Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BESEDA O PRÁVNÍM POVĚDOMÍ

Ve středu 15. 6. navštívila školu policistka z preventivně informační skupiny Policie ČR. Vedla besedy se žáky osmých ročníků, ve kterých jim vysvětlila obsah zákona na ochranu zdraví a zákona o návykových látkách. Nejvíce žáky zaujal protikuřácký zákon. Dalšími tématy bylo vysvětlení, co je trestný čin, co je přestupek a jaká je výše pokut u mladistvých a dospělých.

Řeč byla také o tom, že pokuta na nás počká, a až budeme v 18 letech právně odpovědní a budeme mít dokončené vzdělání, budeme ji muset zaplatit. Paní policistka mluvila o rozdělení trestných činů na přečiny, zločiny a závažné zločiny. Žáci se také ptali, jak je to s konopím a jeho pěstováním, koupí a prodejem, darováním návykových látek dětem a mladistvým. Dozvěděli se například, že jakákoli rvačka i pošťuchování jak venku, tak i ve škole je brána jako výtržnictví, jestliže porušuje osobní svobodu, tak je to přestupek.

Fotky na školním facebooku