Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK (Aktualizováno 6.3.2020)

KORONAVIRUS – doporučení pro žáky, jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy:

  • Prosíme všechny, kteří se vrátili z rizikových oblastí v Itálii nebo jiných zemí v zahraničí (oblasti se zvýšeným výskytem nákazy), aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy  nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti do školy neposílali. Absence žáka bude omluvena. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. 
  • Platí již opakovaně zmíněná zásada, že taková osoba nemá cestovat k lékaři.
  • Telefonické kontaktování lékaře, či hygienické stanice není závislé na tom, zda se u dané osoby projevují zdravotní problémy či jiné symptomy.
  • Doporučujeme zaměstnancům školy, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy a u nichž nebylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto o karanténě, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nedocházeli na své pracoviště preventivně. Za tímto účelem zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout práci z domu, dohodnout čerpání dovolené, pedagogickému pracovníkovi určit dobu čerpání volna k samostudiu, případně rozhodnout o dočasném nepřidělování práce zaměstnanci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele. Je nutné se telefonicky spojit s vedením školy.