Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021
a č. 1022, o přijetí krizového opatření přechází žáci ZŠ od 14. 10. 2020 po dobu nouzového stavu na distanční formu vzdělávání. Má-li výuka fungovat ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou všichni dodržovat. Při jejich sestavování bylo přihlédnuto k odpovědím rodičů v rámci dotazníkového šetření, které se uskutečnilo po jarní distanční výuce.

Všichni vyučující a žáci budou využívat jednotnou platformu „Office 365 – Teams“ a dodržovat stanovená „Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

Výuka bude probíhat kombinací zadané samostatné práce a on-line výuky formou videokonferencí. Dle rozvrhů budou nastaveny i hodiny konzultací, které budou sloužit k vysvětlování učiva a k sociálnímu kontaktu.

Distanční výuka bude mít odlišný rozvrh od rozvrhu prezenční výuky – rozvrhy hodin 1. stupně obdrželi žáci od třídních učitelů, rozvrhy 2. stupně najdete na webových stránkách školy v sekci Distanční výuka.

Videokonference jednotlivých předmětů mohou probíhat od pondělí do pátku dle rozvrhu.

Rodiče žáků, kteří nemají doma k dispozici internet, oznámí neprodleně tuto skutečnost svému třídnímu učiteli/učitelce. Za této situace si prozatím budou vyzvedávat úkoly osobně ve škole dle individuální domluvy.

Průměrná denní časová náročnost na žáka v daném týdnu by neměla překročit
2–4 hodiny (120–240 minut). Doporučujeme proto, aby si žáci zadanou práci vhodně rozvrhli a předcházeli tak jejímu hromadění.

Účast na distančním vzdělávání je pro všechny žáky povinná. Pro omlouvání absence při online výuce platí stejná pravidla jako při prezenčním vzdělávání.

Distanční výuka bude hodnocena v souladu s Pravidly hodnocení. Klasifikace bude průběžně zapisována do programu Škola OnLine.

Aplikaci Teams je žákům zakázáno využívat k jinému účelu, než je školní výuka, popřípadě komunikace se spolužáky, která se výuky přímo týká. Zakazuje se také připojování videí, používání vulgárních výrazů v chatu, úmyslné odpojování a ztlumování spolužáků v průběhu videovýuky  a podobně.

Všechny tyto činnosti jsou v administrátorském prostředí dohledatelné a snadno prokazatelné. Podobné projevy budou považovány za porušení školního řádu a bude nutno přistoupit ke kázeňským opatřením.

Všichni doufáme, že k tomu již nedojde, a že tento silný nástroj pro distanční výuku bude sloužit pouze určenému účelu.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy