Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Les ve škole

Čtyři třídy prvního stupně se také letos zapojily do mezinárodního programu Les ve škole, který je koordinován sdružením TEREZA. Jeho hlavním cílem je, aby se žáci učili o přírodě venku, přímo v přírodě. Naplánované aktivity lze realizovat během celého roku, nebo během jednoho projektového týdne, jak to udělaly třídy letos, hlavně kvůli distanční výuce.

Každá ze zapojených tříd vyrazila do lesa, aby ho pozorovala, zkoumala, učila se v něm, ale také si ho prostě jen užila. O svých zážitcích si žáci vedli záznamy v lesních denících.

Prvňáci objevovali les všemi smysly. Formou her les poslouchali, pozorovali a zkoumali hmatem i čichem. Pomocníky jim byli ponožkoví maňásci, které si sami vyrobili. Zážitky z lesa vyjádřili v závěrečném maňáskovém divadle.

Druháci zkoumali les, aby se stali průvodci skřítkům, od kterých obdrželi dopis s žádostí o pomoc. Zjišťovali, které rostliny a živočichové v lese žijí a jak jsou závislí na svém prostředí. Sledovali život v lese pomocí pobytových znamení. Závěrečným výstupem projektu byla kronika lesních skřítků, která znázorňovala propojenost jednotlivých organismů.

Podkladem pro bádání čtvrťáků byla Legenda o Stromovousech a rovnováze lesa. Zabývali se potravními vazbami mezi organismy, závislostí organismů na prostředí, koloběhem základních látek v životním prostředí i proměnami organismů v závislosti na prostředí a čase. Za splněné úkoly získávali žáci magické předměty a postupně skládali magickou tabuli rovnováhy. Závěrečným výstupem byla společná zpráva Stromovousům o lese, který zkoumali.

Tématem lesního projektu páťáků bylo různé podnebí na Zemi a adaptace organismů na odlišné podmínky na Zemi. V závěru projektu vznikla společná maketa zeměkoule s vyznačenými podnebnými pásy a obrázky živočichů i rostlin.

Žáci za své lesní dobrodružství získali certifikáty „Lesní třída” a podpořili vznik pralesa na hřebeni Ještědu.