Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?

Vybrané informace z tiskové zprávy MŠMT ze dne 30. 11. 2020
Platí pouze pro školní rok 2020/21


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA
Standardní průběh přijímacího řízení, jsou zachovány termíny pro podání přihlášek, konání jednotné přijímací zkoušky, zachování dvou termínů konání jednotné přijímací zkoušky 14. a 15. dubna 2021.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

• Uchazeč podává přihlášku na dvě školy.

• Ředitel střední školy bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek ustoupí.

• Jednotná přijímací zkouška proběhne ve dvou termínech 12. a 13. dubna 2021.

• MŠMT v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení, může ji nahradit školní přijímací zkouškou.

• Ředitel střední školy může sám rozhodnout o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.

• Střední školy mohou rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.

• Kritéria vyhlásí ředitelé středních škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021, školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.

• Termín pro podání přihlášky pro první kolo zachován: 1. března 2021.

Talentové zkoušky u uměleckých oborů (konzervatoří):

• Prodloužení období konání talentové zkoušky od 4. až 31. ledna 2021.

• U oborů gymnázií se sportovní přípravou: talentové zkoušky od 2. ledna do 31. března.

Na webových stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitnizkousky – podrobný harmonogram přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělávání pro školní rok 2021/2022.