Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace k výuce od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 4. 1. 2021 probíhá prezenční výuka ve škole pouze pro 1. a 2. třídy. Výuka bude dle stávajících rozvrhu hodin ve Škole On-line. Příchod do školy bude umožněn od 7.20 hodin, po převlečení v šatnách budou žáci vstupovat přímo do svých tříd. Během celého pobytu ve školní budově (pohyb na chodbách, výuka ve třídě) musí mít žáci nasazenou ochranu úst a nosu (rouška, šátek) – mimořádná opatření stále platí. Provoz školní družiny bude probíhat v plném rozsahu v prostorách školní družiny.

Žáci 3. až 5. ročníků – distanční výuka dle rozvrhů, které budou v kompetenci třídního učitele.

Žáci 6. až 9. ročníků – distanční výuka dle rozvrhů pro distanční výuku, který najdete na webových stránkách školy v menu Distanční výuka.

Obědy jsou od 4. ledna 2021 přihlášeny jen pro žáky 1. a 2. ročníků.

Žáci 3. – 9. ročníků – pokud budou chtít  obědy od  4.1.2021, nechť si  je přihlásí přes internet nebo osobně či telefonicky (+420 556 725 186) v pondělí 4.1.2020  od 6.30 hodin.

Vedení školy