Základní škola

Filosofie školy

„Děti jsou jako oblázky. Odlišné a zároveň jedinečné. Mohou v nich být ukryty talenty a schopnosti, které lze laskavým a pevným vedením rozzářit jako diamanty. Usilujeme o to, aby každý žák byl všestranně rozvíjen. Aby učení bylo pro žáky i pedagogy radostí a z dětí se staly diamanty. Diamanty pevné a třpytivé.“

Projekt „Pěšky do školy“ – nová iniciativa naší školy

Máme pro vás skvělou zprávu! Naše škola se poprvé zúčastní projektu „Pěšky do školy“, který proběhne od 18. do 22. září 2023. Tato iniciativa má za cíl podporovat pěší a ekologickou dopravu našich dětí do školy.

Během tohoto týdne budeme povzbuzovat naše žáky, aby přicházeli do školy pěšky, na kole, na koloběžce či autobusem. Cílem je nejen zlepšit zdraví našich dětí, ale také snížit dopravní zátěž před školou a přispět k lepšímu životnímu prostředí.

Toto je první ročník tohoto projektu na naší škole, a proto jsme nadšeni, že se můžeme zapojit a udělat pozitivní změnu. Věříme, že společnými silami můžeme vytvořit bezpečnější a zdravější prostředí pro naše děti.

Mgr. Eva Fabiánková 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna dne 29. 9. 2023

Ředitelka Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín vyhlašuje dne 29. 9. 2023 ředitelské volno pro žáky. Ředitelské volno je vyhlášeno z organizačních důvodů. Školní družina bude bezplatně otevřena i pro žáky, kteří nejsou do školní družiny přihlášeni. Je zapotřebí na tento den žáky přihlásit u třídních učitelů v termínu do 15. 9. 2023.

Družina bude otevřena v případě dostatečného zájmu zákonných zástupců.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy