Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, včetně dětí, kterým byl udělen v loňském školním roce odklad školní docházky. K zápisu mohou přijít i děti vyzrálé, narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

Termín zápisu na ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín   –   05. 04. 2022

  • Zápis motivovaný pohádkou:  13:00-18:00 

Kritéria přijetí:

A) Přednostně

1. dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti ZŠ v městě Příbor

a)  dítě s odloženou povinnou školní docházkou 

b)  dítě předškolní:

  • dítě má k 31. 08. 2022 šest let
  • dítě dosáhne šest let v době od září do prosince 2022 (doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
  • dítě dosáhne šest let v období leden až konec června 2023 (doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
    a odborného lékaře)

2. při volné kapacitě budou žáci přijímání i z jiných obcí nebo z jiné spádové části města Příbora

V případě velkého počtu zájemců splňující kritéria pro přednostní přijetí, jsou děti přijímány s ohledem na následující kritéria:

B) Ostatní

1. dítě má sourozence v ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

2. alespoň jeden ze zákonných zástupců pracuje v městě Příboru

3. zákonní zástupci staví rodinný dům v městě Příbor

Odklad školní docházky

  • zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky ředitelku školy v době zápisu 
  • žádost musí být doložena dvěma doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
    a odborného lékaře nebo klinického psychologa