Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Žákovská samospráva

2021 / 2022


2020 / 2021


V novém školním roce 2020/2021 se budeme opět setkávat na schůzkách Žákovské samosprávy. Chtěli bychom pokračovat v organizaci akcí pro děti z prvního stupně. Také se zaměříme na aktivní zapojení žáků do života naší školy. V průběhu září si každá třída zvolí své zástupce. Všechny informace týkající se Žákovské samosprávy najdete na nástěnce v přízemí u hlavního vchodu. Těšíme se na spolupráci. ☺️


2019 / 2020

Na konci října ŽS uspořádala pro své mladší spololužáky Halloweenské dopoledne. Děti do školy dorazily ve strašidelných maskách a ve škole je čekalo dopoledne plné soutěží, her a zábavy. 

Fotky na školním Facebooku


V prosinci všechny žáky prvního stupně navštívil Mikuláš, čerti a andělé. Děti z každé třídy měly připravenou básničku nebo písničku. Za své snažení dostali žáci sladkou odměnu.

Fotky na školním Facebooku


V průběhu školního roku se zástupci ŽS scházejí na společných schůzkách, kde se snaží prodiskutovat vše, co by se ve škole dalo zlepšit, aby se nám tady žilo příjemně.


Nově připravujeme schránku pod nástěnkou v přízemí, kde budou moci žáci házet své náměty a nápady, kterými se budeme společně na schůzkách zabývat. Pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit vyjít všem dobrým nápadům vstříc. 🙂


Maškarní bál. který byl plánovaný na 12.3.2020 se uskuteční v jiném pozdějším termínu. O všem budeme informovat zde a nástěnce vedle ředitelny.V roce 2019/2020 bude opět fungovat na naší škole Žákovská samospráva. Během měsíce září proběhnou v každé třídě volby, kde budou vybráni dva zástupci. Ti se budou účastnit schůzek a budou zastupovat svou třídu. V září také proběhne první schůzka všech členů. Termín ještě bude upřesněn.