Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL od 12. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

Ředitelka školy rozdělila žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určila, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a která v týdnu od 19. do 23. října 2020.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

Týden 12. – 16. 10. 2020

DISTANČNÍ VÝUKA: VIII. A; VIII. B; IX. A; IX. B

PREZENČNÍ VÝUKA: VI. A; VI. B; VII. A; VII. B

Týden 19. – 23. 10. 2020

DISTANČNÍ VÝUKA: VI. A; VI. B; VII. A; VII. B

PREZENČNÍ VÝUKA: VIII. A; VIII. B; IX. A; IX. B

Stravování ve školní jídelně po dobu distanční výuky:

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů
v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem formou odebrání obědu do jídlonosiče. V případě, že oběd v době distanční výuky žák nepožaduje, musí si jej sám odhlásit.

Usnesením Vlády ČR od 26. – 27. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Tzn.: všichni žáci budou od 26. – 30. 10. 2020 mít volné dny. Po tuto dobu žákům nenáleží dotované obědy, proto je budete mít centrálně odhlášeny. Po tyto dny neprobíhá distanční výuka.

UPOZORNĚNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY:

1. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky dle § 184a školského zákona. Po tuto dobu budou pedagogové zapisovat nepřítomnost žáků na této výuce. Tato absence bude muset být zákonnými zástupci žáků řádně omluvena.

2. Pedagogický pracovník určí v rozvrhu, které hodiny budou odučeny onLine v rámci jednotného systému Office 365, do kterého dostali přístup všichni žáci. A na které hodiny budou zadány samostatné práce, které budou následný týden pedagogem ve škole kontrolovány.

3. Hodiny tělesné výchovy v rámci prezenční výuky na 2. stupni probíhají v rámci třídy (vyučovací hodina se nedělí na výuku chlapců a dívek).

4. Technická podpora v distanční výuce: Ing. Zdeněk Liška (v době, kdy sám neučí v prezenční nebo distanční formě výuky).

z.liska@zsjicinska.cz

nebo tel. 725 177 161

5. Služba školního poradenského pracoviště:

Psychosociální podpora: Bc. Alexandr Dresler

a.dresler@zsjicinska.cz

nebo tel.: 775 642 887

Poznámka:

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou při distančním způsobu vzdělávání (pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován prostřednictvím on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy).

Bližší informace ke vzdělávání žáků se SVP a k tisku přihlášek na střední školy s talentovými zkouškami předá: výchovná poradkyně: Mgr. Eva Rečková

e.reckova@zsjicinska.cz nebo po dohodě emailem telefonicky.

6. Stanovuji lhůtu pro odpovídání na zprávy rodičů do 2 pracovních dnů.

7. Rozvrhy pro distanční výuku v následujícím školním týdnu budou žákům i zákonným zástupcům žáků vždy  předány v pátek před týdnem distanční výuky prostřednictvím Školy OnLine.

Věřím, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme. Všem přeji hlavně zdraví.

Příbor 9. 10. 2020                                                     

                                                                                   Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy