Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Aktualizováno 20.10.2020 – Postup při žádosti o ošetřovné

Ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

Legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii není v současné době ukončen, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna

Ministerstvo práce a sociálních věcí i Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách zveřejnili aktuální informace k tzv. krizovému ošetřovnému.
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020


Postup při OČR 

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení.  

Aktuálně k dnešnímu dni platí, že o ošetřovné může zažádat rodič dítěte ve věku do 10 let na dobu 9 dnů (v případě samoživitele 16 dnů). Nárok se uplatňuje na tiskopise „Žádost o ošetřovné při péči  dítěte do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení“. Tato žádost je na webových stránkách školy a tuto žádost potvrdí hospodářka školy u vchodu do školy v úředních hodinách nebo ho lze zaslat na emailovou adresu kancelar@zsjicinska.cz,  hospodářka formulář potvrdí a odešle ho zpět na emailovou adresu, ze které žádost přišla. 

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli potvrzenou Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. 

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc. 

Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.