Dokumenty

Celoroční termíny – projektové týdny, výlety, exkurze, …

Inspekční zpráva – březen 2014

Inspekční zpráva z 15. února 2022

Organizační schéma k 1.9.2023

Organizace školního roku 2023/2024

Orientační plán školy od 1. 9. 2023

Plná moc

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání od 1. 9. 2023

Provozní řád zahrady školní družina od 1.9.2023

Rozšířené informace o školském zařízení (GDPR)

Směrnice ředitelky školy k zápisu dětí do ZŠ

Sponzorské dary

Školní řád od 1. 9. 2023

Školní vzdělávací program

Termíny porad a třídních schůzek

Termíny třídnických hodin ve školním roce 2023/2024

Vnitřní řád školní družiny od 1. 9. 2023

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2022/2023 + (Přílohy k Výroční zprávě o činnosti za školní rok 2022/2023)