Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
Doporučené

Poděkování ředitelky školy

Na tento školní rok zřejmě nikdo nezapomene, druhé pololetí významně ovlivnila pandemie koronaviru, v rámci možností však výuka pokračovala a nyní je na čase školní rok 2019/2020 uzavřít. Děkuji všem, že jsme školní rok zvládli. Jmenovitě žákům a jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům a také správním zaměstnancům. Protože i oni měli ztížený rok…

Doporučené

Žáci naší školy dobývají vesmír

V rámci robotického kroužku se naši žáci zapojili do projektu „Evropská výzva Astro Pi“, kterou připravila Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Raspberry Pi Foundation. Dostali tím úžasnou příležitost provádět vědecké bádání ve vesmíru tím, že vytvořili počítačový program, který byl spuštěn na počítači Rapsberry Pi na palubě Mezinárodní…

Doporučené

Zahájení školního roku 2020/2021

 Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020  Pro žáky 1. tříd bude slavnostní zahájení v 9.00 v dívčí tělocvičně  Pro žáky 2. až 9. ročníku v 7.45 na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí ve třídách

Doporučené

Vrácení platby za školní družinu za část druhého pololetí školního roku 2019/2020

Vzhledem k tomu, že z důvodu epidemiologické situace, nebylo dětem umožněno navštěvovat ŠD podstatnou část druhého pololetí, umožní škola vrácení poměrné části úplaty za ŠD. Vratná částka odpovídá období 3,5 měsíce. Rodičům, jejichž dítě navštěvuje ŠD, bude tedy vráceno 350 Kč na účet, který škole rodič nahlásí. Odeslání plateb bude probíhat v červenci…

Doporučené

Předávání vysvědčení a rozloučení s  žáky devátého ročníku

Závěrečné rozloučení se školním rokem proběhne v pátek 26. června 2020 od 8:30 v prostorách školního hřiště (za každého počasí). Nejdříve se uskuteční slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku, pak bude žákům předáno vysvědčení. Předpokládané ukončení je v 9:30.  Žáci, kteří se neúčastnili pravidelné výuky ani se nebyli fotografovat, tzn. ti, kteří neodevzdali vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového…

Doporučené

Fotografování žáků

Fotografování žáků  všech tříd proběhne v pondělí 22. června 2020 (dle rozpisu níže) v parčíku u budovy základní školy. Fotografie budou hrazeny z prostředků Spolku rodičů.  Žáci jednotlivých tříd, kteří nenavštěvují výuku, se dostaví 5 minut před termínem fotografování ke vstupu do budovy základní školy a budou mít s sebou vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (formulář je ke…

Doporučené

Ředitelské volno pro žáky ve dnech 29. a 30. června 2020

Ředitelka Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín vyhlašuje ve dnech 29. – 30. 06. 2020 ředitelské volno pro žáky. Ředitelské volno je vyhlášeno z organizačních důvodů. Školní družina bude bezplatně otevřena i pro žáky, kteří nejsou do školní družiny přihlášeni. Je zapotřebí na tyto dva dny žáky přihlásit…

Doporučené

Adaptační pobyt žáků budoucích 6. ročníků

Vážení rodiče,   všichni máme zájem na dobrém prospěchu našich žáků, k němuž velkou měrou přispívá atmosféra ve třídě. Kolektiv, který byl vytvořen na I. stupni, prochází bouřlivými změnami dospívání. Systematicky pracujeme na pozitivní atmosféře třídy a především se věnujeme prevenci rizikového chování. Z tohoto důvodu organizujeme adaptační pobyt žáků s novými třídními…

Doporučené

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

V souladu s rozhodnutím ministra školství je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně v základní škole za účelem konzultací s učiteli. DOCHÁZKA JE DOBROVOLNÁ! Je ovšem nutné, přihlásit se u třídních učitelů do 3. 6. 2020. Vyplněnou a podepsanou přihlášku ( Žádost o přítomnost ve škole od 8.6.2020…

Doporučené

On-line beseda Energie – budoucnost lidstva

Téma energie je pro dnešní dobu zajímavé, ale ještě zajímavější je způsob jakým proběhla beseda v době karantény. Tato beseda byla jedinečná v tom, že žáci seděli doma u počítačů, sledovali obrazovku a psali své otázky do chatu. Osmáci spolu s fyzikářkou nemuseli nikam jezdit, jen se v jednu chvíli připojili k jednomu meetingu na aplikaci ZOOM. Besedu vedl pan Marek Sviták, tiskový mluvčí Jaderné elektrárny…

Doporučené

INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ O ORGANIZACI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Organizace školní docházky bude v maximální možné míře respektovat nařízení a doporučení, která stanovilo MŠMT ve svém materiálu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Škola, ale současně zohlední své prostorové, personální možnosti a přítomnost stavební firmy ve škole.

