Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

 
 

  

         

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

 Pomáháme školám k úspěchu

Projekt Pomáháme školám k úspěchu, akce čtenářské školy

Čtenářský program PŠÚ, ve kterém jsme zapojeni od roku 2017, je odborně garantován čtenářským týmem Pomáháme školám k úspěchu a organizačně a finančně ho zabezpečuje obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu na základě zadání i financování od rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation.

Posláním projektu Pomáháme školám k úspěchu je podporovat zapojené veřejné základní školy tak, aby se v nich každý žák mohl učit naplno a s radostí. Učit se naplno a s radostí se lépe daří dětem, které dobře čtou.

Co znamená, že jsme čtenářská škola?

Usilujeme o to, aby se každý žák stal nezaujatým, přemýšlivým a nezávislým čtenářem. Za tímto účelem se snažíme využívat stále více příležitostí k rozvoji čtení. Čtení se neomezuje na tradičně „čtenářské“ předměty, ale zavádíme čtení i v předmětech naukových, jako je např. fyzika nebo přírodopis. Žáci se učí porozumět odborným textům, samostatně vyhledávají a sdílejí informace. Součástí výuky českého jazyka jsou pravidelné dílny čtení ve všech ročnících. V 8. ročníku je realizován projektový týden „Kniha a já“, pravidelně aktualizujeme školní knihovnu, úzce spolupracujeme s městskou knihovnou, připravujeme „dárkové čtení“ pro děti z mateřské školy a seniory. Pravidelné čtenářské aktivity probíhají i ve školní družině.

Nejbližší naší prioritou je postupné zavádění třídních knihovniček ve všech třídách. Uvítali bychom, kdyby naše snažení podpořili i rodiče např. dárkem knížky třídě, ve které mají dítě.

Cílem je, aby žáci měli pozitivní vztah ke čtení, rádi četli, vyhledávali ho a vytrvali u něj. Chceme, aby žáci o četbě diskutovali, sdělovali si své dojmy a postřehy a tím posilovali vzájemné vztahy a komunikaci. Lépe číst znamená lépe se učit, lépe číst a psát znamená lépe se orientovat v různých životních situacích, mít větší šance na uspokojivé pracovní uplatnění.

Za čtenářský tým školy

Mgr. Dana Cágová