Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Adaptační pobyt žáků budoucích 6. ročníků

Vážení rodiče,  

všichni máme zájem na dobrém prospěchu našich žáků, k němuž velkou měrou přispívá atmosféra ve třídě. Kolektiv, který byl vytvořen na I. stupni, prochází bouřlivými změnami dospívání. Systematicky pracujeme na pozitivní atmosféře třídy a především se věnujeme prevenci rizikového chování. Z tohoto důvodu organizujeme adaptační pobyt žáků s novými třídními učiteli pod dohledem zkušených lektorů.