akce. 

Seznam vzdělávacích aktivit


Seznam doporučené četby - I. stupeň

Termíny třídnických hodin ve školním roce 2016 -2017

Zájmové útvary ve školním roce 2016 - 2017

Zahájení školního roku a jiné informace

Termíny třídních a informačních schůzek ve školním roce 2016 - 2017

Seznam třídy 1.A

Seznam třídy 1.B


2015 - 2016

Informace pro rodiče budoucích žáků naší školy - Rodičům budoucích nových  žáků školy nabízíme možnost osobního seznámení se se školou. Prohlídka bude umožněna vždy po předchozí domluvě a to buď telefonicky na telefonním čísle 556 722 485 nebo e-mailem kancelar@zsjicinska.cz.

Termíny třídnických hodin a doporučená témata ve školním roce 2015 - 2016

Doporučení pro domácí přípravu na vyučování

Celoroční plán akcí a projektů 2015 -2016

Orientační plán školy ve školním roce 2015 - 2016

Termíny třídních scůzek ve školním roce 2015 - 2016

Pravidla pro vstup do prostor ZŠ

Organizace školního roku 2015 - 2016

Zájmové kroužky a útvary

Zdravotní TV

2014 - 2015

Přijímací řízení na střední školy ve šk. roce 2014-2015

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 - Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Gemma 2014 - aneb "Přehlídka středního školství s nabídkou oborů pro školní rok 2015/2016"

Přihlášky budou žákům tištěny z informačního systému Skolaonline.cz!

Další informace naleznete na webových stránkách CERMATu zde.


24. 10. 2014 - Pravidla pro vstup do prostor ZŠ

20. 10. 2014 - Zápis o konání a výsledcích voleb do Školské rady při ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

29. 09. 2014 - Seznam kandidátů pro volby do Školské rady ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

12. 09. 2014 - Oznámení o svolání k volbám do Školské rady ZŠ Příbor, Jičínská 486

Termíny třídnických hodin ve školním roce 2014 - 2015

Informace k zahájení školního roku 2014 - 2015

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2014-2015

Zájmové kroužky a útvary

Zdravotní TV

2013 - 2014

Termíny třídnických hodin ve školním roce 2013-2014

Zájmové kroužky a útvary ve školním roce 2013-2014

Zápis o doplňovací volbě zástupce za pedagogické pracovníky do školské rady

Zápis o dodatečné volbě zákonného zástupce žáků do školské rady

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2013 - 2014

Prevence pro rozumné rodiče

Volby do školské rady

Dokumenty k zápisu

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků