Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nový model fungování školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

návrat žáků do základní školy do hlavních prázdnin bude dobrovolný. Není tedy povinný. Rodiče budou moci dát dítě do školní skupiny. Možnost se týká žáků 1. stupně od 25. 5. 2020, na druhém stupni se bude i nadále vyučovat distančně. Ve školní skupině bude cca 15 dětí, každý bude  sedět v lavici sám. Dopoledne budou žáci pracovat s přiděleným učitelem nebo asistentem pedagoga na úkolech, odpoledne by skupina fungovala jako dětská družina pod vedením vychovatelek a asistentek pedagoga. V příštím týdnu, tzn. od  20. 4.  začneme zjišťovat  přes Školu OnLine Váš zájem o výuku Vašeho dítěte ve školní skupině, tak abychom vytvořili nový model fungování školy od 25. 5. 2020. Dítě bude muset přinést čestné prohlášení, že nesplňuje kritéria rizikovosti (ani nikdo ve společné domácnosti) a minimálně 2 roušky.

Děti, které zůstanou v domácí péči, budou nadále vzdělávané jako dosud, tzn. distančně.

V červnu bude možné realizovat konzultace či občasné vzdělávací aktivity v menších skupinách žáků na 2. stupni a to formou třídnických hodin.

Další informace upřesníme před začátkem nového modelu výuky.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy