Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

 
 

  

         

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

 Naše akce

09.03.2018 - Školní ples se opět vydařil

Již potřetí zorganizoval Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Jičínská Školní ples. Ples se uskutečnil v pátek 2. 3. 2018 a jako vždy na úvod zahrála Školní kapela pod vedením p. uč. Zbyňka Machetanze. Poté hrála až do ranních hodin jedinečná kapela Ypsilon Jana Monsporta.

Hudební bloky střídala doprovodná vystoupení. Nejprve nám předvedla úchvatný tanec orientální tanečnice Devra a poté jsme zhlédli taneční umění tanečního páru mezinárodní třídy Jana Tyllicha a Lenky Komínkové. Spolu s Janem Tyllichem zatancovala rumbu i naše kolegyně p. uč. Jana Činčalová.

Pro účastníky byla připravena bohatá slosovatelná hra o ceny, a tak některý ze šťastlivců odjížděl z plesu na jízdním kole nebo si odnášel notebook, fotoaparát, kameru do auta a spoustu dalších hodnotných cen (seznam všech cen a jejich dárců naleznete zde). Tímto děkujeme našim sponzorům a rodičům žáků za věcné a finanční dary do této hry. Poděkování patří kolektivu školní jídelny na ul. Komenského za přípravu chutných večeří a pracovníkům cukrárny Kafíčko v podloubí za přípravu občerstvení.

Také učitelé školy byli velice nápomocni při organizaci plesu. Pořadatele potěšila účast absolventů a pokud si naši bývalí žáci na tento ples najdou cestu i příště, budeme velice rádi.

Foto Facebook

Mgr. Hana Žárská, Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Jičínská Příbor


07.12.2017 – Mikuláš ve škole

V úterý 5.12. jsme na naší škole ZŠ Příbor přívítali vzácné hosty. Navštívili nás Mikuláš, andělé a nezbední čerti v podání zástupců Žákovské samosprávy a dětí ze čtvrté třídy pod vedením pana učitele Zbyňka Machetanze. Děti si připravily pro své spolužáky Vánoční vystoupení plné básniček a písniček, které v průběhu dopoledne předvedly všem svým spolužákům z prvního stupně. Všechny třídy měly pro Mikuláše připravenou písničku, kterou zazpívaly a jako odměnu získal každý balíček sladkých dobrot, za které děkujeme Spolku rodičů ZŠ Příbor.

Mgr. Daniela Grohmannová

FOTOGALERIE FACEBOOK


18.09.2017 - Dravci

Všichni žáci naší školy vyrazili dne 13. 9. na hřiště školy Npor. Loma. Pan Zdeněk Fabián ze společnosti Seiferos, která se zabývá ochranou dravých ptáků, nám ukazoval různé dravce, např. orla bělohlavého, supa bělohlavého, raroha velkého, různé druhy sov a další. O dravcích nám řekl, jak se jmenují, kolik jim je let a spoustu zajímavostí. Po představení dravců nám ukázal, jak někteří létají a loví. Žáci, kteří věděli odpověď na otázku, byli vybráni jako „oběť“, což znamenalo, že dostali rukavici, mohli si vyzkoušet práci s dravými ptáky a přivolat si dravce na ruku.

Sebastien se k zážitku vyjádřil: „Mít dravce na ruce byl zajímavý pocit. Potom mi řekli, že si ho můžu pohladit a v tomhle okamžiku mě klovl. Nečekaně to bolelo.“

Většině žákům se líbilo, že si mohli pohladit výra nebo jiného dravce. Tato akce se vydařila, dozvěděli jsme se hodně informací. Děkujeme společnosti Seiferos za krásné představení.

Nikol Schindlerová 8. B a Viki Malachtová 8. A   fotografie


11.09.2017 - Adaptační pobyt 6. ročníků

Ve dnech 6. – 8. září se v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku uskutečnil adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků. Cílem těchto pobytů bývá stmelit kolektiv žáků a prověřit, zdali jsou schopni fungovat jako tým, vzájemně si pomoci a společně překonávat překážky, kterých ve škole nebývá málo. Veškeré aktivity probíhaly formou hry, aby byly pro děti lákavé a zábavné. Účast žáků byla stoprocentní, což je vzhledem k povaze a smyslu programu ideální. Přestože pobyt proběhl hned z kraje školního roku, počasí bylo spíš chladnější. Děti však byly vzhledem k náročnému programu téměř pořád v pohybu, takže vůbec nevadilo, že se nám sluníčko spíš vyhýbalo. Program probíhal pod vedením zkušených lektorů Lenky a Martina. Většina úkolů, které se žáci snažili plnit, byla založena na společném řešení problémů, ochotě pomoci jeden druhému a schopnosti táhnout za jeden provaz. Případná rivalita a konkurence tak musely ustoupit do pozadí a dát přednost vlastnostem jako obětavost a vzájemná důvěra. Při závěrečném hodnocení se žáci dohodli na nejdůležitějších pravidlech, které se budou snažit v průběhu školního roku ve třídě dodržovat. Pokud se jim to podaří, kurz nebyl jen zpestřením začátku školního roku nebo netradičním prodloužením prázdnin, ale naplnil také svou podstatu. To se však projeví až časem. 

Ubytování a práce lektorů byly hrazeny z Veřejné finanční podpory na prevenci kriminality, kterou škole poskytlo město Příbor. Dopravu uhradil Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská. 

 Mgr. Tereza Doležílková   fotografie


01.06.2017 - Sportovní den dětí žáků I. stupně

Podívejte se, jak prožili žáci prvního stupně sportovní den dětí!

Fotografie


14.06.2017 – Exkurze na skládce ASOMPO

V pátek 9.6.2017 se vybraní žáci 1.,3., 4. a 5. ročníků zúčastnili akce ke Dni Země, kterou pořádala pro děti společnost ASOMPO, a.s. v Životicích u Nového Jičína. Akce byla kvůli nepříznivému počasí přesunuta z původního termínu 20.4. -  děti ji měly jako odměnu za sběr druhotných surovin.

Po příjezdu do areálu firmy ASOMPO dostali všichni tašku s malým občerstvením a s dárečky. Potom si děti prohlédly areál skládky a dozvěděly se spoustu nových věcí, viděly některé technické stroje, podívaly se na ukázku leteckých modelářů a samy si mohly vyzkoušet, jak létají malá letadýlka. Kdo chtěl, mohl si zasoutěžit v disciplínách, které souvisely s tříděním odpadu a taky si zaskákat na nafukovacím hradě nebo si zatančit a zasoutěžit s klaunem Hopsalínem.

Mgr. Jana Bilská  

fotografie


01.03.2017 - Školní ples

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor, Jičínská a zaměstnanci ZŠ Jičínská uspořádali i letos Školní ples. Ten se uskutečnil 24. 2. 2017 v nově zrekonstruovaných prostorách Kulturního domu v Příboře.

Ples zahájila Školní kapela, která si pod vedením p. uč. Zbyňka Machetanze připravila písně k tanci, a poté nám celý večer k tanci hrála hudební skupina Ypsilon. Taneční parket se zaplnil od první písně. V doprovodném programu všechny uchvátila orientální tanečnice Devra (Dana Lišková) a své taneční umění předvedl Michael Jackson (Pavel Janák).

Večeře pro nás připravil kolektiv školní jídelny p. Olgy Skřivánkové a občerstvení zajistil kolektiv cukrárny p. Šárky Buskové „Kafíčko v podloubí“. Spolek rodičů připravil bohatou slosovatelnou hru o ceny v celkové hodnotě cca 55 000 Kč. Zde patří velké poděkování rodičům našich žáků, kteří ochotně přispívali věcnými nebo finančními dary. Z finančních darů Spolek rodičů zakoupil kávovar, poukazy na večeře do restaurace „U Čápa“ a poukaz do pivních lázní pro dvě osoby a tyto ceny se staly součástí hlavních výher. Kromě těchto cen mohli šťastlivci vyhrát jízdní kolo, počítačový monitor, solné lampy a sto dalších krásných cen. Poděkování patří také našim sponzorům, firmě BIKE FUN international s.r.o., SYSTEMCONTROL s.r.o., BOHEMIACOAL s.r.o., ZLATNICTVÍ NAĎA A RADIM STRAKOVI a dalším. Seznam všech dárců - rodičů i sponzorů - naleznete na webových stránkách naší školy.

Podle reakcí účastníků se ples velice vydařil a budeme rádi, pokud si na Školní ples najdete cestu i příští rok. Zisk z plesu opět použijeme pro naše žáky a přispějeme jim na kulturní a sportovní akce či výlety.

Mgr. Hana Žárská, předsedkyně Spolku rodičů

Seznam dárců z řad rodičů

Slosovatelná hra o ceny - seznam cen a dárců


15.12.2016 - Předvánoční nálada

Vánoce se blíží! Všichni s radostí očekáváme nejkrásnější svátky roku.

I naše škola žije těmito svátky a uspořádala v tomto týdnu několik akcí navozujících vánoční atmosféru.

Již tradičně se v pondělí uskutečnilo rozsvícení vánočního stromečku.  Žáci 1. a 2. tříd se sešli u krásně nazdobeného stromečku, který škole daroval pan Lumír Krejčí. Zde si vyslechli povídání paní zástupkyně o adventu a Vánocích. Poté se jako mávnutím kouzelného proutku setmělo a rozsvítil se stromeček za jásotu přihlížejících dětí. Vše bylo zakončeno společným zpěvem vánočních koled.

Úterý bylo ve znamení Dne otevřených dveří a Vánočního jarmarku. Ve dvě hodiny se otevřely dveře naší školy všem návštěvníkům. V  1. patře mohli zhlédnout a koupit si překrásné ruční výrobky našich šikovných dětí, např. andělíčky, svícny, nazdobené perníčky, sněhuláčky, rámečky na fotografie, sušené ovoce, čertíky.  Jen se po nich zaprášilo. V přízemí nabízel Spolek rodičů ZŠ Příbor nejrůznější laskominy k zakousnutí a občerstvení na zahřátí. Na jarmarku rovněž vystoupila Školní kapela, která tu pravou vánoční atmosféru podtrhla svým repertoárem známých vánočních písní, např. Vánoční od Václava Neckáře. Kapela sklidila od všech přítomných zasloužený potlesk. Po škole se rovněž pohybovali čerti, kteří nabádali dětí k poslušnosti, ať neskončí v pekle. Celý den se velmi vydařil, za což patří velký dík všem vyučujícím, dětem a Spolku rodičů. Veškerý výtěžek z prodeje půjde na potřeby Spolku rodičů ZŠ Příbor.

Ve středu uspořádala Školní kapela pod vedením p. uč. Machetanze vánoční koncert určený 1. stupni. Žáci si mohli spolu s ní zanotovat známé vánoční koledy a písně. Děti byly nadšené a odcházely zpět do tříd s úsměvem na tváři a pozitivně naladěny.

To je ta pravá vánoční atmosféra.

Mgr. Martina Brožová 

fotografie rozsvícení stromku     fotografie jarmark    fotografie koncert


08.12.2016 - Mikuláš

Jako každý rok nás 5.12. navštívil Mikuláš, anděl a rozdovádění čerti. Moc jsme se na ně všichni těšili. Nejvíc byly nadšené děti z prvního stupně, které měly připravené hezké písničky a básničky. Zlobivé děti si čerti označili svým znamením a pohrozili peklem, pokud se nepolepší. Na závěr všechny děti dostaly malou sladkost, za kterou děkujeme Spolku rodičů ZŠ Příbor. 
Tato akce se velice vydařila a těšíme se na příští rok, kdy opět budeme očekávat příchod Mikuláše.

Mgr. Daniela Grohmannová   fotografie


07.06.2016 - Den dětí

Oslavy Dne dětí pro žáky naší školy, jenž byl součástí projektu "Kultura k lidem", který je finančně podpořen z rozpočtu MSK, naplánoval Spolek rodičů a přátel školy na pátek 3. 6. 2016. Pro děti si připravila program na školním hřišti Podbeskydská agentura, která děti bavila v dvouhodinovém programu plném  kouzel, soutěží a tance. Děti získávaly krásné ceny nejen za soutěže, ale také v tombole. Všichni oslavenci si zaskákali i na skákacím hradu a domů si odnášeli nejen nafukovací balónky, ale i nové zážitky. Pro děti i rodiče bylo připraveno občerstvení (grilované klobásky, špekáčky a jiné dobroty).  

Oslavy Dne dětí se velice vydařily i díky počasí, které se umoudřilo a proslunilo celou akci. Jediný déšť, který jsme zažili, byl déšť bonbónů a ten děti velice přivítaly. Děkujeme všem dětem a rodičům za účast a také učitelům za pomoc v průběhu celé akce. 

Mgr. Hana Žárská  fotogalerie


29.02.2016 - Školní ples

Školní plesy bývají na některých školách nedílnou součástí školního roku. Na ZŠ Jičínské jsme se rozhodli 26. 2. uspořádat ples v prostorách Školní jídelny Komenského, a vytvořit tak staronovou tradici školních plesů. Na organizaci se podíleli rodiče ze Spolku rodičů a přátel školy, žáci, zaměstnanci školy a školní jídelny. 

Již dva týdny před plesem byly beznadějně vyprodány vstupenky, což organizátory mile překvapilo. Ples zahájila paní ředitelka a poté vystoupila Školní kapela pod vedením Mgr. Zbyňka Machetanze. Kapela svou nádhernou hudební produkcí zvedla ze židlí celý sál. Školní kapelu vystřídala bezkonkurenční hudební skupina Ypsilon a své taneční umění předvedl taneční pár Jan Tyllich a Monika Martynková. Všichni zúčastnění doplnili své síly chutnou večeří, kterou pro nás uvařil tým zaměstnanců školní jídelny. Také na baru byly připraveny zákusky, klobásníky a tekuté dobroty. Po půlnoci jsme losovali o 75 připravených cen od našich sponzorů. Ti nejšťastnější odjeli z plesu na jízdním kole, odnesli si sportovní kameru, grilovací kameny, domácí spotřebiče, hodinky, šperky nebo solné lampy.  Bylo připraveno velké množství dárkových poukazů a balíčků, a proto se jako výhra hodilo i zahradní kolečko k odvezení cen. Seznam všech darů a sponzorů naleznete na webových stránkách školy. Sponzorům děkujeme.

Ples končil v brzkých ranních hodinách a organizátory těšilo nadšení a spokojenost všech zúčastněných, kteří se loučili větou: „Tak příští rok zase!“

Za úspěchem plesu je nemalé úsilí rodičů ze Spolku rodičů a také ochota, vstřícnost a pozitivní nálada učitelského sboru naší školy. Všem patří dík.

Mgr. Hana Žárská, Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Jičínská

Fotografie  Slosovatelná hra o ceny


14.12.2015 - Srdce pro Adama

Ve středu 9. 12. 2015 se ve škole uskutečnila charitativní sbírka Srdce pro Adama. Žáci po jednotlivých třídách přicházeli do školní kuchyňky, kde si mohli za 50 Kč zakoupit symbolické perníkové srdíčko a v předvánočním čase přispět na pomoc nemocnému spolužákovi. 

Děkujeme všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy, s jejíž pomocí se podařilo získat 21 500 Kč. Peníze byly převedeny na účet rodičů Adama.

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor, Jičínská  FOTOGALERIE


24.06.2015 - Branný den jinak

Žáci ZŠ Jičínské zažili letos branný den tak trochu „jinak“. Dne 22.6. (1. stupeň) a 24.6. (2. stupeň) se vydali na příborské koupaliště, aby otestovali a zdokonalili nejen své znalosti, ale také fyzickou zdatnost.  Na organizaci akce se podílel Spolek rodičů při ZŠ Příbor Jičínská, firma Ricco a Aquazorbing.cz. Žáci se na 10 stanovištích pod názvy „Požár“, „Vichřice“, „Povodeň“, „Chemická havárie“, „Terorismus“ apod. dozvídali, jak se zachovat v daných situacích. Zároveň si na nafukovacích atrakcích situace „nasimulovali“ a v družstvech vyzkoušeli. Žáci nosili raněné, zkoušeli si plynové masky, házeli granátem, běhali s vojenským batohem nebo zažili tlakovou vlnu. Družstva byla vytvořena napříč ročníky a všichni společnými silami bojovali o co nejlepší výsledky. Hodnotil se čas, fandění a zapálení do hry. Pověřené osoby u atrakcí dokázaly žáky strhnout k vynikajícím výsledkům a také do soutěže zapojit pedagogy, což se u žáků setkalo s obrovským ohlasem ☺.

Spolek rodičů, který akci financoval, děkuje firmě p. Rudolfa Korčáka za poskytnutí 50 % slevy na celou akci a za poskytnutí 2500 volných vstupů na koupaliště Příbor pro žáky naší školy.

Mgr. Hana Žárská    fotografie facebook


23.04.2015 - Rej čarodějnic a 1. turnaj v piškvorkách

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská uspořádal dne 23.4.2015 pro děti 1. stupně Rej čarodějnic a pro žáky 2. stupně 1. turnaj v piškvorkách.

Čarodějnice a čarodějové se začali slétat do školy ve 14 hod a byly pro ně připraveny soutěže, různé úkoly, čarodějnické disco show a promenáda masek. Všechny děti obdržely účastnické listy a balíček s odměnami. Rodiče, kteří se na akci přišli podívat, si mohli zakoupit kávu, čaj, drobné pečivo a strávit s dětmi pěkné odpoledne.

Zatímco děti 1. stupně kouzlily a dováděly v maskách, žáci 2. stupně začali kouzlit na čtverečkované papíry. V tělocvičně ZŠ totiž odstartoval 1. turnaj v piškvorkách. Soutěžily mezi sebou 5-ti členné týmy jednotlivých tříd a žáci tak mohli zúročit své „přestávkové aktivity“ . Týmy hrály ve dvou skupinách a dále pak play off. Žáci mezi sebou zdravě soupeřili a na chvilku zapomněli na tablety, počítače a jen s tužkou a papírem potrápili své „mozkové závity“. První 3 družstva obdržela medaile a všichni pak účastnické listy. 

Vyhodnocení jednotlivci  Vyhodnocení družstva