Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Sametová revoluce v naší škole

V průběhu uplynulých dní jsme se na naší škole s žáky věnovali tématu „sametová revoluce“.  Děti zhlédly dokument „1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu“. Dokument vydal Jeden svět na školách. JSNS je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni, se kterým naše škola spolupracuje. Žáci devátých ročníků měli debatu na toto téma s paní Nedomovou. Velmi se jim to líbilo a napsali o tom krátký článek.

Kronikářka města Příbora paní Irena Nedomová navštívila třídu 9. A. Formou prezentace nám přiblížila události po 17. listopadu 1989. Informace čerpala z kroniky města a ze vzpomínek pamětníků. První listopadové demonstrace začali studenti v Praze. Postupně se přidávali herci, umělci a pracující lidé.

Nebylo moc pravdivých informací, ani v televizi. Informace se šířily mezi lidi s pomocí studentů. Například pan Mořic Jurečka, tehdy student vysoké školy, přijel do školy až po 17. listopadu  – přijel z Říma ze svatořečení Anežky Přemyslovny. Ve škole získal letáky a noviny, např. Studentské listy, a nosil je mezi lidi v Příboře. Dne 27. listopadu v den generální stávky se sešlo na příborském náměstí asi 600 lidí a každý mohl vyjádřit svůj názor.

V Praze vzniklo Občanské fórum. To bylo založeno i v Příboře a mělo kancelář na náměstí v domě číslo 4. Občanské fórum pozvalo příborské občany 1. prosince 1989 do Katolického domu. V lednu byla vyhlášena anketa o přejmenování náměstí. Zvítězil název náměstí S. Freuda. 27. dubna 1990 tehdy Stalinovo náměstí získalo svůj současný název.Za přítomnosti skautů byla 11. března 1990 odhalena bysta T. G. Masaryka. 15. května 1990 přijel do Příbora Václav Klaus, který byl tehdy jednou z osobností Občanského fóra a první ministr financí po listopadu 1989. V červnu se prvních svobodných voleb do tehdy České národní rady účastnilo 97 % občanů.

Sametová revoluce přinesla velké změny pro další generaci.