Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Červen ve školní družině

Více fotek na školním Facebooku

Letošní Den dětí jsme slavili ve ŠD 6. června. Děti závodily ve dvou skupinách a tématem her byla EKOLOGIE. Kuželky se nám změnily na nebezpečný odpad, kterého se děti nemohly dotknout a musely ho přemístit pouze pomocí chůd. Zkoušely si plnění květináčů na rychlost, uklízely rozházené papírové kuličky do kontejnerů, trefovaly se z výšky kuličkou do malé plechovky a skládaly rychlostí blesku kartičky s nápisem PLAST. Ke každé disciplíně nechyběl komentář o správnosti a důležitosti třídění odpadů. Snaha vyhrát byla veliká a na závěr nechyběla ani sladká odměna.

Toho dne jsme ve ŠD pořádali i Den otevřených dveří, pro příchozí jsme měli připravené hry a dárečky, ale účast bohužel nebyla taková, jakou jsme si představovali.

Další pořádanou akcí byla beseda s městskou policií na zahradě ŠD, probírala se bezpečnost dětí o prázdninách. Případy z praxe, hrané scénky a zopakování základních bezpečnostních pravidel se „doufejme“ dětem vštípilo do paměti.

Celým měsícem červnem nás ve výtvarných činnostech provázelo téma MOŘE. Děti si vyráběly námořnická trička, lodičky, lucernu zdobenou drháním provázků a mušlemi, sádrové obrázky vrypované hřebíkem a malované suchým pastelem a jiné.

Konec školního roku jsme zakončili, jako tradičně, vodními soutěžemi „Vodní hrátky“. Ovlažení v těchto horkých dnech určitě všem dětem přišlo vhod.

Vychovatelky ŠD