Doporučené

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2020

Dne 6. května vyhlásil ministr školství termíny jednotných přijímacích zkoušek. Každý žák bude konat jednotné přijímací zkoušky pouze v jednom termínu na škole, kterou má na přihlášce uvedenu na prvním místě.

Doporučené

„DNESKA INVESTUJETE DO ZÁŘÍ“

Slovo pedo/psychiatra MUDr. Matýse pro rodiče dětí nejen s ADHD. Pravidla práce a odpočinku v době uzavření škol.

Doporučené

„Knihonožka“ běží k dětem

Pravidelné čtení má zásadní vliv na učení. Proto jsme uvítali nabídku z projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, získat pro žáky naší školy, nějakou hezkou knihu. V každém ročníku jsme vytipovali žáky, kterým kniha udělá radost a umožní jim strávit příjemné chvíle se čtením. Knihu jim předáme v následujících dnech a budeme moc rádi, když…

Doporučené

Pomoc rodičům s výukou jejich dětí nabízí studenti Pedagogické fakulty UK

Studentský spolek Agora působící na Pedagogické fakultě UK spouští již druhý projekt na pomoc během koronavirové krize. Prostřednictvím svých členů a dobrovolníků z řad studentů pedagogických fakult nabízí pomoc rodičům žáků základních a středních škol, kteří si neví rady s látkou, kterou jejich děti probírají během domácího vyučování.

Doporučené

Komenský je s Vámi doma! – výzva pro žáky

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyzývají žáky: Zapojte se do nových nebo již vyhlášených akcí, které zohledňují aktuální nelehkou situaci. V domácím prostředí tak budou Vaším dalším zdrojem poznání o životě a díle Jana Amose Komenského.  Více informací

Doporučené

Deváťák v roce 2020

Asi málokdo si dokáže představit situaci žáka letošní deváté třídy. Jako každý deváťák se v  prvním pololetí musel rozhodnout, kam dá přihlášky na střední školy. Některým to bylo jasné už dávno, někteří váhali do posledního okamžiku. Jako výchovná poradkyně už několik let vidím, jak je to rozhodnutí pro žáky těžké.…

Doporučené

Nový model fungování školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, návrat žáků do základní školy do hlavních prázdnin bude dobrovolný. Není tedy povinný. Rodiče budou moci dát dítě do školní skupiny. Možnost se týká žáků 1. stupně od 25. 5. 2020, na druhém stupni se bude i nadále vyučovat distančně. Ve školní skupině bude cca 15 dětí, každý bude …

Doporučené

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy,…

Doporučené

Školní sociální pedagog na sociální síti

Vážení rodiče, v této nelehké době přichází naše škola s novou službou, která Vám může pomoci překonat problematické okamžiky v rodinných vztazích způsobených vynucenou izolací Vašich dětí. Možná jste nikdy nebyli tak dlouho omezeni ve svobodě pohybu a neměli možnost tak intenzivně prožívat blízkost rodinných příslušníků. Situace, na které jsou trénováni polárníci, letci…

Doporučené

Státní zdravotní ústav dětem o mytí rukou

Vážení rodiče, státní zdravotní ústav vydal barevný letáček (v tištěné verzi ve formě leporela), který je v současné době velmi aktuální. Formou jednoduché básničky učí děti správné pohyby při mytí rukou. Odkaz na webové stránky Státního zdravotního ústa

Doporučené

Změna! Zrušení úředních hodin – ošetřovné

Škola z preventivních hygienických důvodů ruší dosavadní úřední hodiny Prosíme, obracejte se na nás e-mailem kancelar@zsjicinska.cz nebo telefonicky na tel. čísle 556 722 485. Ve výjimečných případech i na tel. čísle 777 620 107. Způsoby potvrzování žádosti o ošetřovné: Formulář, který vám rodičům slouží jako omluvenka z práce, zašlete vyplněný na  e-mailovou adresu školy:…

Doporučené

Poděkování ředitelky školy

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové, Všechny vás zdravím na dálku a přeji vám všem pevné zdraví. Vzkaz pro žáky: Mám velkou radost, že aktivně a perfektně spolupracujete se svými pedagogy. Moc Vás chválím za výuku přes Školu OnLine, maily, WhatsApp, Skype, atd. Nezapomeňte, prosím,  komunikovat na dálku i se svými prarodiči.…

Doporučené

Aktuální informace k možnosti čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

Vážení rodiče, pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované. Úřední hodiny pro potvrzování žádostí o ošetřovné (pouze…