Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v Červen 2020

Poděkování ředitelky školy

Na tento školní rok zřejmě nikdo nezapomene, druhé pololetí významně ovlivnila pandemie koronaviru, v rámci možností však výuka pokračovala a nyní je na čase školní rok 2019/2020 uzavřít. Děkuji všem, že jsme školní rok zvládli. Jmenovitě žákům a jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům a také správním zaměstnancům. Protože i oni měli ztížený rok…

Žáci naší školy dobývají vesmír

V rámci robotického kroužku se naši žáci zapojili do projektu „Evropská výzva Astro Pi“, kterou připravila Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Raspberry Pi Foundation. Dostali tím úžasnou příležitost provádět vědecké bádání ve vesmíru tím, že vytvořili počítačový program, který byl spuštěn na počítači Rapsberry Pi na palubě Mezinárodní…

Zahájení školního roku 2020/2021

 Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020  Pro žáky 1. tříd bude slavnostní zahájení v 9.00 v dívčí tělocvičně  Pro žáky 2. až 9. ročníku v 7.45 na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí ve třídách

Vrácení platby za školní družinu za část druhého pololetí školního roku 2019/2020

Vzhledem k tomu, že z důvodu epidemiologické situace, nebylo dětem umožněno navštěvovat ŠD podstatnou část druhého pololetí, umožní škola vrácení poměrné části úplaty za ŠD. Vratná částka odpovídá období 3,5 měsíce. Rodičům, jejichž dítě navštěvuje ŠD, bude tedy vráceno 350 Kč na účet, který škole rodič nahlásí. Odeslání plateb bude probíhat v červenci…

Předávání vysvědčení a rozloučení s  žáky devátého ročníku

Závěrečné rozloučení se školním rokem proběhne v pátek 26. června 2020 od 8:30 v prostorách školního hřiště (za každého počasí). Nejdříve se uskuteční slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku, pak bude žákům předáno vysvědčení. Předpokládané ukončení je v 9:30.  Žáci, kteří se neúčastnili pravidelné výuky ani se nebyli fotografovat, tzn. ti, kteří neodevzdali vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového…

Fotografování žáků

Fotografování žáků  všech tříd proběhne v pondělí 22. června 2020 (dle rozpisu níže) v parčíku u budovy základní školy. Fotografie budou hrazeny z prostředků Spolku rodičů.  Žáci jednotlivých tříd, kteří nenavštěvují výuku, se dostaví 5 minut před termínem fotografování ke vstupu do budovy základní školy a budou mít s sebou vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (formulář je ke…

Ředitelské volno pro žáky ve dnech 29. a 30. června 2020

Ředitelka Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín vyhlašuje ve dnech 29. – 30. 06. 2020 ředitelské volno pro žáky. Ředitelské volno je vyhlášeno z organizačních důvodů. Školní družina bude bezplatně otevřena i pro žáky, kteří nejsou do školní družiny přihlášeni. Je zapotřebí na tyto dva dny žáky přihlásit…

Adaptační pobyt žáků budoucích 6. ročníků

Vážení rodiče,   všichni máme zájem na dobrém prospěchu našich žáků, k němuž velkou měrou přispívá atmosféra ve třídě. Kolektiv, který byl vytvořen na I. stupni, prochází bouřlivými změnami dospívání. Systematicky pracujeme na pozitivní atmosféře třídy a především se věnujeme prevenci rizikového chování. Z tohoto důvodu organizujeme adaptační pobyt žáků s novými třídními…

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

V souladu s rozhodnutím ministra školství je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně v základní škole za účelem konzultací s učiteli. DOCHÁZKA JE DOBROVOLNÁ! Je ovšem nutné, přihlásit se u třídních učitelů do 3. 6. 2020. Vyplněnou a podepsanou přihlášku ( Žádost o přítomnost ve škole od 8.6.2020…