Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kniha a já – projekt žáků 8. ročníků

Projekt „Kniha a já“ se na naší škole stává oblíbenou tradicí. Je určen žákům osmých ročníků a letos se uskutečnil v prvním listopadovém týdnu. Cílem projektu bylo podpořit pozitivní vztah žáků ke čtení a rozvíjet čtenářské dovednosti. Ještě před samotným projektem se žáci seznámili s literárními žánry a také si vybrali knihu, kterou budou číst a se kterou budou pracovat v průběhu týdne. Žáci museli knihu nejen přečíst, ale i uvažovat o textu hlouběji – porozumět textu, nalézt v něm důležité myšlenky, pokusit se text shrnout, vzít v úvahu záměr autora, komu je text určen. K tomu jim pomáhaly i čtenářské dílny, ve kterých žáci nejen četli, ale také se nad jednotlivými otázkami společně zamýšleli, např. nad časem a prostředím v knize apod.

Součástí projektu bylo i dárkové čtení pro žáky prvního stupně, kdy měli osmáci za úkol vybrat spolu s vyučujícím vhodný text a přečíst jej výrazně svým mladším spolužákům. Pro ty si naši osmáci ještě připravili doplňující úkoly nebo otázky.

Důkazem o učení a pokroku žáka měla být na konci týdne písemná verze práce, ve které žáci shrnuli vše, co se o vybraném žánru, autorovi a knize dozvěděli. A také prezentace, ve které žáci ostatní seznámili s vybraným literárním žánrem a knihou, kterou četli a stručně shrnuli dojmy z celého projektu. Úkol to byl nelehký, ale většina žáků se ho zhostila se ctí a nebyl nikdo, koho by projekt vyloženě zklamal.

Žáci se průběhu týdne k práci stavěli velmi zodpovědně a učitelé jim byli všemožně po celý týden nápomocni. I dárkové čtení, kterého se mnozí osmáci báli, protože získat si pozornost mladších dětí není lehké, bylo hodnoceno jednoznačně pozitivně.

Mgr. Marcela Šumberová, Mgr. Dana Lišková