Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Školní časopis Připínáček

V letošním školním roce byla činnost školního časopisu Připínáček ukončena a byla nahrazena tvorbou multimediálních obsahů a videozpravodajství z dění v naší škole.


V současné době probíhá proměna Připínáčku z tištěného média do multimediální podoby. Zapojit se mohou především žáci II. stupně. Informace u paní učitelky Evy Moravčíkové.

2. MÍSTO PRO PŘIPÍNÁČEK V CELOSTÁTNÍM FINÁLE

Po úspěchu v podzimním krajském kole postoupil náš školní časopis do celostátního finále, které proběhlo v prosinci 2020. Odborná porota v něm hodnotila 155 časopisů v různých kategoriích. Připínáček obsadil v kategorii časopisů I. a II. stupně základních škol skvělé 2. místo a k tomu si připsal ještě 3. místo za nejlepší obsah. Kvůli koronavirové situaci neproběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ani doprovodný program. Děkujeme všem loňským redaktorům za jejich práci. Škoda, že si nemohli užít svůj okamžik slávy osobně a oslavit zatím největší úspěch našeho časopisu.

Kroužek je určen žákům 4. – 9. ročníku. Co vám může práce v časopise přinést? Můžete se naučit:

  • pracovat v týmu, být zodpovědní za svůj díl práce i za tu společnou
  • být samostatní, spolurozhodovat o tom, co v časopise bude (redakce školního časopisu funguje podobně jako skutečná redakce, řídí ji šéfredaktor z řad žáků, členové sami navrhují obsah)
  • psát zprávy a jiné texty
  • dělat rozhovory, ankety s lidmi
  • upravovat fotky
  • pracovat s grafikou
  • a jistě spoustu dalšího

Schůzky celé redakce probíhají v pondělí 6. vyučovací hodinu (12:30 – 13:10), ale redaktoři mohou chodit i v úterý nebo ve čtvrtek 6. vyučovací hodinu podle domluvy a podle toho, jak jim to vyhovuje. Mohou psát také doma. Cílem časopisu je informovat o dění ve škole očima dětí, přinášet rozhovory se zajímavými lidmi, hodnocení knih, filmů, her, typy na volnočasové aktivity, zveřejňovat zajímavé literární práce dětí a samozřejmě prezentovat školu na veřejnosti. Časopis má již dlouholetou tradici a drží si vysoký standard, což potvrzuje umísťování na předních příčkách v soutěžích. V krajské soutěži se Připínáček pravidelně umisťuje na prvních 3 příčkách (1. místo v roce 2016, 2017, 2019, 2020), v celorepublikovém měřítku získal vloni 5. místo celkově a 2. místo v kategorii „grafika“. Výtěžek časopisu je věnován na dobročinné účely. Účast v kroužku je bezplatná.

Vedoucí kroužku: Mgr. Michaela Eliášová

Úspěch školního časopisu Připínáček

Ve středu 23. 9. 2020 proběhlo v Třinci krajské kolo soutěže Školní časopis roku 2020. Časopis Připínáček opět skvěle reprezentoval naši školu. Obhájil loňské 1. místo ve své kategorii a získal také další ceny, a to za nejlepší titulku a za grafiku. Postupuje do celostátního kola.

Vítězství je zásluhou pilné práce redaktorů loňského týmu- 9. A: Alexandr Sebastien Borovička, 7. B: Vendula Václavíková, Amélie Fabiánová, Marie Kocourková, 6. B: Antonín Hoffmann, Filip Huvar, Matyáš Janko, Markéta Klišová, Michaela Krestová, Vojtěch Kováč, Jan Melčák, Matouš Smékal, 5. A: Elen Nováková, Nikola Skálová, 5. B: David Grozman

Velký dík patří zejména bývalému šéfredaktorovi Josefu Némethovi a dalším loňským deváťákům Františku Večeřovi, Felixi Zapletalíkovi a také Ondřeji Matochovi z bývalé 5. B. Děkujeme také ostatním žákům, kteří do časopisu přispívají.

