Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Aktuální informace ředitelky školy

  1. Společné třídní schůzky  5. 10. 2020 pro zákonné zástupce se  uskuteční  distančním způsobem, kdy Vám základní informace budou sděleny třídními vyučujícími prostřednictvím aplikace Škola OnLine.  Po dohodě s učiteli mohou být samozřejmě závažné záležitosti řešeny osobní formou
  1. Volby do rady školy proběhnou 5. 10. 2020 od 7.30 do 18.30 v  prostoru mezi hlavními vchodovými dveřmi a skleněnými dveřmi ZŠ, kde bude umístěna volební urna. Podrobné informace budou předány zákonným zástupcům prostřednictvím aplikace Škola OnLine.  
  1. Den otevřených dveří 5. 10. 2020 v ZŠ se ruší
  1. Zájmové kroužky budou omezeny počtem 10 žáků nebo zrušeny. Informace žákům předají vedoucí jednotlivých kroužků.