Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Tak to nechceš?

V pondělí měli osmáci přednášku lektorky MP Education na téma sexuální výchovy. Lektorka pečlivě popisovala rozdíly mezi ženskou a mužskou sexualitou, citlivě žáky seznámila s možnostmi aktivní ochrany před nechtěným těhotenstvím. Žáci se zatajeným dechem poslouchali příběhy z praxe. Lektorka žákům vysvětlila, proč český zákon uvádí 15-tou letou hranici zákonného zákazu pohlavního styku. Přes počáteční stydlivost, žáci jevili o téma zájem, kladli mnoho otázek.

Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence