Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

 
 

  

         

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

 Prevence rizikového chování

Dokumenty

"Nenech to být" - Internetový systém proti šikaně

Termíny třídnických hodin ve šk. roce 2018 - 2019

Dopis pro rodiče

Metodika psychologické péče

Program proti šikanování

Školní preventivní strategie

Minimální preventivní program

Doporučení pro děti a rodiče k bezpečnému používání internetu

 

Články

Pulčínské skály s preventivní tematikou

 Žáci 7-9. ročníků postupně ve třech časově oddělených termínech navštívili nejjižnější část Chráněné krajinné oblasti Beskyd – Národní přírodní rezervaci Pulčín.

V průběhu dvoudenní školní akce žáci vyslechli odborný výklad o rostlinách, geologickém podloží i historii obce Pulčín. Navíc všichni žáci přiložili ruku k dílu, pomáhali čistit část louky a sadu od klestí, náletových dřevin a suchých jehličnanů. Odměnou za práci jim byl vlastnoručně opečený špekáček.

Večerní program byl zajištěn formou besed s psychologickým poradcem panem Dreslerem a sociálním pedagogem panem Navrátilem. Pan Navrátil, který je zároveň strážcem přírody v této lokalitě, je současně strážce přírody, poukazoval na nevhodné chování některých dospělých na horách. Říkal, že hory jsou krásné, ale zrádné, pokud podceníte materiálové vybavení, fyzickou kondici či počasí. Doporučil žákům vyvarovat se chyb, protože následky mohou být fatální. Informoval žáky o existenci mobilní aplikace Horská služba, která v případě potíží přivolá pomoc a současně může poslat SMS zprávu s přesnými souřadnicemi, kde se člověk nachází. Pan Dresler diskutoval s žáky 7. ročníků o rizicích užívání sociálních sítí, s žáky 8. ročníků o nebezpečí sebepoškozování, s žáky 9. ročníků o zodpovědném sexuálním chování. V průběhu besed padly dotazy, které by ve školním prostředí mohly zaniknout nebo se vůbec neobjevit.

Druhý den žáci absolvovali průvodcem vedenou „túru“ skalami. Výstup na nejvyšší vrchol Pulčínských skal byl náročný, ale zajímavější než obyčejná procházka lesem nebo hraní na telefonu. Žáci se za přísného dohledu strážce přírody nesměli ani na krok hnout ze stezky. Odměnou byl nádherný výhled do krajiny.

Počasí jsme si ve třech časově oddělených termínech naplánovat nemohli, ale pobyt v přírodě, spolu se zážitky při turistice, si odnáší každý v sobě. O stravování se postarala místní trampská hospoda.

Za finanční podporu děkujeme městu Příbor a za organizaci výletu panu Navrátilovi.

Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence


Než začneš ...

V pondělí 23.4.2018 školu navštívila lektorka společnosti MP Education s.r.o. Tato společnost nabízí přednášky, které se zabývají zdravotními riziky dospívání a sexuálního života. Žáky osmých ročníků lektorka informovala o způsobech přenosu a příznacích nakažení virem HIV a propuknutí nemoci AIDS. V neutrálním prostředí školy se žáci dozvěděli o přirozených lidských potřebách, zodpovědném přístupu k pohlavnímu životu i o krevních centrech pro testování při podezření z nakažení tímto nebezpečným virem.

Pro žáky pátých ročníků, zvlášť pro kluky a holky, měla lektorka připravenou besedu o znacích dospívání a hygienických pravidlech, která je nutné dodržovat. 

Lektorka pochválila zájem žáků o problematiku prevence nemoci AIDS a dospívání. Zodpověděla všechny dotazy žáků, hlavně ty, na které by se rodičů nebo pedagogů báli zeptat.

 Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence


Rodiče, víte, jaké hry jsou vhodné pro Vaše děti?

V hodinách přírodovědy jsou žáci seznámeni s riziky užívání internetu. Internet žákům může hodně pomoci s učením, s rozvojem počítačové gramotnosti, s výukou angličtiny, s rozvojem strategií i logického myšlení. Bohužel existují webové stránky a hry pro žáky nepatřičné, s obsahem na první pohled nevhodným pro děti do 18-ti let. Jak rozhodnout, kterou počítačovou hru dítěti koupit, se dozvíte na webu www.pegi.info.

Zadáním prvních písmen počítačové hry, kterou si Vaše dítě přeje, zjistíte, jestli je počítačová hra vhodná. Webová stránka Pan European Game Information, zkráceně PEGI, hodnotí všechny prodávané počítačové hry pomocí symbolů, které odhalí pro rodiče důležité informace. Například nejoblíbenější hra mezi dětmi GTA 5 je označena těmito symboly.          

Nasili
 
Slova
Vek
 Násilí  Sprostá slova  do 18 let nevhodné

Je to jedna z možností, jak ochránit své děti před nevhodným chováním ve škole i mimo ni. Je dokázáno, že videa ovlivňují chování nás všech. Buďme tedy pozorní.

Mgr. Marcela Šumberová


Individuální výchovný program

BEZPEČÍ NA INTERNETU

Již v roce 2014 byla naše škola zařazena do seznamu proškolených institucí, a to v rámci certifikovaného programu primární prevence E-bezpečí. Cílem akce uskutečněné v odpoledním vyučování dne 28.4.2015 bylo zopakovat a upozornit na rizika užívání všech informačních technologií. V dnešní době, které vládnou mobilní telefony či internet je potřeba, aby žáci i jejich rodiče měli přehled o možných nebezpečích, které toto prostředí přináší.

Během dvou vyučovacích hodin se žáci vystřídali v diskuzi na téma kyberšikana, kybergrooming, sexting, tvořili pravidla pro obranu před útoky agresorů, hledali poradenské linky, seznamovali se s riziky sociálních sítí, řešili problém internetové etiky, či vyplňovali test, co mohou a nesmí zveřejnit na internetu.

Na podzim následujícího školního roku proběhne v rámci třídních schůzek beseda na podobné téma, která bude určena rodičům.

školní metodik prevence Mgr. Marcela Šumberová

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE ANEB "BUĎ O.K."

V letošním školním roce v období od října 2011 do března 2012 díky penězům z projektu „EU peníze školám“ mohl proběhnout v 6. a 7. třídách dlouhodobý preventivní program „Buď O.K.“.  Celý článek

 

POLICIE A DROGOVÝ TELESHOPPING VE ŠKOLE

V pondělí 10. října 2011 se v tělocvičně naší ZŠ na ul. Jičínská v Příboře sešli naši páťáci se zástupci městské policie, policie ČR a herci z divadla "Ve Tři", Michaelou Markovou a Vlastou Vébrem, v rámci preventivního pořadu zaměřeného na problematiku běžně dostupných drog (kouření a alkoholu) a nebezpečí vyplývajících z používání internetu... Celý článek