Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Adaptační pobyt 6. ročníku

Již tradičně  uspořádala naše škola pro žáky šestého ročníku adaptační pobyt v areálu střediska  Kateřina ve Štramberku, který se konal ve dnech 9. až 11. září. Žákům dělali společnost  jejich nové třídní učitelky Mgr. Martina Brožová, Mgr. Jitka Piskořová a asistentka pedagoga Bc. Alžběta Machetanzová.  

Žáci do Štramberka  cestovali vlakem. Z vlakového nádraží  šli pěšky přes celé město s krátkou zastávkou na malebném štramberském náměstí, kde se posilnili na cestu. Ubytování bylo zajištěno v dřevěných chatkách. Díky dostatku pohybu a čerstvému vzduchu žákům pořádně vytrávilo a na jídlo se pokaždé těšili. Nutno dodat, že paní kuchařky připravily vždy výborná jídla, porce byly velké  a  dětem velmi chutnalo! 

Program adaptačního kurzu měly na starosti lektorky Katka a Katka pod dohledem Bc. Alexandra Dreslera. Veškeré aktivity směřovaly k naplnění cílů adaptačního kurzu – pobyt mimo běžné prostředí, spolupráce, společné prožitky a čas pro sebe. Adaptační kurz je totiž soustředění, které poskytuje skupině lidí možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolektiv. Naši žáci  proto procházeli řadou aktivit, do kterých se aktivně zapojili, což v nich mělo vyvolat prožitky.  Museli řešit úkoly za pomoci intenzivní spolupráce a to vedlo ke stmelení třídního kolektivu. Mezi jednotlivými bloky programu měli děti osobní volno, které mohli trávit dle svého uvážení. Někteří si povídali s kamarády, poslouchali společně hudbu, bavili se u společenské hry či hráli fotbal.  

Po ukončení každého bloku aktivit následovalo zhodnocení  daného úkolu jak žáky, tak lektorkou. I přes počáteční obtíže se nakonec žáci dokázali domluvit a většinu aktivit se jim podařilo zdárně zvládnout. Odměnou pro všechny byl čtvrteční táborák, který si děti musely samy nachystat a  při kterém si dlouho zpívaly a společně se bavily. 

V pátek všichni odjížděli ze Štramberka plní nových zážitků. Adaptační pobyt se uskutečnil díky veřejné finanční podpoře z rozpočtu města Příbora na prevenci kriminality. Všechny děti se pohybovaly na čerstvém vzduchu v krásné přírodě mezi svými spolužáky, což pro ně bylo v současné situaci určitě méně ohrožující než pobyt ve školních lavicích.  

Více fotek na školním facebooku

Mgr. Martina Brožová, Mgr. Jitka Piskořová a Bc. Alžběta Machetanzová