Kalendář akcí

Kontakt

ZŠ Příbor, Jičínská 486,

okres Nový Jičín

Jičínská 486

742 58 Příbor

tel:556 722 485

email: kancelar@zsjicinska.cz                                                                          

   

 
 

  

         

Zvonění

Hodina  Čas 
 1. 7.45 - 8.30 
2.  8.40 - 9.25

3. 

9.45 - 10.30  
4.  10.40 - 11.25 
5.  11.35 - 12.20 
6.  12.25 - 13.10 
7.  13.10 - 13.55
8.  14.00 - 14.45  
9.  14.50 - 15.35 

Zapojili jsme se

 

 

 Veřejné zakázky

17.07.2015 - Výsledek výběrového řízení "Dodávka nábytku do sborovny"


03.07.2015 -  Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení „Dodávka nábytku do sborovny“.

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 5 - Závazný návrh kupní smlouvy


03.07.2015 - Oznámení o výsledku verejné zakázky "Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT - zahraniční jazykové  kurzy pro učitele, žáky a job-shadowing".

Výsledek výběrového řízení

Smlouva o zajištění služeb

Specifikace služeb


19.06.2015 - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku " Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT - zahraniční jazykové kurzy pro učitele, žáky a job-shadowing" v rámci realizace projektu "Výzva č.56", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0457

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení


03.06.2015 - Výsledek výběrového řízení "Dodávka nábytku a elektrospotřebičů do učebny fyziky a chemie" v rámci realizace projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01551 financovaného z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko“.


20.05.2015 - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku  "Dodávka nábytku a elektrospotřebičů do učebny fyziky a chemie" v rámci realizace projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01551 financovaného z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko“.

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o ekonomcké a finanční způsobilosti

Příloha č. 5 - Závazný návrh kupní smlouvy


26. 3. 2015 - Výsledek výběrového řízení v rámci realizace projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01551 financovaného z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko“.

Výsledek výběrového řízení


16. 3. 2015 - Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 v rámci veřejné zakázky „Dodávka učebních pomůcek pro výuku fyziky a chemie“ v rámci realizace projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01551 financovaného z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko“.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1


10. 3. 2015 - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka učebních pomůcek pro výuku fyziky a chemie“ v rámci realizace projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01551 financovaného z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko“.

Výzva k podaní nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 5 - Závazný návrh kupní smlouvy


7. 1. 2015 - Oznámení o výsledku výběrového řízení "Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín - 2. kolo"

Výsledek výzvy k podání nabídek

Kupní smlouva

Jmenování členů hodnoticí komise

Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti

Prezenční listina

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 


12. 11. 2014 - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín - 2. kolo"

Doplňijící informace k VŘ č. C142502

Vyzva k podaní nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č.1 - Technická specifikace

Příloha č.2 - ČP Základní kvalifikační předpoklady

Příloha č.3 - ČP Ekonomická a finanční způsobilost

Příloha č.4 - Smlouva

Příloha č.5 - Krycí list


21. 10. 2014Oznámení o zrušení výběrového řízení „Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku“


10. 10. 2014 - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín"

V rámci realizace IPo Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0039 vyhlašuje Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín". 

Výzva k podaní nabidky

Zadavací dokumentace

Přiloha č.1 - Technická specifikace

Příloha č.2 - ČP Základní kvalifikační předpoklady

Příloha č.3 - ČP Ekonomická a finanční způsobilost

Přiloha č.4 - Smlouva

Příloha č.5 - Krycí list


V rámci realizace projektu EU peníze školám (název projektu "Škola - cesta k poznání", reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.1137) Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín vyhlásila dne 12. 10. 2012 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka ICT zařízení, projekční techniky a software". Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 10. 2012 v 10:00 hodin. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zdeněk Liška, email:z.liska@zsjicinska.cz, tel: +420 725 177 161

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Zpráva z výběrového řízení

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Kopie kupní smlouvy

Mgr. Jarmila Bjačková
Ředitelka školy
Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Tel.: 556 722 485
Mobil: 777 620 107
Web: www.zsjicinska.cz