Dokumenty

Celoroční termíny – projektové týdny, výlety, exkurze, …

Inspekční zpráva – březen 2014

Inspekční zpráva z 15. února 2022

Organizační schéma k 1.9.2022

Organizace školního roku 2022/2023

Orientační plán školy od 1. 9.2022

Plná moc

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání od 1.9.2020

Rozšířené informace o školském zařízení (GDPR)

Směrnice ředitelky školy k zápisu dětí do ZŠ

Školní řád od 1. 9. 2022

Školní vzdělávací program

Termíny porad a třídních schůzek

Termíny třídnických hodin ve školním roce 2022/2023

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2021/2022  (Přílohy k Výroční zprávě o činnosti za školní rok 2021/2022)