Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

V souladu s rozhodnutím ministra školství je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně v základní škole za účelem konzultací s učiteli. DOCHÁZKA JE DOBROVOLNÁ!

Je ovšem nutné, přihlásit se u třídních učitelů do 3. 6. 2020.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku ( Žádost o přítomnost ve škole od 8.6.2020 pro žáky 2. stupně ) odešlete na e-mailovou adresu třídního učitele (najdete ji na webových stránkách školy v menu Zaměstnanci), nebo osobně doručte na sekretariát školy.

V den prvního příchodu do školy musí žáci odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění . Bez něj nebude žákům přítomnost ve škole umožněna!

Vzdělávací aktivity a konzultace se budou realizovat pouze pro přihlášené skupiny žáků.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněna podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy (při větším počtu bude třída rozdělena).

Konzultace jsou nastaveny formou vyučovacích bloků 1 × týdně 4 hodiny, dle níže uvedeného rozvrhu.

Obsahem je učivo hlavních předmětů, třídnická hodina a uživatelská podpora pro využití Office 365.

Výuka bude probíhat od 8. 6. 2020 dle následujících rozvrhů:

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU NADÁLE POKRAČUJE DISTANČNÍ VÝUKA!