Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Povinnost nošení respirátorů a roušek ve škole

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

nejpozději 1. března 2021 musí všichni žáci a osoby pohybující se po škole používat k ochraně dýchacích cest (nos, ústa)

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.