Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

 
 

  

         

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

 Projekt 8. ročníku „Kniha a já“

Ve dnech 30. 10. - 3. 11. proběhl projektový týden 8. ročníku s názvem Kniha a já, jehož cílem bylo podpořit pozitivní vztah žáků ke knize a čtenářství obecně. Je známo, že mnoho dětí čte v dnešní době méně, než tomu bylo dřív. Některé nečtou skoro vůbec, což je škoda, protože četba je nejen smysluplným koníčkem, ale její úroveň mnohdy i podmínkou úspěchu při dalším studiu. Čtením taktéž získávají jazykový cit, rozvíjí svou fantazii a podvědomě se zdokonalují v pravopise. Podstatou tohoto projektu proto je přilákat starší žáky zpět k četbě beletrie.

Práce s knihou začala již o týden dřív návštěvou Městské knihovny Příbor, kde měli žáci možnost zhlédnout přednášku zaměřenou na seznámení s různými žánry knih a knižními novinkami. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat paní Fialové za ochotu a spolupráci.

Žáci si zvolili žánr, kterému se chtěli po celý týden věnovat a v rámci kterého si vybrali i knihu ke čtení. Stěžejním úkolem pro práci dvojic pak bylo vyhledávání informací o daném žánru, autorovi a knize samotné, které byly později shrnuty v krátké seminární práci.

Během 4 dnů žáci absolvovali 4 dvouhodinové čtenářské dílny, vždy se zaměřením na konkrétní jev (hlavní či vedlejší postava, prostředí, událost…). Své zážitky z četby sdíleli s ostatními a zaznamenávali do svých čtenářských portfolií.

Součástí projektu bylo i tzv. dárkové čtení. Žáci přichystali dětem z 1. stupně malé překvapení – navštívili je v jejich třídách a předčítali jim. Každá ze tříd od 1. do 5. ročníku tak dostala malý „dárek“, zatímco osmáci otestovali své čtenářské dovednosti, zaměřené tentokrát na hlasité čtení se známkami dramatizace a přednesu. Pro některé tato aktivita představovala příjemné zpestření, pro jiné byla malou výzvou. S tou se ale vypořádali úspěšně, o čemž svědčí kladné ohlasy dětského publika.

V rámci projektu proběhla také výtvarná dílna, ve které žáci tvořili záložku a obal na svou knihu.

Páteční dopoledne patřilo obhajobám závěrečných prací před spolužáky a hodnotící porotou. V té zasedli také mentoři projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, paní Blanka Drozdková a pan Tomáš Otisk, kteří zaštiťují rozvoj čtenářství na naší škole.  A to pro mnohé znamenalo novou zkušenost. Prostřednictvím prezentace se žáci snažili seznámit posluchače s žánrem, autorem a obsahem knihy, kterou přečetli. Zazněla mnohá doporučení a tipy na zajímavé knihy. Zde taktéž dostali prostor pro vlastní hodnocení celého týdne.

Věříme, že tímto projektem čtení pro žáky neskončilo, ba právě naopak.

 

Mgr. T. Doležílková