Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Deváťák v roce 2020

Asi málokdo si dokáže představit situaci žáka letošní deváté třídy. Jako každý deváťák se v  prvním pololetí musel rozhodnout, kam dá přihlášky na střední školy. Některým to bylo jasné už dávno, někteří váhali do posledního okamžiku. Jako výchovná poradkyně už několik let vidím, jak je to rozhodnutí pro žáky těžké. Když se konečně rozhodli a podali přihlášky, začali ladit formu na jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. To vše pro ně ale skončilo po jarních prázdninách. Druhý den po návratu z prázdnin se školy z důvodu pandemie koronaviru zavřely a v tu chvíli nikdo nevěděl, co bude dál.

Chápu, že žáci mají obavu z přijímacích zkoušek vždy. Letos ale navíc proto, že neví, kdy budou a jak to vlastně celé dopadne. Ale základní školy a ředitelé škol bohužel neovlivní, kdy se děti mohou vrátit do školy. O tom rozhoduje pouze ministerstvo školství společně s ministerstvem zdravotnictví dle vývoje situace. V minulých týdnech se na ministerstvu jednalo, jak současnou situaci vyřešit. Někteří rodiče, učitelé a ředitelé škol se podepisovali pod petice, aby se žáci do škol v tomto školním roce nevraceli, jiní, aby se žáci do škol vrátili co nejdříve, další petice žádaly, aby se přijímačky letos nekonaly, jiné, aby se přijímačky konaly jako vždy ve dvou termínech.

To, že přijímací zkoušky letos určitě budou, sděluje opakovaně od  středy 15. 4. osobně ministr školství a zatím nepřipouští žádné jiné řešení.

I pro nás vyučující se zcela změnila situace a možnost výuky a přípravy žáků na přijímací zkoušky. Najednou jsme neměli žáky před sebou v lavicích, nemohli jsme  reagovat okamžitě na všechny jejich otázky a vysvětlovat  učivo nejen v hodinách, ale často i během přestávek.

Ale jako všichni v této době jsme se přizpůsobili a nakonec to děláme i teď. Protože většina žáků si dala přihlášky na maturitní školy, stala se pro ně stěžejní výuka českého jazyka a matematiky. Sedíme s kolegyní češtinářkou hodiny u počítače a komunikujeme s deváťáky opakovaně. Žáci posílají hotové úkoly, dotazy k příkladům z úkolů i z řešení zkušebních přijímačkových testů. Vím, že matematiku nechápou všichni a hned. Proto si s žáky o každém úkolu a často o každém příkladu píšu i opakovaně. Někteří splní úkol i po několika výměnách emailu. Nyní již nejde o hodnocení, ale o to, aby učivo všichni pochopili. Většina žáků obou devátých tříd se snaží, spolupracují, opakovaně se ptají a mají v tuto chvíli splněné všechny zadané domácí úkoly. Nyní již máme v matematice dobráno všechno nové učivo a začínáme opakovat. Již v tomto týdnu posílám žákům jednoduché kvízy s příklady k přijímačkám. Tam vidí okamžitě i chyby a co je správně. S online přípravou budeme pokračovat nadále a i poté, pokud nám situace dovolí vrátit se do školních lavic. Bohužel někteří žáci téměř nespolupracují a jejich rodiče se pak diví, že se nic nedělá a ptají se, kdy už začne výuka.

V hodinách češtiny jsme stihli probrat veškeré nové učivo, které by mohlo žáky překvapit u přijímacího řízení, probrali jsme i učivo, které se již neprobírá, ale u zkoušek se může vyskytnout. Nestihli jsme zopakovat souvětí souřadné a podřadné, ale to je opakování ze 7. a 8. ročníku, kdy se toto probíralo podrobně. V hodinách jsem žákům několikrát ukazovala, kde na stránkách společnosti CERMAT mohou zkoušet ilustrační přijímací testy, a na kterých stránkách si mohou procvičovat pravidelně pravopis s následnou opravou. Již ve škole jsem žákům, kteří dělají přijímací zkoušky, zadávala  k vypracování cvičné testy. Bohužel, ne všichni žáci dělající přijímačky této možnosti využili. A i ti, kteří si dobrovolně vzali testy k vypracování, mi je vůbec nedonesli zpět. S přípravou na přijímací řízení jsem začala již v loňském školním roce, bohužel někteří žáci se na mou snahu dívali skrz prsty a prohlašovali, že připravovat se takto brzy je zbytečné, stačí se učit měsíc předem. Přes Skolaonline zadávám žákům úkoly zaměřené na procvičování literárních pojmů, práci s textem, všestranný jazykový rozbor, pravopis, sloh a zvláštnosti větné stavby. Nutno dodat, že někteří mi úkoly posílají vypracované hned následující den! Někteří bohužel příliš nekomunikují. Ze vzniklé situace rovněž nejsem nadšená, osobní kontakt s žáky nic nenahradí a naprosto chápu obavy rodičů i žáků z přijímacích zkoušek.

Zvažujeme v českém jazyce i v matematice v dalších týdnech i videovýuku. Zřejmě v malých skupinkách a jen pro žáky, kteří mají zájem, doteď se snažili, plnili zadané úkoly. Proč bychom nutili ty, které to vůbec nezajímá.

Až situace a ministerstvo dovolí, plánujeme ve škole konzultace k přijímacím zkouškám. Pravděpodobně opět pro zájemce a v malých skupinkách.

Mgr. Eva Rečková, výchovná poradkyně a učitelka matematiky v 9. ročníku

Mgr. Martina Brožová, učitelka českého jazyka v devátém ročníku a třídní učitelka IX. B