Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Tandemová výuka – co to znamená?

Co je to tandemová výuka?

Tandemová (či párová výuka) je taková výuka, při které 2 učitelé sdílí odpovědnost za přípravu, realizaci a vyhodnocení toho, co se žákům v hodině dařilo a s čím ještě potřebuji pomoct.

Proč tandemová výuka?

Tandemová výuka zvyšuje kvalitu výuky a pomáhá k zapojení všech žáků, což vede ke zlepšování jejich výsledků ve vzdělávání.

Jak může tandemová výuka vypadat?

Model A

  • týmová výuka – oba učitelé se střídají v prezentaci učiva, vysvětlování, vedení aktivit.
  • modelování – učitelé před žáky předvádějí různé situace (diskuse o problému, rozhovor, spolupráci ve dvojici, plnění následného úkolu)
  • podpůrná výuka – jeden zodpovídá za celý průběh, druhý pomáhá realizovat, je seznámen s plánem, ví, koho má podporovat (kterého žáka, skupinu žáků)

Model B

  • paralelní výuka – oba dělají totéž ve dvou souběžných skupinách (mohou být ve dvou místnostech nebo ve dvou kroužcích v téže místnosti)
  • variantou jsou stanoviště, na každém je jeden z učitelů, skupiny žáků se prostřídají

Model C

  • diferencující výuka – cíl výuky je stejný, ale každý učitel využívá jiné postupy a náročnost zadání podle potřeb žáků