Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Fotografování žáků

Fotografování žáků  všech tříd proběhne v pondělí 22. června 2020 (dle rozpisu níže) v parčíku u budovy základní školy. Fotografie budou hrazeny z prostředků Spolku rodičů. 

Žáci jednotlivých tříd, kteří nenavštěvují výuku, se dostaví 5 minut před termínem fotografování ke vstupu do budovy základní školy a budou mít s sebou vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo v papírové podobě ve vstupu do školní budovy). 

Po ukončení fotografování žáci odcházejí do výuky nebo domů. 

Orientační časy fotografování: 

třída čas třída čas třída čas 
I. A 7:45 IV. A 8:45 VII. A 9:45 
I. B 7:55 IV. B 8:55 VII. B 9:55 
II. A 8:05 V. A 9:05 VIII. A 10:05 
II. B 8:15 V. B 9:15 VIII. B 10:15 
III. A 8:25 VI. A 9:25 IX. A 10:25 
III. B 8:35 VI. B 9:35 IX. B 10:35 

Mgr. Dana Cágová