2020/ 32. číslo

Připínáček v celostátním finále soutěže Školní časopis roku 2019

All-focus

2019/ 31. číslo

Krajské kolo soutěže Školní časopis roku

2019/30. číslo

2019/29. číslo

2018/28. číslo

25.11.2018 – Připínáček se zúčastnil celostátního finále Školní časopis roku a Multimediálního dne v Brně

Připínáček se účastnil celostátního kola soutěže Školní časopis roku 2018, která se konala 9. listopadu. Sotěž probíhala v rámci Multimediálního dne na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Časopis Připínáček skončil na čtvrtém místě v kategorii I. a II. stupeň, získal třetí místo za obsah.

Během soutěže si redaktoři mohli prohlédnout časopisy jiných škol. Zúčastnili se workshopu zaměřeného na přípravu reportáže pro pořad Zprávičky, který je vysílán na televizní stanici ČT :D. Rozdělili si role na moderátory a redaktory. Skupiny redaktorů měli za úkol napsat scénář pro moderátora. Zpráva byla odvysílaná téhož dne.

Souběžně se soutěží se odehrával Multimediální den, jehož tématem byla televize. Návštěvníci mohli vidět různá média, např. ČT, Rozhlas Televizi Seznam nebo si prohlédlnout techniku pro zaznamenávání informací.

Josef Németh, František Večeřa, 8. A

23.09.2018 – Připínáček získal v krajské soutěži 3 ocenění

Připínáček si z krajského kola soutěže Školní časopis roku 2018, které proběhlo 19. září v Městské knihovně v Třinci, odvezl celkové 2. místo v kategorii I. a II. stupeň, 1. místo v kategorii Obsah a 3. místo v hlasování redakcí.

Časopis Připínáček se soutěže, kterou pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky, účastnil již popáté, vždy skončil na předních třech místech. I když letos neobhájil loňské 1. místo, je umístění na 2. místě úspěchem, který mu zaručuje postup do celostátního finále, které se uskuteční 9. listopadu v Brně.

Soutěž umožňuje mladým redaktorům především vzjemné setkávání, sdílení zkušeností s tvorbou časopisů i možnost vidět, jak to dělají v jiných redakcích. Cenné poznatky mohou získat z workshopů, které jsou součástí soutěže. V těch letošních se redaktoři učili, jak na grafiku, jak napsat příběh, jak na školní časopis, či jak udělat své sociální sítě atraktivní. Studenti středních škol a pedagogové se věnovali tématu fake news, propagandy a dezinformační války.

Soutěž je pro mladé redaktory zároveň motivací pro další práci v časopisu, které věnují svůj volný čas. Členství v časopisu učí žáky nejen psát články, tvořit grafickou podobu časopisu nebo zpracovávat fotografie, ale také pracovat v týmu, plánovat, rozdělovat si práci, komunikovat, dokončit svůj úkol, být zodpovědný za společné dílo, což jsou cenné životní dovednosti. Za tuto náročnou práci jim patří velké poděkování a gratulace k umístění v soutěži.

2018/27. číslo

2018/26. číslo

2017/25. číslo

12.11.2017 – Školní časopis v celostátním finále nezklamal

Redakce školního časopisu Připínáček si z celostátního finále soutěže Školní časopis roku 2017 odvezla celkové 7. místo v kategorii I. a II. stupeň ZŠ, dále skvělé 2. místo za obsah a 2. místo v hlasování školních redakcí.

Časopis Připínáček postoupil do celostátního kola z 1. místa v krajské soutěži. Finále proběhlo v pátek 10. listopadu na Fakultě sociálních studií v Brně. Soutěž se konala v rámci Multimediálního dne 2017, který zde v tento den probíhal. Naši redaktoři se mohli stejně jako další účastníci této akce zapojit do různých workshopů, vyzkoušet si práci redaktora nebo fotografa v novinách, postavit se za kameru České televize nebo si ověřit své znalosti a dovednosti v oblasti médií a zasoutěžit si s Českým rozhlasem či Brněnským deníkem Rovnost. Našim redaktorům se naskytla možnost osobní konzultace s fotografem Brněnského deníku Rovnost. 

