Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

První školní den v nově zrekonstruované budově Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Dnes 1. září 2020 jsme s velkou radostí vstoupili do nově zrekonstruované historické budovy základní školy. Věříme, že se nám tu všem bude dobře učit a pracovat. Děkujeme zřizovateli – městu Příbor – za opravu budovy, na kterou škola čekala spoustu let. Pan starosta Ing. arch. Jan Malík
a ředitelka školy Mgr. Jarmila Bjačková společně slavnostně přestřihli pásku a žáci mohli vstoupit do školy.

Mnozí jsme se nezvykle dlouho neviděli z důvodu plošně uzavřených škol. Na jaře se ve škole vyučovali jen někteří žáci . My učitelé jsme se na žáky velmi těšili. Věřím, že společnými silami učivo zvládneme a bude se nám všem dařit. Situace ještě není ideální. Přejeme si, aby celý školní rok byl pro nás všechny bezpečný, abychom se vyučovali v klidném a podnětném prostředí.

Ve škole jsme přivítali 42 prvňáčků. Slavnostního zahájení se zúčastnil pan starosta Ing. arch. Jan Malík a paní Mgr. Olga Galiová z Komise pro občanské záležitosti. Od zřizovatele a ZŠ obdrželi žáci dárkové balíčky a od Spolku rodičů a přátel školy dostali barevné kšiltovky.

Pedagogický sbor posílily 2 nové zaměstnankyně: Mgr. Lucie Brodíková (učitelka českého jazyka a dějepisu) a paní asistentka pedagoga Bc. Lucie Hlinková.

Prioritami pro letošní školní rok jsou:

1.  Pokračování práce na strategických cílech, které vedou k naší nové vizi:

„Naše škola je společenství lidí, kteří aktivně objevují svět a cesty, jak v něm harmonicky a odpovědně žít.“

Budeme se snažit o to, abychom se drobnými krůčky k této vizi přibližovali.

2. Příprava oslav 130. výročí založení školy (akademie, společenský ples, ….)

3. Pokračování v rozvíjení kolegiální spolupráce, kdy se dvojice pedagogů vzájemně učí porozumět tomu, kdy a jak se jejich žáci učí a co potřebují oni sami zlepšit, aby se jejich žáci učili ještě lépe.

Přeji všem žákům, zákonným zástupcům žáků a zaměstnancům školy klidný školní rok 2020/2021.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy