Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace k zápisu dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápis do prvního ročníku na ZŠ Příbor, Jičínská 486 proběhne v termínu:

od 1. dubna 2021 do 13. dubna 2021

Možnosti vyplnění žádosti a dotazníku:

a) Elektronicky, prostřednictvím tohoto odkazu – zde můžete provést registraci, na základě které Vám bude na Váš uvedený e-mail zaslána předvyplněná žádost o přijetí (popřípadě o odklad). V případě, že přihlašujete více dětí, můžete registraci provést najednou. Žádost poté vytisknete, podepíšete a odevzdáte jedním ze způsobů, které jsou uvedeny níže,

NEBO

b) ručně na formuláře, které si můžete stáhnout zde:

nebo osobně vyzvednout v prostorách hlavního vchodu školy. Stejně jako v prvním případě dokumenty podepište a odevzdejte jedním ze způsobů, které jsou uvedeny níže.

K zápisu je nutno odevzdat vždy 2 dokumenty – Žádost o zápis do 1. ročníku a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo Žádost o odklad)!

Možnosti podání dokumentů:

  1. Prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky školy – ntguxk7,
  2. e-mailem na adresu j.bjackova@zsjicinska.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s kopií!),
  3. klasickou poštou,
  4. osobní podání do schránky k tomuto účelu určené v prostorách vstupu do budovy školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doporučujeme podepsat jedním zákonným zástupcem (pokud budou podepsáni oba rodiče, pak dle správního řádu, musí oba přijít převzít rozhodnutí o přijetí dítěte).

K žádosti o odklad školní docházky doložte doporučení PPP nebo SPC a lékaře, informaci o potřebě asistenta pedagoga.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na vedení školy nebo kontaktujte Mgr. Vlastu Hýžovou na telefonním čísle +420 607 635 933.

ZŠ Příbor, Jičínská 486 nabízí pro své žáky mimo jiné:

  • výuku anglického jazyka od první třídy a kroužek AJ,
  • výuku informatiky od třetího ročníku,
  • robotický kroužek (3D tisk, programovatelné drony, LEGO roboti),
  • možnost zahrát a zazpívat si ve školní kapele,
  • podílet se na tvorbě školního časopisu,
  • zazpívat si v pěveckém sborečku.