Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Důležité informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020

V pondělí 30. listopadu 2020 nastupují zpět do školy na povinnou prezenční výuku žáci 3. – 5. tříd a 9. tříd.

Žáci 6., 7. a 8. ročníku budou mít tzv. rotační výuku – střídání prezenční a distanční výuky po týdnech.

Organizace střídání prezenční a distanční výuky

30. 11. – 04. 12. 2020

Prezenční výuka – VII. B, VIII. A, VIII. B

Distanční výuka – VI. A, VI. B, VII. A

07. 12. – 11. 12. 2020

Prezenční výuka – VI. A, VI. B, VII. A

Distanční výuka VII. B, VIII. A, VIII. B

Organizace distanční výuky (doma)

Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhu, které platily doposud a jsou umístěny na webu školy v menu Distanční výuka.

Hygienická opatření během prezenční výuky

 • Příchod žáků do školy bude umožněn od 7.20 do 7.40
 • Po přeměření teploty, dezinfekci rukou a přezutí v šatnách půjdou žáci do tříd.
 • Všichni budou mít povinně roušky po celou dobu výuky a pobytu ve škole.
 • Prosíme rodiče, aby měli žáci dvě roušky, jednu na ústech při vstupu do školy
  a po celou dobu výuky, druhou v sáčku v aktovce.
 • Bude zajištěno časté větrání tříd.

Organizace prezenční výuky (ve škole)

 • Bude se vyučovat dle upravených rozvrhů, které budou ve ŠKOLE ON-LINE
 • Nebude zatím vyučován předmět hudební výchovy a tělesné výchovy, hodiny budou nahrazeny jinou potřebnou činností nebo pobytem na čerstvém vzduchu dle uvážení učitele.
 • Prosíme, aby byli žáci vhodně, teple oblečeni dle počasí  i na případný pobyt venku, děkujeme.
 • Školní družina bude v provozu – žáci mohou být pospolu v oddělení v rámci ročníku.

Zdvořile žádáme všechny zákonné zástupce, aby do školy posílali jen zdravé žáky.

Děkujeme.

Vedení školy