Velké poděkování za práci patří všem redaktorům časopisu Připínáček.

Michaela Eliášová   fotografie

2017/ 24. číslo

17.05.2017 – Připínáček obhájil titul Školní časopis roku Moravskoslezského kraje

Krajské kolo 11. ročníku soutěže Školní časopis roku proběhlo 17. května v Městské knihovně v Třinci. Zúčastnilo se jej 27 časopisů ze základních a středních škol. Redaktoři našeho časopisu obhajovali loňské vítězství a byli opět úspěšní. Odborná porota tvořená profesionálními novináři ocenila Připínáček jako nejlepší časopis v kategorii I. a II. stupeň a zároveň mu udělila 1. místo v kategorii „nejlepší obsah“. Dalším úspěchem bylo 1. místo v kategorii, ve které volí nejlepší časopis mezi sebou sami redaktoři školních redakcí. Děkujeme všem, kteří se na tvorbě časopisu podílejí.

fotografie

2017/ 23. číslo

2017/ 22. číslo

01.12.2016

V celostátním finále soutěže Školní časopis roku 2016 získal Připínáček 1. místo za titulku a celkové 7. místo v kategorii I. a II. stupeň.

Do finále, které se konalo 1. prosince na Střední polytechnické škole v Brně, postoupil náš školní časopis z 1. místa v krajském kole. Letošníního 10. ročníku soutěže se účastnilo 486 časopisů základních a středních škol z celé republiky. Kategorie I. a II. stupně ZŠ, ve které soutěžil i Připínáček, byla nejobsazenější. O to cennější je pro nás úspěch v tak velké konkurenci, který je zásluhou skvělé týmové práce celé redakce.

fotografie

2016/21. číslo

26.06.2016 – Speciální číslo Připínáčku ke 125. výročí školy

17.05.2016 – Připínáček zvítězil

Krajské kolo soutěže Školní časopis roku se konalo 17. května ve Středisku volného času Korunka v Ostravě. Školní časopis žáků ZŠ Příbor, Jičínská, Připínáček, si ze soutěže odvezl 1. místo v kategorii Základní škola (I. a II. stupeň).

Letos se konalo již 10. kolo této soutěže. Časopis Připínáček se jí účastnil potřetí. V roce 2014 získal 3. místo a zvítězil v kategorii Nejlepší titulka, v roce 2015 obhájil 3. místo. V letošním roce odborná porota udělila Připínáčku nejvíce bodů a školní redakce si odvezla 1. místo. Nebylo to však ocenění jediné. Dalším úspěchem bylo vítězství v kategorii Nejlepší obsah a 2. místo v hlasování školních redakcí. Časopis Připínáček postupuje do celostátního kola, které proběhne v prosinci 2016. 

Součástí soutěže byly také workshopy vedené odborníky z oblasti médií, ve kterých mohli redaktoři školních časopisů zdokonalit své dovednosti potřebné pro práci v časopisu, rozhlasu a televizi.

Fotografie

2016/ 19. číslo – květen

2016/ 18. číslo – leden

2015/ 17. číslo – listopad

2015/16. číslo – červen 2015 (Speciál)

2015/15. číslo – červen 2015

2015/14. číslo – březen 2015

25.05.2015 – Připínáček vybojoval 3. místo

Členové redakce Připínáčku se v úterý 19. května zúčastnili krajského kola soutěže Školní časopis roku 2015. V Ostravě vybojovali stejně jako vloni 3. místo v kategorii I. a II. stupeň. Do soutěže, která se konala ve Středisku volného času Korunka, se zapojilo 25 školních časopisů základních i středních škol. Kromě vyhlášení výsledků čekaly na redakční týmy worksopy či besedy s profesionálními žurnalisty. Soutěžící si mohli prohlédnout výstavu všech školních časopisů, inspirovat se a porovnat svou práci s ostatními. Soutěž byla také odměnou za celoroční práci a motivací do dalšího období.

Mgr. Michaela Eliášová

fotografie facebook