Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
Doporučené

Hlasování „Základka roku“

Naše škola se zapojila do projektu “ Základka roku „. Jedná se o hodnocení škol žáky a absolventy. Budeme moc rádi, když se zapojíte a vyplníte dotazník, který pomůže ke zlepšení naší školy jak pro vás, tak i pro budoucí žáky. Moc děkujeme

Doporučené

Náš školní výlet

Dne 23.6. byla naše třída 4.B na školním výletě ve Štramberku. Sešli jsme se před školou a šli jsme na vlak. Byli jsme se podívat u botanické zahrady, v Kamenárce a u Štramberské trúby – kdo chtěl, mohl jít s paní učitelkou nahoru. Potom jsme sešli  přes 200 schodů dolů na náměstí.…

Doporučené

Vodní hrátky ve školní družině

Když je krásně teplo, sluníčko svítí, je třeba se trochu ochladit. My jsme si odpolední pobyt na zahradě zpříjemnili vodním osvěžením. S dětmi jsme se dohodly, aby si přinesly plavky, ručníky a krémy na opalování. Vodní hrátky spočívají v tom, že všechny soutěže jsou s vodou. Představovali jsme si, že…

Doporučené

Ocenění šikovných žáků příborských škol

V červnu již tradičně probíhá na Městském úřadě v Příboře ocenění šikovných žáků místních škol. Letos byli za naši školu vybráni tito deváťáci – Hanka Hříbková za nadstandardní plnění domácích úkolů a svědomitý přístup k plnění úkolů, Robert Demel za opakovanou úspěšnou reprezentaci školy ve znalostních soutěžích v různých předmětech…

Doporučené

Jak jsme pomáhali lesním skřítkům

(reportáž z akce Les ve škole) Obrátili se na nás skřítci s prosbou o pomoc. Našli totiž Lexikon lesních skřítků. Otevřeli knihu a ocitli se v lese. Nevěděli, co mají dělat. Dívali se do knihy a zjistili, že se toho musí ještě hodně dozvědět. Četli kousky pohádek, ale ty nebyly…

Doporučené

Les ve škole

Čtyři třídy prvního stupně se také letos zapojily do mezinárodního programu Les ve škole, který je koordinován sdružením TEREZA. Jeho hlavním cílem je, aby se žáci učili o přírodě venku, přímo v přírodě. Naplánované aktivity lze realizovat během celého roku, nebo během jednoho projektového týdne, jak to udělaly třídy letos,…

Doporučené

Pasování na čtenáře

Školní rok rychle uběhl a prvňáci už dávno nejsou ti občas bezradní a bázliví malí školáčci, kteří hledají svou třídu a luští první písmenka. Dnes jsou z nich sebevědomí školáci, kteří nejenže umí přečíst a napsat všechna písmena, ale dokáží si sami přečíst pohádku, příběh nebo dokonce celou knížku. Za…

Doporučené

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Vážení rodiče, zveme vás na informativní schůzku pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků, která se uskuteční v pondělí 14. 6. 2021 v 16.00 v budově ZŠ Jičínské. Na schůzce dostanete informace k organizaci školního roku 2021/2022. Těšíme se na společné setkání. Mgr. Vlasta Hýžová

Doporučené

Úspěch našich deváťáků v celostátní soutěži „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“

Přestože letošní školní rok nepřál pořádání soutěží, dva žáci IX. B využili svého talentu a nadání k úspěšné reprezentaci sebe i naší školy. Hanka Bartoňová a Robert Demel se zapojili do soutěže pořádané pod záštitou MŠMT, Moravskoslezského kraje, ČEZ, Světa techniky v Ostravě a dalších organizací. V našem kraji soutěž organizovala Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského v Ostravě. Vše letos probíhalo pouze on-line. Této soutěže se…

Doporučené

Informace k výuce od 24. 5. 2021

· Prezenční výuka pro všechny žáky, končí rotační výuka. · Tělesná výchova povolena i uvnitř budovy školy (1 osoba/15m2 , max 30 osob). · Testování PCR testy 1 x za 14 dnů, v případě, že se žák nedostaví na testování v pondělí v řádném termínu (např. nemoc), bude testován náhradním…

Doporučené

Informace k výuce od 17. května 2021

Žáci a žákyně, od pondělka 17. 5. 2021 nastupují do školy všechny třídy 1. stupně, rotační výuka zůstává pouze na 2. stupni. Testování PCR testy bude probíhat vždy v pondělí 1× za 14 dní. Vedení školy

Doporučené

Důležitá informace – změna termínu testování PCR testy jednotlivých tříd

Vážení rodiče, milí žáci, z technických důvodů proběhne testování PCR testy v tomto režimu: Žáci, kteří jsou tento týden na distanční výuce, budou testování v pondělí 17. května 2021. Jedná se o tyto třídy: I. A, I. B, II. B, IV. A, IV. B, VI. A, VI. B, IX. A, IX. B. V pátek…

Doporučené

INFORMACE MŠMT – PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ (dodatek)

1) Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a zkoušku v jednom z termínů nevykonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud to potvrdí řediteli střední školy do 14. 5. 2021  Kdo byl řádně omluven, bude konat v náhradním termínu a nic potvrzovat…

Doporučené

PCR testování žáků od 14. května 2021

Vážení rodiče, od 14. 5. 2021 přechází školy v rámci města Příbora na PCR testování žáků, které doporučiloa finančně podpoří MŠMT. Výhody: testování ze slin pomocí cucacích tampónů (neinvazivní odběr) testování pravděpodobně 1x za 14 dní (jedná o tom nyní vláda) vyšší vypovídající hodnota výsledku Testování bude provádět firma SPADIA LAB,…

Doporučené

Aktuální informace k návratu žáků 2. stupně k prezenční výuce od 10. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od 10. května se vrací k prezenční výuce rotačním způsobem žáci druhého stupně . V LICHÉ týdny (10.-14.5.) – budou chodit do školy žáci těchto tříd: 7.A, 7.B, 8.A, 8.B. V ostatních třídách bude nadále probíhat distanční výuka dle upravených rozvrhů hodin. V SUDÉ týdny (17.-21.5)…

Doporučené

Co se dozvíš z fotek

V dnešní online době si musíme dávat velký pozor na fotky a příspěvky, které sdílíme nejen na sociálních sítích, ale i kdekoliv jinde na internetu. Nejen na rizika s tím spojená, nás přišla upozornit dne 29. 4. nprap. Bc. Marika Jeličová z oddělení prevence územního odboru Nový Jičín Policie České…

Doporučené

Beseda o rizicích kouření

Konečně jsou žáci ve škole a můžeme si popovídat z očí do očí. Do přírodovědy pátého ročníku jsme si pozvali školního psychologického poradce pana Dreslera, který se žáky diskutoval o nebezpečí užívání tabákových výrobků. Seznámil žáky se složením cigaret, s jejich výrobou, ale především s vlivem kouření na zdraví každého člověka. Žáci byli spokojeni s pestrostí besedy, ocenili poučná videa…

Doporučené

Den Země

Žáci naší školy si připomněli Den Země. Některé třídy, které byly právě ve škole na prezenční výuce, tvořily plakáty, povídaly si o životě na naší planetě, o tom, co ji ohrožuje, jak může každý z nás pomoci, nebo se zabývaly tříděním odpadu a následnou recyklací. Některé třídy vyrazily do okolí…

Doporučené

KUCHTĚNÍ V DRUŽINCE

V rámci pracovních činností se snažíme s dětmi dělat různé činnosti. Rozvíjíme jejich vědomosti a taky manuální zručnost k takovým činnostem patří I sebeobsluha, příprava jednoduchého pokrmu. Děti třetího ročníku se sešly ve školní kuchyňce, aby si společně s vychovatelkami připravily lívance. K nápadu jsme se dostali, když v družině…

Doporučené

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Testování na onemocnění…

Doporučené

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání ředitelka školy rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín pro školní rok 2021/2022. Seznam přijatých uchazečů s jejich registračními čísly je k nahlédnutí v příloze. Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

Doporučené

Prezenční výuka od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, v týdnu od 12. 4. 2021 (lichý týden) se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci těchto tříd: II. A, III. A, III. B, V. A, V. B. Další třídy 1. stupně tzn. I. A, I. B, II. B, IV. A, IV. B se budou vzdělávat online. V sudém týdnu…

Doporučené

Oznámení o testování zaměstnanců školy

ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín informuje, že v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ; 47828/2020-21/MIN/KAN ; 47828/2020-22/MIN/KAN a 47828/2020-25/MIN/KAN upravující zákon č. 94/2021 Sb. provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné…

Doporučené

Informace k zápisu dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis do prvního ročníku na ZŠ Příbor, Jičínská 486 proběhne v termínu: od 1. dubna 2021 do 13. dubna 2021 Možnosti vyplnění žádosti a dotazníku: a) Elektronicky, prostřednictvím tohoto odkazu – zde můžete provést…